Wybory do Senatu Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2020-2024 r.
20 marca 2020

Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego oraz ograniczenia w pracy Uniwersytetu Warszawskiego Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Chemii ogłasza, iż WYBORY DO SENATU DLA KANDYDATÓW Z GRUPY PROFESORÓW I PROFESORÓW UCZELNI, KTÓRZY BĘDĄ WYBIERANI NA WYDZIALE CHEMII ZAPLANOWANE NA 6 MAJA 2020 R. NIE ODBĘDĄ SIĘ W TYM TERMINIE. Wybory te zostają przesunięte na TERMIN PÓŹNIEJSZY, który zostanie ustalony i podany później w zależności od rozwoju sytuacji związanej ze stanem zagrożenia epidemicznego i ograniczeniami pracy Uniwersytetu. Zgodnie z uchwałą UKW (http://www.ukw.uw.edu.pl/text.php?cat=14), członkowie Senatu muszą zostać wybrani do 30 czerwca 2020 r.

Równocześnie WKW informuje, iż nowy termin składania do UKW dokumentów związanych z kandydowaniem w wyżej wymienionych wyborach zostaje przesunięty na 15 kwietnia 2020 r.

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Chemii


Nasi praktykanci w finale polskiej edycji konkursu EUCYS 2020

Grupa zapalonych młodych ludzi może odnieść sukces na arenie międzynarodowej przedstawiając swój projekt badawczy realizowany na Wydziale Chemii UW.

Od lipca 2019 r. Ewa Klejman i Karol Kuryłek, licealiści z Warszawy, odbywają praktyki na naszym Wydziale poznając tajniki pracy naukowca i realizując badania nad własnym projektem. W trakcie realizacji praktyk uczniowie otrzymują i badają ciecze ferromagnetyczne, które następnie umieszczają w zaprojektowanym przez siebie urządzeniu w celu rozpraszania energii dynamicznej. Opiekunami projektu są dr Magdalena Osial z Wydziału Chemii UW oraz dr Leszek Frąś z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki.

Swoją przygodę z badaniami naukowymi rozpoczęli od Manufaktury Naukowców, gdzie poznawali pracę naukowca, a także brali udział w popularyzacji nauki na naszym Wydziale i jego promocji biorąc aktywnie udział w licznych warsztatach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. W trakcie realizacji projektu odwiedzili liczne laboratoria w Zakładzie Chemii Fizycznej i Radiochemii, zdobywając wiedzę na temat wytwarzania materiałów nanostrukturalnych i objętościowych, a także poznawali liczne techniki badawcze służące do analizy składu, morfologii oraz innych właściwości fizyko-chemicznych wytwarzanych przez siebie materiałów. Obecnie uczniowie ulepszają zaprojektowany przez siebie prototyp urządzenia do rozpraszania energii dynamicznej i przygotowują artykuł naukowy.

Ci młodzi badacze są przykładem na to, że w pracy badawczej wiek nie ma znaczenia. Choć nie są jeszcze studentami, bez problemu odnajdują się w społeczności akademickiej. Co najważniejsze, chętnie dzielą się zdobytą wiedzą z kolegami i koleżankami, zarażając kolejnych uczniów pasją do nauki. Badania realizują w każdej wolnej chwili przybywając na Wydział Chemii popołudniami, w czasie ferii, wakacji, a nawet czasem w weekendy. Są najlepszym przykładem na to, że otwartość, gotowość do działania i współpraca to droga do sukcesu. Nie ma dla nich niemożliwego. Korzystają z każdej okazji, aby konsultować swoje pomysły, uczęszczają na wykłady otwarte i przeglądając liczne publikacje naukowe gromadzą materiały do przygotowania własnego artykułu. W przyszłości planują studiować na kierunkach ścisłych i dołączyć do środowiska naukowców.

Dzięki wsparciu Wydziału Chemii mają możliwość wykonywania badań pracując na nowoczesnej aparaturze badawczej, której nie ma na wyposażeniu szkół. Cieszymy się, że korzystając z urządzeń oferowanych przez Wydział Chemii przyczyniamy się do rozwoju młodych badaczy.

Dzięki pomysłowości i prowadzonym przez siebie badaniom uczniowie Ewa i Karol dostali się do finału polskiej edycji konkursu dla młodych badaczy EUCYS 2020 (European Contest for Young Scientists), organizowanego przez Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci.

Mamy nadzieję, że odniosą sukces w polskiej edycji konkursu, tak jak Antoni Lis, będący studentem MISMaP, który zdobył za swój projekt trzecie miejsce w finale Konkursu Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców (EUCYS) w Sofii w 2019 r.

Serdecznie gratulujemy, trzymamy kciuki za finały konkursu EUCYS i życzymy dalszych sukcesów w pracy badawczej. Wierzymy, że w przyszłości będziemy kontynuowali pomoc uzdolnionej młodzieży w realizacji ich autorskich projektów.

 


Uniwersytecka integracja wobec wyzwań IT

Które narzędzia można wykorzystywać, chcąc prowadzić zdalny wykład? Jak inni radzą sobie z nauczaniem online? Na czym polega różnica między Webex a G Suite? Wobec nietypowej na Uniwersytecie Warszawskim sytuacji, związanej m.in. z czasowym zawieszeniem stacjonarnych zajęć, pojawia się wiele pytań i wątpliwości. Dzięki inicjatywie Działu Sieci Komputerowych UW społeczność uczelni radzi sobie z nimi wspólnie w social mediach.

