Wybory do Senatu Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2020-2024 r.

Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego oraz ograniczenia w pracy Uniwersytetu Warszawskiego Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Chemii ogłasza, iż WYBORY DO SENATU DLA KANDYDATÓW Z GRUPY PROFESORÓW I PROFESORÓW UCZELNI, KTÓRZY BĘDĄ WYBIERANI NA WYDZIALE CHEMII ZAPLANOWANE NA 6 MAJA 2020 R. NIE ODBĘDĄ SIĘ W TYM TERMINIE. Wybory te zostają przesunięte na TERMIN PÓŹNIEJSZY, który zostanie ustalony i podany później w zależności od rozwoju sytuacji związanej ze stanem zagrożenia epidemicznego i ograniczeniami pracy Uniwersytetu. Zgodnie z uchwałą UKW (http://www.ukw.uw.edu.pl/text.php?cat=14), członkowie Senatu muszą zostać wybrani do 30 czerwca 2020 r.

Równocześnie WKW informuje, iż nowy termin składania do UKW dokumentów związanych z kandydowaniem w wyżej wymienionych wyborach zostaje przesunięty na 15 kwietnia 2020 r.

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Chemii


Data publikacji: 20 marca 2020

Data ostatniej modyfikacji: 20 marca 2020