Odwołane wydarzenia na UW
30 kwietnia 2020

W związku z COVID-19 wszystkie wydarzenia o charakterze otwartym odbywające się do 31 sierpnia na Uniwersytecie Warszawskim zostały odwołane.

Zarządzenie nr 50 rektora UW z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Warszawskiego

Zarządzenie nr 69 rektora UW z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 50 rektora UW z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Warszawskiego oraz niektórych innych zarządzeń związanych z COVID-19

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Rektor UW zapowiada zmiany w funkcjonowaniu uczelni

Prof. Marcin Pałys, rektor UW, w krótkim nagraniu zapowiada majowe zmiany w funkcjonowaniu uniwersytetu. Rektor wydał też dwa nowe zarządzenia: o wprowadzeniu ograniczonej możliwości pracy badawczej na terenie uczelni od 4 maja oraz przedłużające zawieszenie zajęć na uczelni do 24 maja.

Praca badawcza w budynkach UW będzie możliwa w ograniczonym zakresie od 4 maja. Jeśli władze państwowe nie przedłużą obowiązywania ograniczeń w działalności uczelni, to od 25 maja będą mogły być realizowane zajęcia dydaktyczne na terenie uczelni, ale tylko te, które do tej pory nie odbywały się zdalnie i jednocześnie wymagają fizycznego zaangażowania studentów.

Rektor zapowiedział, że po majówce zostanie opublikowany zaktualizowany kalendarz akademicki. Zgodnie z obecnymi planami, sesja letnia ma się zakończyć 23 sierpnia.

„Od poniedziałku 4 maja będzie można pracować naukowo i badawczo w budynkach uniwersytetu, jeżeli to jest potrzebne dla utrzymania ciągłości badań naukowych. Te możliwości dotyczą pracowników, doktorantów i studentów. Odpowiednie zgody będzie wydawał kierownik jednostki”.

„Mam nadzieję, że wrócimy po 24 maja do możliwości uzupełniania zajęć praktycznych i zajęć wymagających fizycznej obecności w pomieszczeniach uniwersytetu. Odpowiednie grafiki będą przedstawione po 15 maja, oczywiście pod warunkiem, że władze państwowe nie przedłużą zawieszenia działalności uczelni na okres po 24 maja”.

– Chciałbym Państwu życzyć bardzo serdecznie, aby ten majowy okres był okresem na początku pewnego relaksu, optymizmu i żebyśmy od 4 maja mogli robić coraz więcej wspólnie. Wszystkiego najlepszego na majówkę – powiedział rektor na koniec wystąpienia.

 

 

Funkcjonowanie Uniwersytetu Warszawskiego po 24 maja

Do 24 maja, na podstawie rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego, obowiązuje ograniczenie działalności uczelni. Do tego czasu wykłady i zajęcia na UW prowadzone są jedynie w formie zdalnej.

W przyszłym tygodniu ukaże się nowe zarządzenie rektora UW dotyczące zmiany kalendarza akademickiego 2019/2020, realizacji zajęć dydaktycznych na UW oraz organizacji sesji.

Jeżeli MNiSW nie przedłuży obowiązywania ograniczeń, to po 24 maja – wg wstępnych założeń, które doprecyzowane zostaną w zarządzeniu rektora – UW planuje:

 • kontynuować do końca semestru w niezmienionej formie wykłady i zajęcia prowadzone zdalnie,
 • uruchomić – przy zachowaniu wszelkich wytycznych sanitarnych – stacjonarne zajęcia praktyczne, wymagające obecności na terenie uczelni, które obecnie nie są realizowane (harmonogramy zajęć zostaną przedstawione po 15 maja),
 • przedstawić decyzje dotyczące realizacji poszczególnych zajęć, które nie mają charakteru praktycznego, a nie zostały z różnych przyczyn uruchomione zdalnie (zajęcia takie mogę być zorganizowane w formie stacjonarnej lub zostać przesunięte na kolejny rok akademicki, decyzje w tej sprawie będą podejmować kierownicy jednostek dydaktycznych).

 

Zarządzenia z dnia 30 kwietnia 2020

Zarządzenie nr 81 rektora UW z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 57 rektora UW z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia obowiązku pracy na terenie uczelni w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19

Zarządzenie nr 82 rektora UW z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 50 rektora UW z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Warszawskiego oraz niektórych innych zarządzeń związanych z COVID-19

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Dni Studenckie UW

W dniach 4-18 maja odbędą się Dni Studenckie UW, nowa inicjatywa adresowana do kandydatów na studia. Osoby zainteresowane ofertą edukacyjną uczelni będą mogły dowiedzieć się więcej na ten temat z perspektywy samych studentów. Wydarzenie organizowane jest przez Samorząd Studentów UW oraz 28 samorządów jednostkowych.

