Zarządzenie Rektora UW w sprawie czasowego ograniczenia obowiązku pracy na terenie uczelni
01 kwietnia 2020

(więcej…)


Wyróżnienie Rektora w roku 2020

150 pracowników Uniwersytetu Warszawskiego otrzymało zwiększone wynagrodzenie. Jest to nagroda przyznawana co roku przez rektora UW dla osób wyróżniających się osiągnięciami naukowymi i dydaktycznymi.

W 2015 roku rektor UW stworzył specjalny fundusz, z którego co roku wypłacane jest okresowe zwiększone wynagrodzenie dla naukowców i dydaktyków, dzięki którym Uniwersytet się rozwija. W tym roku wyróżnienie otrzymało 150 pracowników Uniwersytetu Warszawskiego. Jest to szósta edycja nagrody.

Wyróżnieni pracownicy z Wydziału Chemii:

 1. prof. dr hab. Ewa Górecka – profesor
 2. dr hab. Robert Szoszkiewicz – profesor uczelni
 3. dr hab. Maciej Chotkowski – adiunkt
 4. dr hab. Wojciech Hyk – adiunkt
 5. dr hab. Wiktor Lewandowski – adiunkt
 6. dr hab. Maciej Mazur – profesor uczelni
 7. dr inż. Dominika Buchberger – adiunkt
 8. dr Bartosz Hamankiewicz – adiunkt
 9. dr inż. Anna Kajetanowicz – adiunkt
 10. dr Joanna Kowalska – adiunkt
 11. dr Krzysztof Ziach – adiunkt
 12. dr hab. Anna Nowicka – adiunkt
 13. dr inż. Radosław Kamiński – adiunkt

Kandydatów do okresowego zwiększenia wynagrodzenia spośród pracowników Uniwersytetu Warszawskiego zgłaszają w drodze konkursu dziekani i kierownicy jednostek organizacyjnych. Listy kandydatów są następnie analizowane przez ogólnouczelnianą komisję.

To, ilu pracowników danej jednostki otrzyma wyróżnienia, zależy od jej naukowej aktywności, a dokładnie od liczby grantów realizowanych w jednostce. Najwięcej nagrodzonych w tym roku osób pracuje na wydziałach Fizyki – 19, Matematyki, Informatyki i Mechaniki – 13, Chemii – 13 oraz Historycznym – 10.

Najlepsi pracownicy przez rok otrzymują wynagrodzenie zasadnicze zwiększone o 1,5 tys. zł brutto. Zwiększenie wynagrodzenia jest przyznawane z wyrównaniem od początku roku kalendarzowego.

Lista pracowników, którzy otrzymali Wyróżnienie Rektora w 2020

 

Źródło: www.uw.edu.pl