Konkurs na stanowisko adiunkt (post-doc) w projekcie OPUS NCN

Konkurs na stanowisko adiunkt (post-doc) (grupa pracowników badawczych) w ramach projektu OPUS: „Bardziej dokładne modele potencjału elektrostatycznego makrocząsteczek biologicznych i kryształów organicznych niezbędne dla właściwej interpretacji danych z mikroskopii krioelektronowej i z dyfrakcji elektronów – studium możliwości”. Kierownik projektu: dr hab. Paulina M. Dominiak, prof. ucz. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 roku. Więcej informacji >> pdf

Position of post-doc (adiunkt) (a group of science positions) in the OPUS project entitled „More accurate models of the electrostatic potential of biological macromolecules and organic crystals necessary for proper interpretation of data from cryo-electron microscopy and from electron diffraction – feasibility study” financed by National Science Centre, Poland, is open for application. Project leader: dr hab. Paulina M. Dominiak, prof. ucz. Deadline for applications: 30 April 2020. For more info see >> eng


Data publikacji: 30 marca 2020

Data ostatniej modyfikacji: 30 kwietnia 2020