Podróże służbowe i zakup biletów w związku ze stanem epidemii

Zakup służbowych biletów na wyjazdy członków społeczności UW odbywające się do 30 czerwca jest zawieszony. To samo dotyczy biletów na podróże do 31 sierpnia dla krajowych i zagranicznych uczestników wydarzeń otwartych organizowanych przez Uniwersytet. Więcej informacji na ten temat znajduje się w komunikacie.

W związku z zarządzeniem nr 69 rektora UW z 7 kwietnia 2020 roku wszystkie służbowe wyjazdy zagraniczne oraz udział w krajowych konferencjach pracowników, doktorantów, studentów i słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu zostały zawieszone do 30 czerwca. Do tego czasu wstrzymano też przyjazdy gości zagranicznych. Do 31 sierpnia natomiast nie mogą się odbywać wydarzenia o charakterze otwartym organizowane przez UW lub podmioty zewnętrzne na terenie UW.

Na tej podstawie podjęto decyzje dotyczące m.in. zakupu służbowych biletów dla członków społeczności UW i uczestników organizowanych przez Uniwersytet wydarzeń:

  • zawieszono kupno służbowych biletów lotniczych, kolejowych, autobusowych komunikacji krajowej i międzynarodowej oraz biletów promowych, na okres podróży do 30 czerwca 2020 roku;
  • zawieszono kupno biletów lotniczych, kolejowych, autobusowych komunikacji krajowej i międzynarodowej oraz biletów promowych, na okres podróży do 31 sierpnia 2020 roku, dla krajowych i zagranicznych uczestników wydarzeń otwartych organizowanych przez Uniwersytet;
  • w przypadku biletów lotniczych już zakupionych na podróże zaplanowane do 30 czerwca 2020 roku oraz w związku z koniecznością ich anulowania pasażer lub osoba zlecająca ustali z przewoźnikiem za pośrednictwem Biura WhyNotTravel (WNT) warunki zwrotu kosztów biletu lub warunki zmian i terminu ważności biletu. 

Szczegółowe informacje na temat podróży służbowych i zakupu biletów, dotyczące m.in. anulowania biletu, postępowania w przypadku już zakupionych lub planowanych do zakupu biletów na podróże odbywające się po 30 czerwca czy opłacania faktur za bilety, znajdują się w komunikacie.

Pytania dotyczące kupna biletów oraz ich rozliczeń należy kierować do Biura Współpracy z Zagranicą na adres: Anna.Jarczewska@adm.uw.edu.pl.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Data publikacji: 22 kwietnia 2020

Data ostatniej modyfikacji: 22 kwietnia 2020