Podróże służbowe i zakup biletów w związku ze stanem epidemii
22 kwietnia 2020

Zakup służbowych biletów na wyjazdy członków społeczności UW odbywające się do 30 czerwca jest zawieszony. To samo dotyczy biletów na podróże do 31 sierpnia dla krajowych i zagranicznych uczestników wydarzeń otwartych organizowanych przez Uniwersytet. Więcej informacji na ten temat znajduje się w komunikacie.

W związku z zarządzeniem nr 69 rektora UW z 7 kwietnia 2020 roku wszystkie służbowe wyjazdy zagraniczne oraz udział w krajowych konferencjach pracowników, doktorantów, studentów i słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu zostały zawieszone do 30 czerwca. Do tego czasu wstrzymano też przyjazdy gości zagranicznych. Do 31 sierpnia natomiast nie mogą się odbywać wydarzenia o charakterze otwartym organizowane przez UW lub podmioty zewnętrzne na terenie UW.

Na tej podstawie podjęto decyzje dotyczące m.in. zakupu służbowych biletów dla członków społeczności UW i uczestników organizowanych przez Uniwersytet wydarzeń:

  • zawieszono kupno służbowych biletów lotniczych, kolejowych, autobusowych komunikacji krajowej i międzynarodowej oraz biletów promowych, na okres podróży do 30 czerwca 2020 roku;
  • zawieszono kupno biletów lotniczych, kolejowych, autobusowych komunikacji krajowej i międzynarodowej oraz biletów promowych, na okres podróży do 31 sierpnia 2020 roku, dla krajowych i zagranicznych uczestników wydarzeń otwartych organizowanych przez Uniwersytet;
  • w przypadku biletów lotniczych już zakupionych na podróże zaplanowane do 30 czerwca 2020 roku oraz w związku z koniecznością ich anulowania pasażer lub osoba zlecająca ustali z przewoźnikiem za pośrednictwem Biura WhyNotTravel (WNT) warunki zwrotu kosztów biletu lub warunki zmian i terminu ważności biletu. 

Szczegółowe informacje na temat podróży służbowych i zakupu biletów, dotyczące m.in. anulowania biletu, postępowania w przypadku już zakupionych lub planowanych do zakupu biletów na podróże odbywające się po 30 czerwca czy opłacania faktur za bilety, znajdują się w komunikacie.

Pytania dotyczące kupna biletów oraz ich rozliczeń należy kierować do Biura Współpracy z Zagranicą na adres: Anna.Jarczewska@adm.uw.edu.pl.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Rekrutacja wykładowców wizytujących przedłużona do 6 maja

Do 6 maja jednostki dydaktyczne UW mogą zgłaszać naukowców, którzy mieliby przyjechać na UW w roku akademickim 2020/2021, głównie w celach dydaktycznych. Jest to druga tura konkursu na wykładowców wizytujących w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego.

Do zgłaszania kandydatur uprawnione są jednostki dydaktyczne Uniwersytetu Warszawskiego, które mogą zaproponować dowolną liczbę osób. Zagraniczni goście będą zatrudniani na okres od 2 do 5 miesięcy. We wszystkich trzech turach konkursu przyjedzie na UW łącznie co najmniej 33 naukowców z zagranicy.

Komisja konkursowa będzie brała pod uwagę kandydatury osób nieposiadających obywatelstwa polskiego lub posiadających obywatelstwo polskie, ale co najmniej od 3 lat zatrudnionych na zagranicznej uczelni lub w zagranicznej instytucji badawczej.

Zatrudnienie naukowców z zagranicy ma na celu m.in.: intensyfikację międzynarodowego transferu wiedzy naukowej, poszerzenie oferty dydaktycznej o nową tematykę i specjalności, doskonalenie umiejętności językowych studentów.

Szczegółowe informacje >>
Regulamin konkursu, wymagane dokumenty >>

 

Źródło: www.uw.edu.pl


(więcej…)


Oferta pracy dla Specjalisty do spraw obsługi administracyjno-finansowej projektów badawczych

Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje Specjalisty do spraw obsługi administracyjno-finansowej projektów badawczych. Termin przesyłania dokumentów upływa 10 maja 2020 roku. Więcej informacji >> pdf