Ochrona przed COVID-19 w miejscu pracy

Informacja dotycząca stosowania w miejscu pracy środków ochrony przed COVID-19

  1. w przestrzeni publicznej należy bezwzględnie korzystać z maseczek i rękawiczek ochronnych,
  2. w miejscu pracy używanie maseczek ochronnych i rękawiczek jest obowiązkowe w przypadku kontaktu z interesantami.

Ponadto, rekomendujemy używanie maseczek ochronnych i rękawiczek w:
– przestrzeniach wspólnych (korytarze, sanitariaty itp.)
– w pomieszczeniu pracy, z którego korzysta jeden pracownik, decyzja co do używania maseczki należy do pracownika,
– w pokojach, w przypadku kiedy korzysta z nich więcej niż jedna osoba, pomimo obowiązkowego zachowania 2 metrowego odstępu pomiędzy pracownikami
– wszystkim pracownikom zaleca się częste mycie rąk oraz ich odkażanie kilka razy dziennie.

Informacje, o których wyżej mowa należy przyjąć do wiadomości i stosowania.

Inspektorat BHP UW


Data publikacji: 17 kwietnia 2020

Data ostatniej modyfikacji: 17 kwietnia 2020