Osoby zainteresowane studiami na Uniwersytecie Warszawskim będą mogły porozmawiać ze starszymi kolegami podczas Dni Studenckich UW i dowiedzieć się więcej na temat warunków rekrutacji czy zasad studiowania na konkretnych kierunkach. Studenci Uniwersytetu odpowiedzą także na pytania dotyczące tego, w jakie aktywności sportowe i kulturalne można zaangażować się podczas studiów.

Wydarzenie organizowane jest przez Samorząd Studentów UW oraz 28 samorządów jednostkowych. Spotkania z przedstawicielami samorządów odbywać się będą online na Facebooku od 4 do 18 maja. Dokładny harmonogram prezentacji poszczególnych jednostek zostanie opublikowany na stronie wydarzenia wkrótce. Pod tym adresem 7 maja w ramach Dni Studenckich UW, odbędzie spotkanie online z prof. Jolantą Choińską-Miką, prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, która odpowie na pytania kandydatów.

Zainteresowane osoby mogą zgłaszać pytania związane z rekrutacją i studiowaniem na UW za pomocą formularza. Więcej informacji znajduje się tutaj.

Dzień Otwarty UW

25 kwietnia, w związku z wyjątkowymi okolicznościami, po raz pierwszy w historii Uniwersytetu Warszawskiego odbył się Dzień Otwarty Online. Nagranie tego wydarzenia dostępne jest tutaj: https://www.facebook.com/fanpageUW

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Zdalne obrony prac doktorskich i kolokwia habilitacyjne

Senat UW dokonał zmian w sposobie postępowania w sprawie nadania stopni doktora oraz doktora habilitowanego. Uchwała senatu, podjęta na posiedzeniu online w dniu 29 kwietnia, wprowadza możliwość obrony prac doktorskich i przeprowadzania kolokwiów habilitacyjnych w trybie zdalnym.

Zmianie uległa uchwała nr 481 senatu UW z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim.

Do załącznika nr 1 uchwały został m.in. dodany zapis:

„W okresie wynikającego z przepisów prawa ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania Uniwersytetu obrona rozprawy doktorskiej może zostać przeprowadzona w trybie zdalnym z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę jej przebiegu i rejestrację (…)”.

Do załącznika nr 2 uchwały został m.in. dodany zapis:

„W okresie wynikającego z przepisów prawa ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania Uniwersytetu kolokwium habilitacyjne może zostać przeprowadzone w trybie zdalnym z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę jego przebiegu i rejestrację (…)”.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Konkurs na Dyrektora Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na Dyrektora Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Termin przesyłania dokumentów upływa 31 maja 2020 roku. Więcej informacji >> pdf


Oferta Erasmus Student Network UW dla studentów międzynarodowych
28 kwietnia 2020

W okresie odwołania zajęć stacjonarnych na uniwersytecie Erasmus Student Network UW organizuje wsparcie i działania networkingowe dla studentów zagranicznych. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się tandemy językowe online, czyli zdalna nauka języków w małych, wielokulturowych grupach.

Sekcja Erasmus Student Network UW organizuje wydarzenia online dla osób uczących się na UW, zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Członkowie sekcji dotychczas zaprosili do gry w kalambury, wspólnego słuchania muzyki i oglądania filmów. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się tandemy językowe online, czyli zdalna nauka języków w małych, wielokulturowych grupach, do których zgłosiło się ponad 60 osób.

ESN przy UW kontynuuje lekcje „Polish Your Polish”, na których pojawiają się również osoby, które jeszcze nie studiują na Uniwersytecie Warszawskim, ale chciałyby tu przyjechać w przyszłym roku w ramach programu Erasmus+. W najbliższym czasie Erasmus Student Network przy UW planuje zainicjować spotkania online, podczas których będzie można podzielić się swoimi sposobami na spędzanie czasu w domu.

Więcej o działalności ESN UW można znaleźć stronie www.uw.esn.pl.

Raport ESN o doświadczeniach studentów międzynarodowych

Przedstawiciele międzynarodowej organizacji Erasmus Student Network stworzyli raport ukazujący, jak sytuacja wywołana epidemią koronawirusa wpłynęła na doświadczenia mobilnościowe studentów. Raport został napisany na podstawie badań, w których uczestniczyły 22 tysiące osób biorących udział w programach wymiany międzynarodowej. Badaniami ankietowymi zostały objęte osoby odbywające zagraniczne studia i praktyki wiosną 2020 roku oraz te, które planowały w tym czasie wyjazd, ale został on uniemożliwiony przez rozprzestrzeniający się wirus. Odpowiedzi na pytania ankiety były zbierane od 19 do 30 marca.

