Wspomnienie prof. dra hab. Andrzeja Szymańskiego

 

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że 12 marca 2020 r. zmarł

prof. dr hab. Andrzej Szymański,

wieloletni pracownik Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego,

były Kierownik Pracowni Chemii Plazmy.

 

Społeczność akademicka Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

 

 


Pogrzeb o charakterze świeckim odbędzie się dnia 19.03.2020 o 11:30 na Cmentarzu Północnym w Warszawie. Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego ceremonia będzie miała charakter kameralny, w wąskim gronie najbliższej rodziny.


Prof. dr hab. Andrzej Szymański był pracownikiem naszego Wydziału w latach 1965-1994, zaś kierownikiem Pracowni Chemii Plazmy (Zakład Dydaktyczny Chemii Fizycznej) w latach 1969-1994 (w 1991 roku do Pracowni Chemii Plazmy włączono Pracownię Diagnostyki Plazmy).

Należał do krajowych prekursorów badań plazmochemicznych, tj. wykorzystujących środowisko gazów poddanych wyładowaniom elektrycznym do realizacji różnorakich procesów fizykochemicznym. Przez wiele lat wiodącym tematem tych badań była piroliza węglowodorów w kierunku acetylenu i sadzy, w późniejszym czasie rozszerzona o badania syntezy innych materiałów nieorganicznych.

Prof. Szymański był współautorem kilku monografii i skryptów oraz wielu publikacji naukowych. Pełnił też, poza kierowaniem Pracowni, inne funkcje – m.in. kierownika Studium Doktoranckiego oraz Zakładu Dydaktycznego Chemii Fizycznej. Był też kierownikiem wielu prac dyplomowych oraz wypromował kilku doktorów.

Dobry organizator, potrafił znaleźć kontakty z przemysłem, dzięki licznym tego typu projektom badawczym jego grupa naukowa sięgała kilkunastu osób.

Stworzone przez prof. Szymańskiego laboratorium plazmowe – w oparciu o istniejącą infrastrukturę sprzętową w sposób naturalny uległo w 2-ej połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku ewolucji w kierunku grupy badawczej zajmującej się nanomateriałami (Pracownia Fizykochemii Nanomateriałów), aktualnie kierowanej przez dra hab. Michała Bystrzejewskiego, prof. ucz.

prof. dr hab. Andrzej Huczko


Data publikacji: 19 marca 2020

Data ostatniej modyfikacji: 20 marca 2020