Wobec zmian dotyczących funkcjonowania UW wsparcie informatyczne pracowników realizowane jest również wirtualnie – w ramach samopomocowej grupy w mediach społecznościowych.

Do „DSK Usługi IT” na Facebooku może dołączyć każdy pracownik Uniwersytetu – reprezentujący zarówno nauczycieli akademickich, doktorantów, jak i administrację. Grupa powstała dzień po wejściu w życie Zarządzenia nr 50 rektora UW z 10 marca 2020 r., na mocy którego zdecydowano m.in. o zawieszeniu do 14 kwietnia wszystkich zajęć dla studentów i doktorantów, z wyjątkiem tych prowadzonych zdalnie. – Zauważyliśmy, że użytkownicy zadają takie same pytania dotyczące pracy zdalnej i wideokonferencji – mówi Maciej Broniarz, kierownik Działu Sieci Komputerowych UW, dodając: – Duża część pracowników UW korzysta z Facebooka, dlatego zdecydowaliśmy, że tam będzie najlepsze miejsce do dzielenia się wiedzą i wymiany informacji. Zmiany, które zachodzą na UW dotyczą wszystkich jednostek, dlatego zalecane jest, żeby różne środowiska dzieliły się pomysłami i efektami swojej pracy. Do tej pory wszyscy byli zamknięci w swoich „bańkach” i transfer wiedzy nie występował zbyt często.

Środki dydaktyczne online

Pracownicy UW już korzystają z możliwości organizowania spotkań ze studentami online. Zdalne wykłady, seminaria, ćwiczenia, konsultacje prowadzone są dzięki takim narzędziom jak: Chat UW, Cisco Webex, Google Hangouts, Google Meet czy YouTube Studio. Wsparcie podczas ich wykorzystywania zapewnia Pion IT UW. 

Właśnie te i podobne im rozwiązania technologiczne stosowane w celu usprawnienia nauczania online na UW są głównym tematem dyskusji w ramach Facebookowej grupy „DSK Usługi IT”. Pracownicy administracyjni i dydaktyczno-naukowi dzielą się tu wiedzą oraz doświadczeniami związanymi z prowadzeniem zdalnych zajęć, konsultują się z uniwersyteckimi informatykami, wspólnie szukają odpowiedzi na pytania natury informatycznej – i nie tylko. 

Wirtualna platforma samopomocy to dla liczącej ponad 7 tysięcy osób grupy pracowników UW także miejsce wzajemnej integracji, a także zdobywania informacji na temat możliwych przypadków phishingu i innych cyberoszustw. Do grupy dołączają też przedstawiciele innych uczelni, dzięki czemu możliwa jest wymiana doświadczeń na temat rozwiązań stosowanych przez różne instytucje. – Dzielimy się wiedzą np. z kolegami z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, którzy dostali wczoraj komplet opracowanych na UW materiałów – mówi Maciej Broniarz.

Do grupy dołączyło już ponad 580 członków. – Mamy 338 codziennie aktywnych użytkowników oraz 80 postów na dobę – wskazuje Maciej Broniarz. Pozytywne nastawienie studentów do e-learningu, o którym świadczy chociażby wpis jednej z wykładowczyń dotyczący zajęć z udziałem 160 osób online, pozwala przewidywać, że popyt na uniwersyteckie usługi IT będzie coraz większy.

Od 12 marca widać bardzo duży wzrost zainteresowania narzędziami do pracy zdalnej i wideokonferencji.

W przypadku Google Classroom liczba zajęć na platformie w ciągu ostatniego roku wynosiła średnio 70; obecnie jest ich 669. Od 12 marca z Google Meet skorzystało 2307 wykładowców. W ciagu jednego dnia na platformie Cisco Webex pojawiło się 200 nowych użytkowników. Codziennie odbywa się za jej pośrednictwem ponad 60 spotkań.

Więcej o organizacji zajęć zdalnych na UW >>

Moderatorami grupy „DSK Usługi IT” są pracownicy Działu Sieci Komputerowych UW, którzy na co dzień zajmują się zapewnianiem prawidłowego funkcjonowania, zabezpieczenia i rozwoju ogólnouczelnianej infrastruktury sieciowej i komputerowej.

Zajęcia na platformie Kampus

Rozwój nauczania online jest obecnie jednym z priorytetów uczelni. 20 marca wydziały i pozostałe jednostki dydaktyczne ogłoszą listę wykładów oraz zajęć, które od 23 marca będą prowadzone w formie zdalnej.  

Centrum Kompetencji Cyfrowych przygotowało uproszczone procedury i materiały szkoleniowe dotyczące możliwości organizacji nauczania online na platformie e-learningowej Kampus. Informacje na ten temat dostępne są na stronie zajeciazdalne.ckc.uw.edu.pl. 

Do 18 marca CKC przyjęło ok. 1000 zgłoszeń o przeniesienie zajęć stacjonarnych do sieci. Według przewidywań, sukcesywnie napływać będą też kolejne.

Jednostki, które są już gotowe do prowadzenia zajęć online dla swoich studentów przy pomocy innych narzędzi niż te, które zostaną zaproponowane przez CKC UW, mogą rozpocząć je wcześniej niż 23 marca, pod warunkiem wszakże, że wszyscy studenci będą o tym poinformowani i zgłoszą możliwość uczestnictwa w tych zajęciach. 

 

Źródło: www.uw.edu.pl

 


I Ogólnopolskie Sympozjum Studentów Chemii „UWiedzeni Chemią” [RELACJA]

(więcej…)