Z raportu wynika m.in., że 37,5% studentów doświadczyło co najmniej jednego istotnego problemu związanego ze stanem epidemii. Najczęściej były to problemy z brakiem możliwości powrotu do domu ze względu na zawieszenie transportu czy trudności z zakwaterowaniem.

Raport zawiera rekomendacje dla uczelni oraz władz publicznych. Po pierwsze, autorzy zalecają, aby wszelkie informacje kierowane do studnetów były dostępne w języku angielskim. Ponadto, należy zadbać, aby wsparcie oraz rozwiązania edukacyjne (np. nauka zdalna) dla studentów zagranicznych były identyczne z tymi oferowanymi studentom krajowym. Powinno się też zadbać o komunikację między studentami, zarówno rodzimymi, jak i międzynarodowymi, umożliwiać tę komunikację i do niej zachęcać.

Raport Erasmus Student Network

Gabriels, W., Benke-Aberg, R., (2020), Student Exchanges in Times of Crisis – Research report on the impact of COVID-19 on student exchanges in Europe, Erasmus Student Network AISBL: https://esn.org/covidimpact-report.

Erasmus Student Network (ESN) jest jedną z większych organizacji studenckich w Europie, działającą na polu mobilności studenckiej i umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego. Organizacja ma na celu wspieranie studentów międzynarodowych i odpowiadanie na ich potrzeby. ESN działa w 42 krajach, posiada sekcje w ponad tysiącu instytucji szkolnictwa wyższego i zrzesza 15 tys. wolontariuszy.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Szkolenia dydaktyczne online dla wykładowców

Nauczyciele akademiccy mogą wziąć udział w szkoleniach online, których celem jest rozwijanie kompetencji dydaktycznych, również w zakresie nauczania na odległość. Kursy są organizowane w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju UW. Najbliższe szkolenia odbędą się na początku maja.

Sekcja ds. rozwoju kompetencji Biura Spraw Pracowniczych UW zorganizowała w kwietniu pierwsze szkolenia online z zakresu obsługi narzędzi informatycznych umożliwiających zdalne prowadzenie zajęć. Teraz, ze względu na duże zainteresowanie szkoleniami, została przygotowana kolejna pula kursów zaznajamiających z korzystaniem z bezpłatnych narzędzi internetowych wspierających zdalne nauczanie i komunikację wykładowców ze studentami, ale też rozwijających kompetencje miękkie.

Szkolenia są skierowane do nauczycieli akademickich, którzy w semestrze następującym po zrealizowanym szkoleniu mają zaplanowane zajęcia dydaktyczne. W ofercie dostępne są m.in. zajęcia z zakresu komunikacji z grupą wielokulturową oraz kursy z obsługi narzędzi do spotkań grupowych online i internetowej dystrybucji materiałów dydaktycznych (Google Meet, Google Docs i inne).

Kursy będą prowadzone przez naukowców i innych pracowników Uniwersytetu Warszawskiego poprzez platformę Kampus.

Szkolenia zaplanowane na maj:

 • Wstęp do komunikacji z wielokulturową grupą studentów i studentek,
 • Zagraniczni studenci na UW – międzykulturowa komunikacja bezpośrednia i online – wybrane zagadnienia,
 • Wprowadzenie do narzędzi Google Meet, Classroom i Docs/Forms/Sheets – funkcjonalności poszczególnych narzędzi niezbędne w dydaktyce zdalnej,
 • Jak podczas zajęć korzystać jednocześnie z aplikacji Google Meet, Classroom i Docs/Forms/Sheets – integracja wielu narzędzi w pracy ze studentami,
 • Dobre praktyki w korzystaniu z aplikacji Google w dydaktyce – ćwiczenia praktyczne,
 • Komunikacja ze studentami ze spektrum autyzmu.

Pełna oferta i otwarta już rejestracja są dostępne pod adresem: http://szkolenia-rozwoj.uw.edu.pl/. Przed zapisem należy zapoznać się z zasadami uczestnictwa i regulaminem.

