Odwołane Seminarium Wydziałowe
11 marca 2020

Dziekan Wydziału Chemii oraz Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej (Nauki Chemiczne) Uniwersytetu Warszawskiego, w związku z Zarządzeniem Rektora UW z 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności UW odwołują anonsowane poniżej Seminarium Wydziałowe.


Dziekan Wydziału Chemii oraz Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej
(Nauki Chemiczne) Uniwersytetu Warszawskiego
zapraszają na SEMINARIUM:

13 marca 2020 (piątek), o godzinie 13:00,
w Sali Marii Skłodowskiej-Curie (I piętro, koło Dziekanatu)

Dr Marcin Kałek

Uniwersytet Warszawski
Centrum Nowych Technologii

wygłosi wykład

„Badania syntetyczne i mechanistyczne nad katalizą homogeniczną
w zastosowaniach z zakresu chemii organicznej”

Serdecznie zapraszamy Pracowników, Doktorantów i Studentów
jednostek Kampusu Ochota, oraz inne zainteresowane osoby.

Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. ucz. i prof. dr hab. Paweł Kulesza


Dostępność biblioteki wydziałowej w dniach 12.03.-14.04.2020

Zgodnie z decyzją Dziekana Wydziału Chemii UW biblioteka wydziałowa będzie zamknięta dla czytelników w dniach 12.03. – 14.04.2020 r.

W bibliotece będą pełnione codziennie dyżury w sprawie konsultacji nt. zbiorów i usług bibliotecznych.

Kontakt z biblioteką będzie możliwy jedynie droga mailową: biblio@chem.uw.edu.pl od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 14:00.

 

Aktualności biblioteki WCh: http://www.chem.uw.edu.pl/wydzial/biblioteka-wch/aktualnosci/


Organizacja zdalnych spotkań przez społeczność UW

Studenci, doktoranci i pracownicy UW mogą organizować oraz brać udział w zdalnych spotkaniach, prowadzonych z wykorzystaniem narzędzi komputerowych. Możliwe jest na przykład zorganizowanie zajęć online dzięki usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni. Wystarczy założyć konto w domenie uniwersyteckiej i mieć dostęp do urządzenia z kamerą i mikrofonem (np. laptopa lub smartfona).

Uniwersytet Warszawski korzysta z usług G Suite dla Szkół i Uczelni, dzięki którym możliwe jest posługiwanie się wieloma narzędziami przydatnymi w komunikacji elektronicznej.

Jednym z nich jest Hangouts Meet umożliwiający prowadzenie wideokonferencji i innych zdalnych spotkań dla wielu osób (rozmowy, prezentacje, wykłady etc.). Do zdalnego spotkania można dołączyć z poziomu Kalendarza w pakiecie G Suite lub e-maila z zaproszeniem.

Instrukcja prowadzenia zdalnych spotkań za pośrednictwem Google Meet:

 1. Zaloguj się lub załóż konto Gmail dla pracowników lub studentów UW.
 2. Utwórz wydarzenie w Kalendarzu Google.
 3. Dodaj gości i rozmowę wideo w Hangouts Meet.
 4. Zapisz zmiany.
 5. Przyłącz się do Hangouts Meet za pomocą linku wygenerowanego w zaproszeniu.
 6. Włącz kamerę i mikrofon.
 7. Dołącz do spotkania. Hangouts Meet umożliwia też udostępnianie prezentacji uczestnikom spotkania.

Do zdalnego spotkania można dołączyć za pośrednictwem Kalendarza Google, Hangouts Meet lub zaproszenia e-mail w Gmailu. Dodatkowe informacje od Google >>

Zaawansowane funkcje Hangouts Meet są dostępne dla wszystkich klientów G Suite do 1 lipca 2020 roku. Dodatkowe informacje od Google >>

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem placówek oświatowo-wychowawczych

(więcej…)


mLegitymacje studenckie dostępne na iOS

Studenci UW mogą już korzystać z mobilnej legitymacji także za pośrednictwem urządzeń z systemem iOS. mLegitymacja to elektroniczna wersja tego dokumentu mająca taką samą moc prawną co jej tradycyjny odpowiednik. By ją pobrać, należy najpierw zainstalować w smartfonie aplikacje Mobilny USOS oraz mObywatel.

Mobilna wersja legitymacji studenckiej jest już dostępna zarówno dla użytkowników urządzeń z systemem Android, jak i iOS.

To mobilna wersja dokumentu potwierdzająca status studenta i uprawniająca do korzystania z ustawowych ulg. Jej uruchomienie jest możliwe dzięki bezpłatnej, publicznej aplikacji mObywatel.

Zamówienie, przedłużenie ważności albo unieważnienie mLegitymacji studenckiej możliwe jest za pośrednictwem aplikacji Mobilny USOS. Powstał w niej specjalny moduł mLegitymacja. Poza ogólnymi informacjami na temat aplikacji mObywatel oraz samej mLegitymacji znajduje się tu też opcja pozwalająca na elektroniczne zamówienie, odebranie kodów dostępu i unieważnienie mLegitymacji.

Warto podkreślić, że to student decyduje, czy i kiedy zainstaluje mLegitymację; wszystkie kroki wykonuje samodzielnie bez ingerencji uczelnianej administracji.

O mobilną legitymację mogą się ubiegać studenci:

 • mający ważną Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS);
 • posiadający numer PESEL i numer albumu;
 • mający wgrane zdjęcie na swoim koncie w USOS;
 • których dane osobowe nie zmieniły się od czasu wydania ELS.

Zgłoszenia są sukcesywnie przekazywane do systemu mObywatel za pośrednictwem USOS. Po ich zrealizowaniu w aplikacji Mobilny USOS pojawi się powiadomienie o możliwości pobrania mLegitymacji dzięki otrzymanemu kodowi QR i aktywacyjnemu. Jedna mLegitymacja może być zainstalowana wyłącznie na jednym telefonie.

Mobilna legitymacja studencka jest pełnoprawnym odpowiednikiem plastikowej ELS. Nie oznacza to jednak, że znika obowiązek posiadania tradycyjnego dokumentu. mLegitymacja pełni funkcję uzupełniającą. Pozwala np. potwierdzić status studenta w sytuacji, gdy dana osoba nie ma przy sobie ELS. Do tej pory (11 marca) mLegitymację zamówiło ponad 600 studentów UW.

Moduł mLegitymacja Mobilnego USOS jest dostępny także w angielskiej wersji językowej.

Aplikacja Mobilny USOS jest jedną z e-usług opracowywanych w ramach projektu „e-UW – rozwój e-usług Uniwersytetu Warszawskiego związanych z edukacją” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Komunikat rektora UW w sprawie poniesionych kosztów związanych z udziałem w wydarzeniach organizowanych poza UW

(więcej…)


Sesja sprawozdawcza z działalności naukowej odwołana

W związku z Zarządzeniem Rektora UW z 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności UW odwołana jest sesja sprawozdawcza z działalności naukowej – otwarcie sesji było zaplanowane na 25 marca.