Zarządzenie Rektora UW w sprawie czasowego ograniczenia obowiązku pracy na terenie uczelni
17 marca 2020

17 marca rektor UW wydał zarządzenie w sprawie czasowego ograniczenia obowiązku pracy na terenie uczelni w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Zarządzenie zawiera ważne informacje dla kierowników jednostek organizacyjnych UW oraz kierowników jednostek administracji ogólnouczelnianej.

Dokument wprowadza pracę zdalną jako zasadę na całym uniwersytecie. Wyjątkiem od niej są stanowiska, których istotą jest zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy na UW oraz ciągłość funkcjonowania uczelni i ochrona jej majątku.

Jednostki administracji ogólnouczelnianej pracują całkowicie w trybie zdalnym, z wyłączeniem biur wymienionych w załączniku zarządzenia.

Zarządzenie rektora wynika z dokumentu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie ministra w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Zmiana terminarza czynności wyborczych

Uczelniana Komisja Wyborcza podjęła uchwałę o zmianie terminów czynności wyborczych na UW. Zgodnie z nią, o tym, kto pokieruje uczelnią do 2024 roku, dowiemy się 17 czerwca. Nowe daty dotyczące procedur w ramach tegorocznych uniwersyteckich wyborów zostały ustalone w związku z postanowieniami rektora UW przedstawionymi w zarządzeniu nr 50 z 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 rektor UW wydał zarządzenie nr 50 z 10 marca 2020 r. Na jego mocy do 14 kwietnia odwołano wszystkie zajęcia dla studentów i doktorantów, z wyjątkiem tych prowadzonych zdalnie. Do 30 kwietnia na Uniwersytecie nie mogą się też odbywać żadne wydarzenia o charakterze otwartym. Zawieszone są również służbowe wyjazdy zagraniczne oraz udział w krajowych konferencjach studentów, doktorantów i pracowników UW.

Zmiany organizacyjne dotyczące funkcjonowania uczelni miały wpływ na podjęcie przez Uczelnianą Komisję Wyborczą uchwały o zmianie terminarza czynności wyborczych na UW. Ustalone zostały następujące daty:

  • posiedzenie Senatu w sprawie opiniowania kandydatów na Rektora: do 20 maja (zmiana z 18 marca);
  • rejestracja przez UKW kandydatów na rektora: do 22 maja (zmiana z 23 marca);
  • zebranie przedwyborcze z kandydatami na rektora: 25 maja (zmiana z 30 marca);
  • wybór rektora przez Kolegium Elektorów Uniwersytetu i wybór członków Senatu przez Kolegium Elektorów Uniwersytetu: 17 czerwca (zmiana z 22 kwietnia);
  • spotkania prezentujące kandydatów na członków Senatu na wydziałach i wybór członków Senatu na wydziałach: do 30 czerwca (zmiana z 22 kwietnia);
  • zakończenie procedur związanych z wyłonieniem kandydatów na dziekana: do 31 sierpnia (zmiana z 29 maja);
  • zakończenie procedur związanych z wyłonieniem kandydatów na prodziekanów do spraw studenckich: do 20 września (zmiana z 10 czerwca).

Uchwała nr 38 UKW z 17 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia terminarza czynności wyborczych >>

Zaplanowane na 16 marca spotkanie z kandydatami na członków Senatu UW zostało odwołane. Zgodnie z uchwałą nr 37 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 11 marca 2020 r. wprowadzono możliwość innego sposobu prezentacji kandydatów do Senatu i kierowania do nich pytań.

Kandydaci na rektora UW:

– prof. Alojzy Z. Nowak, http://alojzynowak.pl/
– prof. Paweł Strzelecki, https://www.mimuw.edu.pl/~pawelst/UW2020/
– prof. Andrzej Tarlecki, https://tarlecki.pl/

 

Źródło: www.uw.edu.pl