I Ogólnopolskie Sympozjum Studentów Chemii „UWiedzeni Chemią” [RELACJA]

W dniach 6 – 8 marca 2020 r. w Auli CNBCh UW odbyło się I Ogólnopolskie Sympozjum Studentów Chemii „UWiedzeni Chemią”. Uczestniczyło w nim 73 studentów reprezentujących 11 ośrodków akademickich z całej Polski. Wygłoszono 30 referatów ustnych oraz zaprezentowano 43 postery. Wykłady plenarne wygłosili zaproszeni goście honorowi: prof. dr hab. Marek Orlik oraz dr hab. Wiktor Lewandowski z Wydziału Chemii UW, a także dr Konrad Rudnicki z Wydziału Chemii UŁ.

Organizatorami sympozjum byli członkowie Studenckiego Koła Naukowego „Fulleren” (w kolejności alfabetycznej): Kamil Budziak, Jarosław Ciślak, Angelika Koźmińska, Ida Nawrocka, Jakub Piątkowski, Maria Sawicka i Hubert Szabat (prezes SKNChUW „Fulleren”; przewodniczący komitetu organizacyjnego sympozjum).

Nagrody zdobyli studenci Wydziału Chemii: Bartosz Pałuba, członek SKNChUW „Fulleren” za najlepszy referat popularnonaukowy (nagroda przyznana przez komitet naukowy sympozjum w składzie gości honorowych) oraz Monika Adamowska za poster popularnonaukowy w kategorii nagroda publiczności.

 

 


Data publikacji: 20 marca 2020

Data ostatniej modyfikacji: 01 kwietnia 2020