Rekrutacja wykładowców wizytujących przedłużona do 6 maja

Do 6 maja jednostki dydaktyczne UW mogą zgłaszać naukowców, którzy mieliby przyjechać na UW w roku akademickim 2020/2021, głównie w celach dydaktycznych. Jest to druga tura konkursu na wykładowców wizytujących w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego.

Do zgłaszania kandydatur uprawnione są jednostki dydaktyczne Uniwersytetu Warszawskiego, które mogą zaproponować dowolną liczbę osób. Zagraniczni goście będą zatrudniani na okres od 2 do 5 miesięcy. We wszystkich trzech turach konkursu przyjedzie na UW łącznie co najmniej 33 naukowców z zagranicy.

Komisja konkursowa będzie brała pod uwagę kandydatury osób nieposiadających obywatelstwa polskiego lub posiadających obywatelstwo polskie, ale co najmniej od 3 lat zatrudnionych na zagranicznej uczelni lub w zagranicznej instytucji badawczej.

Zatrudnienie naukowców z zagranicy ma na celu m.in.: intensyfikację międzynarodowego transferu wiedzy naukowej, poszerzenie oferty dydaktycznej o nową tematykę i specjalności, doskonalenie umiejętności językowych studentów.

Szczegółowe informacje >>
Regulamin konkursu, wymagane dokumenty >>

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Data publikacji: 22 kwietnia 2020

Data ostatniej modyfikacji: 06 maja 2020