Komunikaty MNiSW oraz NCN
13 marca 2020

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Nauki wydały komunikaty związane z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym koronawirusem SARS-CoV-2. Komunikat MNiSW dotyczy działań podejmowanych przez agencje nadzorowane przez resort (NAWA, NCN, NCBR). Komunikat NCN dotyczy możliwej zmiany terminu złożenia raportów rocznych i końcowych.

Na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ukazał się komunikat dot. działań podejmowanych przez agencje nadzorowane przez MNiSW w związku z COVID-19 – Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Przejdź do komunikatu MNiSW >>

Narodowe Centrum Nauki wydało komunikat dot. możliwej zmiany terminu złożenia raportów rocznych z realizacji projektów badawczych i staży, a także raportów końcowych.

Przejdź do komunikatu NCN >>

Ponadto informujemy, że wszystkie wnioski, których termin złożenia był wyznaczony przez NCN na 16 marca, w szczególności SONATINA 4 i ETIUDA 8, zostały podpisane i przekazane do wysyłki do NCN.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w celu ograniczenia szerzenia wirusa SARS-CoV-2

Zachęcamy do zapoznania się z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego związanymi z decyzją o zawieszeniu działalności placówek dydaktyczno-wychowawczych, uczelni oraz działalności instytucji kultury i placówek szkolnictwa artystycznego, w celu ograniczenia szerzenia wirusa SARS-CoV-2. Zalecenia zawierają m.in. rekomendacje dla studentów powracających z zagranicy oraz mieszkających w domach studenckich. Dokument został opublikowany na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego >>

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Zakończenie konkursu na doktoranta-stypendystę NCN OPUS 14

Zakończenie konkursu na doktoranta-stypendystę w grancie Opus 14 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Badania mechanizmów lokalnego utleniania termicznego cienkich kryształów MoS2”. Kierownik projektu: dr hab. Robert Szoszkiewicz, prof. ucz. W drodze konkursu wybrany został Pan mgr Saeed Sovizi.


Odwołanie posiedzenia Rady Wydziału Chemii UW w dniu 18.03.2020

W związku z najnowszymi ostrzeżeniami Ministerstwa Zdrowia dotyczącymi spodziewanego bardzo szybkiego wzrostu liczby zakażeń koronawirusem w naszym kraju, w celu skutecznej realizacji Zarządzenia Rektora UW z 10 marca 2020 roku w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności UW, Dziekan Wydziału Chemii UW odwołuje posiedzenie Rady Wydziału Chemii UW zaplanowane na dzień 18 marca 2020 roku (JM Rektor odwołał zaplanowane również na dzień  18 marca 2020, ale na godzinę 10.15, posiedzenie Senatu UW).

W związku z tym, że na najbliższym posiedzeniu RW planowane były głosowania związane z rozpisaniem konkursów na zatrudnienia nauczycieli akademickich (w tym 2 konkursów na kilkanaście stanowisk opłacanych ze środków wydziału) postaramy się zorganizować głosowania (szczególnie głosowania jawne) przy pomocy sieci komputerowej.


Komunikat Zespołu Rektorskiego UW dot. rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności UW

Komunikat rektora UW dot. odwołania posiedzenia Senatu UW i spotkania Senatu UW z kandydatami na rektora

W związku z najnowszymi ostrzeżeniami Ministerstwa Zdrowia dotyczącymi spodziewanego bardzo szybkiego wzrostu liczby zakażeń koronawirusem w naszym kraju, w celu skutecznej realizacji Zarządzenia Rektora UW z 10 marca 2020 roku w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności UW, odwołane zostają:

 • posiedzenie Senatu UW zaplanowane na 18 marca 2020 roku,
 • spotkanie Senatu UW z kandydatami na rektora UW zaplanowane na 17 marca 2020 roku.

Ze względu na to, że na tym posiedzeniu Senat miał m.in. opiniować kandydatów na rektora UW, należy liczyć się z faktem, że powyższa decyzja spowoduje konieczność zmiany ustalonych wcześniej terminów realizacji poszczególnych czynności wyborczych.

Informacje na temat nowego terminu spotkania Senatu UW z kandydatami na rektora UW oraz posiedzenia Senatu UW zostaną przekazane najszybciej, jak będzie to możliwe.

Spotkanie z kandydatami do Senatu UW przyszłej kadencji planowane na 16 marca 2020 roku zostało już wcześniej odwołane przez Uczelnianą Komisję Wyborczą.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Organizacja zajęć zdalnych na UW

Na stronie zajeciazdalne.ckc.uw.edu.pl udostępnione zostały informacje dotyczące uproszczonych procedur i materiałów szkoleniowych na temat możliwości organizacji nauczania online na platformie Kampus, przygotowanych przez Centrum Kompetencji Cyfrowych. 20 marca wydziały i pozostałe jednostki dydaktyczne ogłoszą listę wykładów i zajęć, które od 23 marca będą odbywać się zdalnie.

Zgodnie z zarządzeniem nr 50 rektora UW z 10 marca 2020 r. na Uniwersytecie Warszawskim zostały odwołane wszystkie zajęcia, za wyjątkiem tych prowadzonych zdalnie. Społeczność uczelni może korzystać z rozwiązań umożliwiających organizację zajęć online, w tym tych uruchamianych na platformie e-learningowej Kampus.

Zajęcia zdalne na platformie Kampus:

Na specjalnie przygotowanej stronie zajeciazdalne.ckc.uw.edu.pl udostępnione zostały informacje dotyczące uproszczonych procedur i materiałów szkoleniowych na temat możliwości organizacji nauczania online na ogólnouniwersyteckiej platformie e-learningowej Kampus, przygotowanych przez Centrum Kompetencji Cyfrowych UW. Zamieszczono tu instrukcje zarówno dla wykładowców, jak i studentów.

