Oferta Erasmus Student Network UW dla studentów międzynarodowych
28 kwietnia 2020

W okresie odwołania zajęć stacjonarnych na uniwersytecie Erasmus Student Network UW organizuje wsparcie i działania networkingowe dla studentów zagranicznych. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się tandemy językowe online, czyli zdalna nauka języków w małych, wielokulturowych grupach.

Sekcja Erasmus Student Network UW organizuje wydarzenia online dla osób uczących się na UW, zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Członkowie sekcji dotychczas zaprosili do gry w kalambury, wspólnego słuchania muzyki i oglądania filmów. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się tandemy językowe online, czyli zdalna nauka języków w małych, wielokulturowych grupach, do których zgłosiło się ponad 60 osób.

ESN przy UW kontynuuje lekcje „Polish Your Polish”, na których pojawiają się również osoby, które jeszcze nie studiują na Uniwersytecie Warszawskim, ale chciałyby tu przyjechać w przyszłym roku w ramach programu Erasmus+. W najbliższym czasie Erasmus Student Network przy UW planuje zainicjować spotkania online, podczas których będzie można podzielić się swoimi sposobami na spędzanie czasu w domu.

Więcej o działalności ESN UW można znaleźć stronie www.uw.esn.pl.

Raport ESN o doświadczeniach studentów międzynarodowych

Przedstawiciele międzynarodowej organizacji Erasmus Student Network stworzyli raport ukazujący, jak sytuacja wywołana epidemią koronawirusa wpłynęła na doświadczenia mobilnościowe studentów. Raport został napisany na podstawie badań, w których uczestniczyły 22 tysiące osób biorących udział w programach wymiany międzynarodowej. Badaniami ankietowymi zostały objęte osoby odbywające zagraniczne studia i praktyki wiosną 2020 roku oraz te, które planowały w tym czasie wyjazd, ale został on uniemożliwiony przez rozprzestrzeniający się wirus. Odpowiedzi na pytania ankiety były zbierane od 19 do 30 marca.

Z raportu wynika m.in., że 37,5% studentów doświadczyło co najmniej jednego istotnego problemu związanego ze stanem epidemii. Najczęściej były to problemy z brakiem możliwości powrotu do domu ze względu na zawieszenie transportu czy trudności z zakwaterowaniem.

Raport zawiera rekomendacje dla uczelni oraz władz publicznych. Po pierwsze, autorzy zalecają, aby wszelkie informacje kierowane do studnetów były dostępne w języku angielskim. Ponadto, należy zadbać, aby wsparcie oraz rozwiązania edukacyjne (np. nauka zdalna) dla studentów zagranicznych były identyczne z tymi oferowanymi studentom krajowym. Powinno się też zadbać o komunikację między studentami, zarówno rodzimymi, jak i międzynarodowymi, umożliwiać tę komunikację i do niej zachęcać.

Raport Erasmus Student Network

Gabriels, W., Benke-Aberg, R., (2020), Student Exchanges in Times of Crisis – Research report on the impact of COVID-19 on student exchanges in Europe, Erasmus Student Network AISBL: https://esn.org/covidimpact-report.

Erasmus Student Network (ESN) jest jedną z większych organizacji studenckich w Europie, działającą na polu mobilności studenckiej i umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego. Organizacja ma na celu wspieranie studentów międzynarodowych i odpowiadanie na ich potrzeby. ESN działa w 42 krajach, posiada sekcje w ponad tysiącu instytucji szkolnictwa wyższego i zrzesza 15 tys. wolontariuszy.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Szkolenia dydaktyczne online dla wykładowców

Nauczyciele akademiccy mogą wziąć udział w szkoleniach online, których celem jest rozwijanie kompetencji dydaktycznych, również w zakresie nauczania na odległość. Kursy są organizowane w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju UW. Najbliższe szkolenia odbędą się na początku maja.

Sekcja ds. rozwoju kompetencji Biura Spraw Pracowniczych UW zorganizowała w kwietniu pierwsze szkolenia online z zakresu obsługi narzędzi informatycznych umożliwiających zdalne prowadzenie zajęć. Teraz, ze względu na duże zainteresowanie szkoleniami, została przygotowana kolejna pula kursów zaznajamiających z korzystaniem z bezpłatnych narzędzi internetowych wspierających zdalne nauczanie i komunikację wykładowców ze studentami, ale też rozwijających kompetencje miękkie.

Szkolenia są skierowane do nauczycieli akademickich, którzy w semestrze następującym po zrealizowanym szkoleniu mają zaplanowane zajęcia dydaktyczne. W ofercie dostępne są m.in. zajęcia z zakresu komunikacji z grupą wielokulturową oraz kursy z obsługi narzędzi do spotkań grupowych online i internetowej dystrybucji materiałów dydaktycznych (Google Meet, Google Docs i inne).

Kursy będą prowadzone przez naukowców i innych pracowników Uniwersytetu Warszawskiego poprzez platformę Kampus.

Szkolenia zaplanowane na maj:

 • Wstęp do komunikacji z wielokulturową grupą studentów i studentek,
 • Zagraniczni studenci na UW – międzykulturowa komunikacja bezpośrednia i online – wybrane zagadnienia,
 • Wprowadzenie do narzędzi Google Meet, Classroom i Docs/Forms/Sheets – funkcjonalności poszczególnych narzędzi niezbędne w dydaktyce zdalnej,
 • Jak podczas zajęć korzystać jednocześnie z aplikacji Google Meet, Classroom i Docs/Forms/Sheets – integracja wielu narzędzi w pracy ze studentami,
 • Dobre praktyki w korzystaniu z aplikacji Google w dydaktyce – ćwiczenia praktyczne,
 • Komunikacja ze studentami ze spektrum autyzmu.

Pełna oferta i otwarta już rejestracja są dostępne pod adresem: http://szkolenia-rozwoj.uw.edu.pl/. Przed zapisem należy zapoznać się z zasadami uczestnictwa i regulaminem.

Plan szkoleń >>

Rejestracja na szkolenia

W celu rejestracji na szkolenie należy:

 • wejść na stronę http://szkolenia-rozwoj.uw.edu.pl/,
 • wybrać kategorię „Szkolenia dla nauczycieli akademickich”,
 • wybrać kategorię szkoleń „szkolenia z kompetencji miękkich” lub „szkolenia z obsługi narzędzi informatycznych”,
 • wyszukać szkolenie według nazwy,
 • postępować zgodnie z informacjami zawartymi w opisie szkolenia.

 

Źródło: www.uw.edu.pl