Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia spotkała się online ze studentami

2 kwietnia, podczas transmisji online, prof. Jolanta Choińska-Mika odpowiadała na pytania studentów i doktorantów, które dotyczyły bieżących spraw studenckich i realizacji zajęć.

Wśród pytań zadanych w trakcie transmisji, jak i przesłanych wcześniej, znalazły się pytania dotyczące organizacji roku akademickiego, opłat za akademiki i studia niestacjonarne, zdalnych obron prac dyplomowych, praktyk zawodowych, egzaminów z języków obcych, nadawania stopni doktora w obecnych warunkach czy terminów rekrutacji na studia. Publikujemy niektóre z nich, wraz ze skróconymi odpowiedziami pani prorektor.

Czy wrócimy na uczelnię od razu po 14 kwietnia?
Szanse na to, że wrócimy na Uniwersytet po 14 kwietnia są bardzo małe. Natomiast ostateczną decyzję podejmiemy w przyszłym tygodniu.

Czy istnieje możliwość zdalnych obron prac dyplomowych?
Ta forma jest już możliwa. W tej chwili kilka wydziałów ma za sobą takie obrony. Tak, możliwe są obrony online.

Czy rekrutacja na rok akademicki 2020/2021 odbędzie się zgodnie z planem?
To zależy od sytuacji. Jeżeli terminy matur zostaną utrzymane, to nie ma potrzeby zmiany harmonogramu rekrutacji. Jeżeli wydłużą się zajęcia, to rekrutacja na studia magisterskie zostanie przedłużona.

Czy studenci będą mogli być dalej zakwaterowywani w akademikach?
Jako władze uniwersytetu nie mamy zamiaru zmieniać charakteru akademików. Studenci mogą w nich pozostać, tak długo, jak długo potrzebują. Apelujemy do studentów, którzy pozostają w swoich domach, aby nie wracali do akademików, dopóki nie będzie decyzji o wznowieniu zajęć.

Jak będzie wyglądała rekrutacja do szkół doktorskich?
Pierwszy etap może się odbywać zdalnie. Otworzymy normalnie system rejestracji kandydatów. Wniosek rekrutacyjny w tym roku będzie internetowy. Cały ciężar rozmów rekrutacyjnych zostanie przesunięty w czasie. Liczymy się też z możliwością prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych zdalnie. To już jest pewnego rodzaju ostateczność.

 

Q&A z Prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia

AKTUALIZACJA, 02.04.2020, godz. 14.40. Drodzy, dziękujemy Wam za udział w spotkaniu. Na początku przyszłego tygodnia cały zapis spotkania będzie dostępny zarówno w języku angielskim, jak i dla osób niewidomych oraz niesłyszących. UPDATE, 02.04.2020, 14.40 Dear All, thank you for participation in the meeting. At the beginning of next week video will be available both in English and in Polish, for hearing impaired people and for visually impaired people.***02.04.2020 godz. 12.00. Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, prof. Jolanta Choińska-Mika odpowiada na najczęściej zadawane pytania dotyczące egzaminów, opłat, akademików, pomocy materialnej, prowadzenia zajęć online i innych kwestii studenckich. Zachęcamy do zadawania pytań!02.04.2020, 12.00. Vice- Rector for Student Affairs and Quality of Teaching, Professor Jolanta Choińska-Mika answers the most frequently asked questions about exams, fees, residence halls, financial assistance, online classes, and other student issues. Please ask your questions.

Opublikowany przez Uniwersytet Warszawski Czwartek, 2 kwietnia 2020

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Data publikacji: 02 kwietnia 2020

Data ostatniej modyfikacji: 03 kwietnia 2020