 • Zgłaszane zajęcia są sukcesywnie tworzone przez CKC UW na platformie e-learningowej Kampus zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • Po otrzymaniu dostępu do utworzonych e-zajęć, wykładowca może rozpocząć zamieszczanie materiałów oraz zadawać prace studentom, korzystając z narzędzi dostępnych na e-kursie.
 • Najistotniejsze wskazówki nt. podstawowych funkcji platformy, umieszczania materiałów na e-zajęciach oraz komunikacji ze studentami są dostępne w „Niezbędniku prowadzącego”, który czasowo zastępuje indywidualne szkolenia w CKC UW.
 • Aby ułatwić współpracę, wszelkie pytania i problemy związane z uruchamianiem i obsługą zajęć zdalnych na platformie Kampus należy zgłaszać wyłącznie na adres help desku podany na stronie zajeciazdalne.ckc.uw.edu.pl.
 • Zajęcia zdalne rozpoczęte przed 10 marca br. prowadzone są bez zmian.
 • Zajęcia mieszane (blended learning) mogą być samodzielnie uzupełnione o dodatkowe
  materiały przez prowadzącego.
 • Kursy wspomagające (repozytoria materiałów) można wykorzystać do prowadzenia zajęć
  zdalnych bez potrzeby tworzenia nowych.

Inne narzędzia wykorzystywane do prowadzenia zajęć online:

Do powyższych narzędzi wsparcie zapewnia dział IT UW. Można korzystać też z innych rozwiązań, np. Zoom, BlueJeans, Microsoft Teams, Discord (nie są one jednak kontrolowane przez IT UW).

20 marca wydziały i pozostałe jednostki dydaktyczne ogłoszą listę wykładów i zajęć, które od dnia 23 marca będą prowadzone w formie zdalnej.

Jednostki, które są już gotowe do prowadzenia zajęć online dla swoich studentów przy pomocy innych narzędzi niż te, które zostaną zaproponowane przez CKC UW, mogą rozpocząć je wcześniej niż 23 marca, pod warunkiem wszakże, że wszyscy studenci będą o tym poinformowani i zgłoszą możliwość uczestnictwa w tych zajęciach. W innym przypadku, trzeba poczekać do 23 marca. O odbywających się zajęciach online studentów poinformują kierownicy jednostek dydaktycznych.

Zajęcia online są traktowane jak „zwykłe” zajęcia, co oznacza ich realizację w ramach wyznaczonego na dany rok pensum.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Zdalny dostęp do zasobów online BUW

Zgodnie z zarządzeniem nr 50 rektora UW z 10 marca 2020 r. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie jest zamknięta dla czytelników. Nieprzerwanie jednak możliwe jest zdalne korzystanie z kolekcji książek i czasopism elektronicznych będących w subskrypcji UW. Studenci, doktoranci i pracownicy UW mają dostęp do zasobów online BUW po zalogowaniu się za pomocą numeru karty bibliotecznej.

W związku z zarządzeniem nr 50 rektora UW z 10 marca 2020 r. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie będzie zamknięta dla czytelników do 14 kwietnia. Nadal istnieje jednak możliwość zdalnego dostępu do e-zbiorów książek i czasopism, będących w subskrypcji UW. Baza zasobów online BUW znajduje się tutaj >>

By zdalnie skorzystać z kolekcji książek i czasopism elektronicznych w BUW, studenci, doktoranci i pracownicy UW, którzy posiadają Elektroniczną Legitymację Studencką, Elektroniczną Legitymację Doktoranta lub Elektroniczną Legitymację Pracownika, powinni:

 • zdalnie aktywować konto biblioteczne (szczegółowe informacje i linki do aktywacji znajdują się w zakładce „Zapisy” na stronie BUW >>);
 • zalogować się za pomocą numeru karty bibliotecznej (numeru ELS/ELP – jeśli te dokumenty zostały aktywowane jako karta biblioteczna) i hasła (nowe hasło można uzyskać poprzez opcję „Zapomniałeś hasła” dostępną pod panelem logowania do konta bibliotecznego).

Inne ważne informacje dotyczące działalności BUW w okresie 11 marca – 14 kwietnia 2020:

 • terminy zwrotów wypożyczonych książek oraz kluczyków do kabin pracy indywidualnej i kluczyków do skrytek samoobsługowych są automatycznie przedłużone do 18 kwietnia,
 • nie są naliczane kary za przetrzymanie wypożyczonych książek w okresie 11 marca – 14 kwietnia,
 • nie ma możliwości składania zamówień,
 • ważność zamówień złożonych przed 11 marca oraz rezerwacji gotowych do odbioru jest wydłużona do 18 kwietnia,
 • tryb pracy bibliotek zlokalizowanych w jednostkach organizacyjnych jest określany przez kierownika tej jednostki. Zachęcamy do śledzenia stron internetowych BUW i poszczególnych jednostek w celu zapoznania się z aktualnymi informacjami na ten temat.

Studenci, doktoranci i pracownicy UW mogą bezpłatnie zamawiać skany materiałów z zasobów BUW. Czytelnicy spoza UW mogą zrobić to odpłatnie. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz i wysłać go za pomocą poczty elektronicznej do Pracowni Reprograficznej BUW. Więcej informacji na stronie Biblioteki. AKTUALIZACJA (18.03.2020): Z uwagi na zarządzenie rektora z dnia 17 marca 2020 usługa skanowania została zawieszona. Więcej informacji na stronie BUW.

 

Źródło: www.uw.edu.pl