Możliwość składania dokumentów finansowych drogą elektroniczną
03 kwietnia 2020

3 kwietnia rektor UW wydał zarządzenie umożliwiające elektroniczny obieg i kontrolę dokumentów finansowych w czasie trwania stanu epidemii. Jednym z wprowadzonych rozwiązań jest możliwość przesyłania do Kwestury skanów dokumentów. Czasowe zmiany mają zastosowanie od 6 kwietnia.

Od poniedziałku Kwestura będzie mogła realizować płatności niezbędne do sprawnego funkcjonowania wydziałów i innych jednostek na podstawie skanów pism, a osoby pracujące w oparciu o umowy cywilno-prawne zdalnie rozliczać się z wykonanych zleceń. Dostarczenie oryginalnych dokumentów będzie konieczne, ale dopiero po odwołaniu zarządzenia.

Zarządzenie nr 67 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z obiegiem i kontrolą dokumentów finansowych na Uniwersytecie Warszawskim w czasie trwania epidemii COVID-19 (pdf)

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Apel KRASP dot. wyborów prezydenckich

Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich jednomyślnie przyjęło apel dotyczący wyborów prezydenckich. W ogłoszonym 3 kwietnia dokumencie KRASP wyraża stanowczy sprzeciw wobec podejmowania „tych działań powiększających zagrożenie życia i zdrowia obywateli, które mogą być bez szkody odsunięte w czasie”.

„Wyrażamy zdecydowany protest przeciwko upartym próbom forsowania przeprowadzenia wyborów prezydenckich w terminie 10 maja 2020 r., czy to w formie wymagającej obecności w lokalach wyborczych, czy to w formie głosowania zdalnego lub korespondencyjnego (…)” – to fragment apelu Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), który został opublikowany 3 kwietnia, po jednomyślnym przyjęciu go przez Prezydium. Dotyczy on kwestii organizacji zaplanowanych na 10 maja wyborów prezydenckich wobec trudnego do przewidzenia rozwoju sytuacji epidemiologicznej.

Apel Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w związku z wyborami prezydenckimi (pdf)

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Oferta pracy dla Post-Doc w projekcie OPUS 11 NCN

Kierownik Projektu – prof. dr hab. inż. Karol Grela (Kierownik Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego) poszukuje kandydatów do pracy w ramach projektu badawczego: „Niemożliwe staje się możliwe: makrocyklizacja nieuprzywilejowanych dienów w wysokim stężeniu przez metatezę z zamknięciem pierścienia”, program Opus finansowany przez Narodowe Centrum Nauki na stanowiska: Post-Doc (2) – Asystent w grupie pracowników badawczych, prowadzący działalność w obszarze nauk ścisłych i przyrodniczych. Termin przesyłania dokumentów upływa 3 maja 2020 roku. Więcej informacji >> pdf

Project Manager – prof. Karol Grela (Head of Organometallic Synthesis Laboratory, Faculty of Chemistry, University of Warsaw) is looking for candidates to work in a scientific project: „Making the Impossible Possible: Macrocyclisation of Unbiased Dienes at High Concentration by Ring-Closing Metathesis”, programme Opus supported by National Science Centre positions: Post-Doc (2) – Assistant in a group of research workers, operating in the field of exact and natural sciences. Deadline for applications: 3 May 2020. For more info see >> eng