Zmiana terminu wyborów do Senatu UW
17 kwietnia 2020

Ze względu na przedłużenie terminu trwania ograniczeń w pracy Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Chemii ogłasza, iż termin składania do UKW dokumentów związanych z kandydowaniem w wyborach do Senatu UW dla kandydatów z grupy profesorów i profesorów uczelni, którzy będą wybierani na Wydziale Chemii, zostaje przesunięty na 5 maja 2020 r.

Termin wyborów zostanie ustalony i podany później, w zależności od rozwoju sytuacji związanej z ograniczeniami pracy Uniwersytetu.

Zgodnie z uchwałą UKW (http://www.ukw.uw.edu.pl/text.php?cat=14), członkowie Senatu muszą zostać wybrani do 30 czerwca 2020 r.

Z poważaniem
WKW Wydziału Chemii


Ochrona przed COVID-19 w miejscu pracy

Informacja dotycząca stosowania w miejscu pracy środków ochrony przed COVID-19

  1. w przestrzeni publicznej należy bezwzględnie korzystać z maseczek i rękawiczek ochronnych,
  2. w miejscu pracy używanie maseczek ochronnych i rękawiczek jest obowiązkowe w przypadku kontaktu z interesantami.

Ponadto, rekomendujemy używanie maseczek ochronnych i rękawiczek w:
– przestrzeniach wspólnych (korytarze, sanitariaty itp.)
– w pomieszczeniu pracy, z którego korzysta jeden pracownik, decyzja co do używania maseczki należy do pracownika,
– w pokojach, w przypadku kiedy korzysta z nich więcej niż jedna osoba, pomimo obowiązkowego zachowania 2 metrowego odstępu pomiędzy pracownikami
– wszystkim pracownikom zaleca się częste mycie rąk oraz ich odkażanie kilka razy dziennie.

Informacje, o których wyżej mowa należy przyjąć do wiadomości i stosowania.

Inspektorat BHP UW


Praktyka ERASMUS w Molecular Attraction

Poszukiwana/y stażystka/stażysta z Wydziału Chemii do firmy Molecular Attraction.

Termin praktyk: lipiec-sierpień.
Język komunikacji: angielski.
Zasady rekrutacji: Wybór właściwej osoby poprzedzony zostanie oceną przesłanego CV i rozmową rekrutacyjną online.

Molecular Attraction to firma biotechnologiczna zajmująca się wysokiej klasy badaniami wywodzącymi się z Uniwersytetu Sztokholmskiego. W firmie identyfikuje się związki biologiczne, które mogą zmieniać zachowanie organizmów wektorowych, takich jak komary, muchy lub gryzonie. Technologia umożliwia opracowanie strategii kontroli i zwalczania chorób wektorowych.

Więcej informacji dostępne na stronie: https://www.molecular-attraction.com/ i u Wydziałowego Koordynatora ds. Praktyk Erasmus+: Pana dr. Michała Dobrowolskiego (e-mail: miked@chem.uw.edu.pl).