Plan szkoleń >>

Rejestracja na szkolenia

W celu rejestracji na szkolenie należy:

 • wejść na stronę http://szkolenia-rozwoj.uw.edu.pl/,
 • wybrać kategorię „Szkolenia dla nauczycieli akademickich”,
 • wybrać kategorię szkoleń „szkolenia z kompetencji miękkich” lub „szkolenia z obsługi narzędzi informatycznych”,
 • wyszukać szkolenie według nazwy,
 • postępować zgodnie z informacjami zawartymi w opisie szkolenia.

 

Źródło: www.uw.edu.pl

 


Dzień Otwarty UW 2020 za nami
27 kwietnia 2020

25 kwietnia po raz pierwszy w historii Uniwersytetu Warszawskiego odbył się Dzień Otwarty Online. Wszyscy zainteresowani studiami na UW mogli dowiedzieć się więcej na temat zasad rekrutacji oraz poznać ofertę edukacyjną uczelni.

Dzień Otwarty jest jednym z najważniejszych cyklicznych wydarzeń Uniwersytetu Warszawskiego, podczas którego osoby zainteresowane studiami mogą poznać ofertę edukacyjną uczelni oraz zasady rekrutacji na wybrane kierunki. W tym roku, po raz pierwszy w historii Uniwersytetu Warszawskiego, z uwagi na wyjątkowe okoliczności, Dzień Otwarty odbywał się przez internet.

Uczestnicy mieli okazję poznać ofertę dydaktyczną wydziałów i jednostek oraz wziąć udział w spotkaniach online z osobami reprezentującymi poszczególne kierunki studiów. Dodatkowych informacji udzielali przedstawiciele Biura ds. Rekrutacji, Biura Promocji, Welcome Point oraz Zarządu Samorządu Studentów. Wydarzenie odbywało się częściowo w języku angielskim.

Atrakcją specjalną Dnia Otwartego UW Online był wirtualny spacer po uniwersytecie.

Zapis wydarzenia oraz prezentacje kierunków:

Osoby, które nie uczestniczyły w Dniu Otwartym 25 kwietnia mogą zapoznać się z informacjami na temat uczelni w dowolnej chwili. Zapis wydarzenia dostępny jest na profilu Uniwersytetu Warszawskiego na Facebooku:
https://www.facebook.com/fanpageUW

Prezentacje dotyczące poszczególnych kierunków znajdują się pod adresem:
https://promocja.uw.edu.pl/prezentacje_do2020/

 

Informator dla kandydatów na studia 2020/2021

Ważne linki

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Zajęcia zdalne na UW
24 kwietnia 2020

Podczas konferencji prasowej 24 kwietnia Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło przedłużenie ograniczenia działalności uczelni do 24 maja. Przyszłe akty prawne w tej sprawie znajdą odzwierciedlenie w wewnętrznych zarządzeniach UW. Do tego czasu obowiązują zapisy zarządzenia nr 69 rektora z 7 kwietnia, dotyczących m.in. zajęć zdalnych odbywających się na uczelni do 15 maja.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wojciech Murdzek, podczas konferencji prasowej, która odbyła się 24 kwietnia, ogłosił przedłużenie ograniczenia działalności uczelni do 24 maja.

Przyszłe akty prawne w tej sprawie znajdą odzwierciedlenie w wewnętrznych zarządzeniach UW. Do tego czasu obowiązują zapisy zarządzenia nr 69 rektora z 7 kwietnia 2020 roku, dotyczące m.in. zajęć zdalnych i ograniczenia pracy na terenie UW do 15 maja.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Komunikat w sprawie świadczeń dla studentów i doktorantów
23 kwietnia 2020

Prof. Jolanta Choińska-Mika, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia wydała 22 kwietnia komunikat dotyczący wniosków o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych lub zapomogę – form i sposobu składania oraz zasad ich przyznawania. Komunikat adresowany jest do studentów oraz doktorantów.

Prof. Jolanta Choińska-Mika, prorektor ds. studentów i jakości kształcenia wydała 22 kwietnia komunikat dotyczący formy i sposobu składania wniosków o świadczenia oraz zasad ich przyznawania. Przedstawiamy wybrane informacje zawarte w komunikacie. Pełna treść znajduje się tutaj >>

Zmiany dotyczące zasad ubiegania się i przyznawania świadczeń dla studentów i doktorantów wynikają z wejścia w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 oraz zarządzenia nr 78 rektora UW z 22 kwietnia 2020 r. w sprawie formy i sposobu składania wniosków o świadczenia dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego.

