Biblioteka WCh zamknięta do dnia 15.05.2020
15 kwietnia 2020

Biblioteka Wydziału Chemii
zamknięta do dnia:

15 maja 2020 r.

Kontakt z biblioteką możliwy jedynie
drogą mailową pod adresem:
biblio@chem.uw.edu.pl
od poniedziałku do piątku.