Wspomnienie prof. dra hab. Andrzeja Szymańskiego
19 marca 2020

 

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że 12 marca 2020 r. zmarł

prof. dr hab. Andrzej Szymański,

wieloletni pracownik Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego,

były Kierownik Pracowni Chemii Plazmy.

 

Społeczność akademicka Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

 

 


Pogrzeb o charakterze świeckim odbędzie się dnia 19.03.2020 o 11:30 na Cmentarzu Północnym w Warszawie. Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego ceremonia będzie miała charakter kameralny, w wąskim gronie najbliższej rodziny.


Prof. dr hab. Andrzej Szymański był pracownikiem naszego Wydziału w latach 1965-1994, zaś kierownikiem Pracowni Chemii Plazmy (Zakład Dydaktyczny Chemii Fizycznej) w latach 1969-1994 (w 1991 roku do Pracowni Chemii Plazmy włączono Pracownię Diagnostyki Plazmy).

Należał do krajowych prekursorów badań plazmochemicznych, tj. wykorzystujących środowisko gazów poddanych wyładowaniom elektrycznym do realizacji różnorakich procesów fizykochemicznym. Przez wiele lat wiodącym tematem tych badań była piroliza węglowodorów w kierunku acetylenu i sadzy, w późniejszym czasie rozszerzona o badania syntezy innych materiałów nieorganicznych.

Prof. Szymański był współautorem kilku monografii i skryptów oraz wielu publikacji naukowych. Pełnił też, poza kierowaniem Pracowni, inne funkcje – m.in. kierownika Studium Doktoranckiego oraz Zakładu Dydaktycznego Chemii Fizycznej. Był też kierownikiem wielu prac dyplomowych oraz wypromował kilku doktorów.

Dobry organizator, potrafił znaleźć kontakty z przemysłem, dzięki licznym tego typu projektom badawczym jego grupa naukowa sięgała kilkunastu osób.

Stworzone przez prof. Szymańskiego laboratorium plazmowe – w oparciu o istniejącą infrastrukturę sprzętową w sposób naturalny uległo w 2-ej połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku ewolucji w kierunku grupy badawczej zajmującej się nanomateriałami (Pracownia Fizykochemii Nanomateriałów), aktualnie kierowanej przez dra hab. Michała Bystrzejewskiego, prof. ucz.

prof. dr hab. Andrzej Huczko


(więcej…)


Odwołane 22. Targi EuroLab oraz 9. CrimeLab

W nawiązaniu do naszego Komunikatu z dnia 10 marca 2020 r. i zawartych w nim informacji, z przykrością informujemy, iż 22. Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab oraz 9. Targi Techniki Kryminalistycznej CrimeLab zaplanowane w dniach 17-19 marca br. musiały zostać odwołane. Biorąc to pod uwagę, a także Państwa wypowiedzi, po dogłębnym przeanalizowaniu sytuacji, zostaliśmy zmuszeni do podjęcia decyzji, że tegoroczna edycja targów EuroLab 2020 / CrimeLab 2020 nie odbędzie się.

Jest nam niezmiernie przykro, że nie będziemy mogli spotkać się z Państwem w tym roku.

Zarząd MT Targi Polska SA


List Rady Uczelni do społeczności akademickiej

Rada Uniwersytetu Warszawskiego napisała list do członków społeczności akademickiej, w którym przedstawiła proces wyboru kandydatów na rektora wskazywanych przez Radę. Publikujemy treść listu.

„Drodzy studenci, doktoranci i pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego,

w obecnych czasach, bardzo trudnych dla nas wszystkich z powodu epidemii koronawirusa, Rada Uczelni Uniwersytetu Warszawskiego chce wyrazić troskę o dobro wszystkich Państwa. Zdajemy sobie sprawę, że zmagacie się Państwo z bieżącymi problemami, troszczycie o rodzinę, przyjaciół i współpracowników i możecie doświadczać osobistych trudności.

Pomimo tych wyzwań, Uniwersytet jest zobowiązany przeprowadzić wybory na stanowisko Rektora. Rada Uczelni pełni funkcję doradczą wobec Rektora oraz Senatu Uniwersytetu Warszawskiego oraz wskazuje kandydatów na stanowisko Rektora. Naszą opinię przedstawiamy zgodnie ze Statutem Uniwersytetu.

W celu wypełnienia obowiązków wobec uczelni, znalezienia jak najlepszych kandydatów na Rektora, przy jednoczesnym zapewnieniu przejrzystości i dobrych praktyk zarządczych, pod koniec zeszłego roku Rada Uczelni ogłosiła otwarty nabór na kandydatów. Zaprosiliśmy kandydatów, którzy:

  • spełniają wymogi formalne określone w § 30 Statutu UW,
  • posiadają udokumentowane osiągnięcia naukowe na wysokim poziomie,
  • posiadają udokumentowane osiągnięcia w roli lidera i w pełnieniu funkcji zarządczych w instytucji o profilu akademickim lub badawczym,
  • znają się na aktualnych zagadnieniach strategicznych i operacyjnych związanych z zarządzaniem UW,
  • znają system nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce,
  • mają strategiczną wizję rozwoju UW,
  • oraz biegle posługują się językiem polskim i angielskim.

Zgodnie z przyjętą zasadą poufności procedury naboru, Rada Uczelni ujawnia jedynie nazwiska wskazywanych kandydatów.

Rada Uczelni ubolewa, że nie wszyscy kandydaci, którzy rozważali kandydowanie na stanowisko Rektora nadesłali nam swoje zgłoszenia. Mając na uwadze dobro Uniwersytetu, chcielibyśmy omówić przyszłość uczelni ze wszystkimi kandydatami na stanowisko Rektora.

Rada Uczelni otrzymała osiem zgłoszeń, a po długich obradach i rozmowach z kandydatami, zgodnie ze Statutem Uniwersytetu Warszawskiego, zdecydowała wskazać dwóch najlepszych kandydatów na stanowisko Rektora, w następującej kolejności:

Prof. dr hab. Andrzej Tarlecki
Prof. dr hab. Aleksander Filip Żarnecki.

Doceniamy zaangażowanie Senatu i wyborców w zapewnienie przejrzystego procesu wyborczego i odpowiedniego przepływu informacji. Rada Uczelni liczy na współpracę z Państwem, abyśmy razem wspierali wspólnotę akademicką i realizację misji Uniwersytetu Warszawskiego.”

Rada Uczelni Uniwersytetu Warszawskiego

 

Wybory 2020 na UW

Aktualne informacje, odniesienia do aktów prawnych, zasady wyboru rektora i członków Senatu UW w kadencji 2020-2024 znaleźć można w zakładce „Wybory 2020 na UW” >>

 

Źródło: www.uw.edu.pl