Nasi praktykanci w finale polskiej edycji konkursu EUCYS 2020

Grupa zapalonych młodych ludzi może odnieść sukces na arenie międzynarodowej przedstawiając swój projekt badawczy realizowany na Wydziale Chemii UW.

Od lipca 2019 r. Ewa Klejman i Karol Kuryłek, licealiści z Warszawy, odbywają praktyki na naszym Wydziale poznając tajniki pracy naukowca i realizując badania nad własnym projektem. W trakcie realizacji praktyk uczniowie otrzymują i badają ciecze ferromagnetyczne, które następnie umieszczają w zaprojektowanym przez siebie urządzeniu w celu rozpraszania energii dynamicznej. Opiekunami projektu są dr Magdalena Osial z Wydziału Chemii UW oraz dr Leszek Frąś z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki.

Swoją przygodę z badaniami naukowymi rozpoczęli od Manufaktury Naukowców, gdzie poznawali pracę naukowca, a także brali udział w popularyzacji nauki na naszym Wydziale i jego promocji biorąc aktywnie udział w licznych warsztatach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. W trakcie realizacji projektu odwiedzili liczne laboratoria w Zakładzie Chemii Fizycznej i Radiochemii, zdobywając wiedzę na temat wytwarzania materiałów nanostrukturalnych i objętościowych, a także poznawali liczne techniki badawcze służące do analizy składu, morfologii oraz innych właściwości fizyko-chemicznych wytwarzanych przez siebie materiałów. Obecnie uczniowie ulepszają zaprojektowany przez siebie prototyp urządzenia do rozpraszania energii dynamicznej i przygotowują artykuł naukowy.

Ci młodzi badacze są przykładem na to, że w pracy badawczej wiek nie ma znaczenia. Choć nie są jeszcze studentami, bez problemu odnajdują się w społeczności akademickiej. Co najważniejsze, chętnie dzielą się zdobytą wiedzą z kolegami i koleżankami, zarażając kolejnych uczniów pasją do nauki. Badania realizują w każdej wolnej chwili przybywając na Wydział Chemii popołudniami, w czasie ferii, wakacji, a nawet czasem w weekendy. Są najlepszym przykładem na to, że otwartość, gotowość do działania i współpraca to droga do sukcesu. Nie ma dla nich niemożliwego. Korzystają z każdej okazji, aby konsultować swoje pomysły, uczęszczają na wykłady otwarte i przeglądając liczne publikacje naukowe gromadzą materiały do przygotowania własnego artykułu. W przyszłości planują studiować na kierunkach ścisłych i dołączyć do środowiska naukowców.

Dzięki wsparciu Wydziału Chemii mają możliwość wykonywania badań pracując na nowoczesnej aparaturze badawczej, której nie ma na wyposażeniu szkół. Cieszymy się, że korzystając z urządzeń oferowanych przez Wydział Chemii przyczyniamy się do rozwoju młodych badaczy.

Dzięki pomysłowości i prowadzonym przez siebie badaniom uczniowie Ewa i Karol dostali się do finału polskiej edycji konkursu dla młodych badaczy EUCYS 2020 (European Contest for Young Scientists), organizowanego przez Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci.

Mamy nadzieję, że odniosą sukces w polskiej edycji konkursu, tak jak Antoni Lis, będący studentem MISMaP, który zdobył za swój projekt trzecie miejsce w finale Konkursu Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców (EUCYS) w Sofii w 2019 r.

Serdecznie gratulujemy, trzymamy kciuki za finały konkursu EUCYS i życzymy dalszych sukcesów w pracy badawczej. Wierzymy, że w przyszłości będziemy kontynuowali pomoc uzdolnionej młodzieży w realizacji ich autorskich projektów.

 


Data publikacji: 20 marca 2020

Data ostatniej modyfikacji: 03 kwietnia 2020