Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w celu ograniczenia szerzenia wirusa SARS-CoV-2

Zachęcamy do zapoznania się z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego związanymi z decyzją o zawieszeniu działalności placówek dydaktyczno-wychowawczych, uczelni oraz działalności instytucji kultury i placówek szkolnictwa artystycznego, w celu ograniczenia szerzenia wirusa SARS-CoV-2. Zalecenia zawierają m.in. rekomendacje dla studentów powracających z zagranicy oraz mieszkających w domach studenckich. Dokument został opublikowany na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego >>

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Data publikacji: 13 marca 2020

Data ostatniej modyfikacji: 13 marca 2020