Nagrody Komitetu Chemii Analitycznej PAN w konkursie na najlepsze prace doktorskie (edycja 2020)
21 kwietnia 2020

Prezydium Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk rozpatrzyło wnioski nadesłane na konkurs „Najlepsze prace doktorskie ‘2020”. Do konkursu można było zgłaszać prace doktorskie obronione w latach 2018 i 2019. Wnioski do konkursu mogli składać członkowie KChA, promotorzy i recenzenci prac doktorskich oraz dziekani wydziałów, na których odbyła się obrona pracy doktorskiej.

Nagrody ufundowało sześć firm wiodących na polskim rynku analitycznym:

Anchem – za najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie spektrometrii mas
LGC Standards – za najlepszą pracę doktorską dotyczącą wprowadzania zasad metrologii w pomiarach chemicznych
MS Spektrum – za najlepszą pracę z analitycznej spektrometrii
Perlan Technologies – za najlepszą pracę związaną z rozwojem technik rozdzielania
Polygen – za najlepszą rozprawę z chemii analitycznej
Witko – za osiągnięcia w zakresie rozwoju i stosowania technik przygotowania próbek do analiz

Laureatami tegorocznej edycji konkursu Komitetu Chemii Analitycznej PAN zostali (w nawiasach nazwiska Promotorów):

  • Justyna Aszyk (prof. Agata-Kot Wasik, PG), Analityka składu płynów do e-papierosów i wytwarzanych z aerozoli (nagroda Anchem)
  • Mateusz Kowalcze (dr hab. Małgorzata Jakubowska, AGH), Zastosowanie metod chemometrycznych w woltamperometrycznym badaniu wybranych pochodnych tlenowych terpenów pierścieniowych (nagroda LGC Standards)
  • Marta Fiedoruk-Pogrebniak (prof. Robert Koncki, UW), Przepływowe detektory optoelektroniczne do oznaczania jonów fosforanowych i ich zastosowania analityczne (nagroda MS Spektrum)
  • Agnieszka Żuchowska (prof. Zbigniew Brzózka, PW), Badania nad zastosowaniem pochodnych grafenu w terapii przeciwnowotworowej z wykorzystaniem przepływowych systemów typu Lab-on-a-Chip (nagroda Perlan Technologies)
  • Joanna Smajdor (dr hab. Robert Piech, AGH), Wysokoczułe oznaczenia hormonów i sterydów metodami woltamperometrycznymi (nagroda Polygen)
  • Karolina Czarny (prof. Sławomira Skrzypek, UŁ), Wpływ hormonów na fitoplankton oraz metody ich oznaczania w środowisku wodnym (nagroda Witko)

 

Źródło: www.kcha.pan.pl


(więcej…)


Konkurs na stanowisko adiunkt w projekcie OPUS NCN

Konkurs na stanowisko adiunkt (post-doc) (grupa pracowników badawczych) w ramach projektu „Nanowłókna jonoselektywne: od sensorów optycznych i elektrochemicznych do układów „lab on a mat””. Kierownik projektu: prof. dr hab. Agata Michalska-Maksymiuk. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 15 września 2020 roku. Więcej informacji >> pdf

Position of post-doc (adiunkt) (a group of science positions) in the project entitled “From ion-selective nanofibers optical and electrochemical sensors towards „lab on a mat”” financed by National Science Centre, Poland, is open for application. Project leader: prof. dr hab. Agata Michalska-Maksymiuk. Deadline for applications: 15 September 2020. For more info see >> eng