Składanie wniosków

Do 30 września 2020 r. obsługa wniosków o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogę prowadzona jest przez USOSweb oraz mailowo. Zniesiona zostaje konieczność dostarczania papierowych dokumentów (w tym podpisanego własnoręcznie wniosku i załączników) do odpowiednich jednostek. Dotyczy to również wszystkich wniosków składanych zgodnie z procedurą opisaną w komunikacie prorektora ds. studentów i jakości kształcenia z 18 marca 2020 r.

Wniosek należy zarejestrować w USOSweb, pobrać PDF wniosku i wysyłać go z adresu w domenie uniwersyteckiej (wraz z wymaganymi załącznikami) na adres mailowy:

studenci:

doktoranci:

Terminy

Terminarze wnioskowania o świadczenia zamieszczone są w USOSweb w zakładce Wnioski.

Zmiany dotyczące zapomogi

O zapomogę mogą ubiegać się studenci i doktoranci, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej m.in. utratą stałego i głównego źródła dochodu, nagłą chorobą (także członka najbliższej rodziny), śmiercią dziecka, małżonka lub rodzica (jeśli wnioskodawca pozostawał na utrzymaniu rodzica). Ustawa z 16 kwietnia 2020 r. wprowadziła następujące zmiany w dotychczasowych przepisach, które mają także zastosowanie do spraw wszczętych i niezakończonych przed jej wejściem w życie (tj.18 kwietnia 2020 r.):

 • zawieszenie do 30 września 2020 r. stosowania przepisu ograniczającego prawo do otrzymywania zapomóg dla studentów, którzy studiują dłużej niż 6 lat – studenci, którzy posiadają status studenta dłużej niż łącznie 72 miesiące, mogą otrzymać zapomogę;
 • w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni zniesienie limitu dwóch zapomóg, które można otrzymać w danym roku akademickim – nadal jednak zapomoga nie przysługuje drugi raz z powodu tego samego zdarzenia.

Szczegółowe pytania dotyczące zasad ubiegania się o zapomogę można kierować na adres: zapomogi@samorzad.uw.edu.pl, (studenci), stypendia.usos@uw.edu.pl (doktoranci).

Stypendium socjalne

Do wniosku o stypendium socjalne konieczne jest załączenie oświadczenia o dochodach (wygenerowanego z USOSweb) oraz dokumentów potwierdzających wysokość deklarowanego dochodu. Informacja o wymaganych załącznikach znajduje się w module Wnioski w USOSweb i zał. nr 2 do regulaminu świadczeń. Ustawa z 16 kwietnia 2020 r. wprowadziła następujące zmiany, które mają także zastosowanie do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia ustawy w życie (tj. 18 kwietnia 2020 r.):

 • zawieszenie do 30 września 2020 r. obowiązku przedstawiania zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej, jeśli dochód na osobę w rodzinie jest niższy niż 528 zł – osoby ubiegające się o przyznanie stypendium socjalnego nie muszą dostarczać zaświadczenia o sytuacji majątkowej i dochodowej (niezależnie od wysokości dochodu na osobę w rodzinie) oraz dokumentować źródeł utrzymania rodziny. Nadal jednak trudna sytuacja materialna jest jednym z obligatoryjnych warunków otrzymania stypendium socjalnego, obok posiadania dochodu nieprzekraczającego 1 050 zł na osobę w rodzinie;
 • zawieszenie do 30 września 2020 r. stosowania przepisu ograniczającego prawo do otrzymywania stypendium dla studentów, którzy studiują dłużej niż 6 lat – studenci, którzy posiadają status studenta dłużej niż 72 miesiące, mogą otrzymać stypendium socjalne;
 • zmianę definicji dochodu utraconego – bardzo ważne jest, by poinformować koordynatora ds. stypendialnych o wszystkich zmianach w dochodach rodziny, szczególnie tych, które miały miejsce w ostatnim czasie i przedstawić potwierdzające je dokumenty. Umożliwi to poprawne obliczenie dochodu na osobę w rodzinie.

Szczegółowe pytania dotyczące stypendium socjalnego należy kierować mailowo do koordynatorów ds. stypendialnych (studenci) lub na adres stypendia.usos@uw.edu.pl (doktoranci).

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Podobnie jak w przypadku zapomogi i stypendium socjalnego ustawa z 16 kwietnia 2020 r. zawiesiła do 30 września 2020 r. stosowanie przepisu ograniczającego prawo do otrzymywania stypendium dla studentów, którzy studiują dłużej niż 6 lat.

Szczegółowe pytania dotyczące konkretnych sytuacji należy kierować na adres bon@uw.edu.pl (studenci i doktoranci).

 

Źródło: www.uw.edu.pl