Zarządzenie nr 50 Rektora UW z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Warszawskiego

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UW z 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności UW

– odwołano zajęcia dla STUDENTÓW I DOKTORANTÓW do 14 kwietnia 2020 r.
– zawieszono do 30 kwietnia 2020 r. służbowe wyjazdy zagraniczne oraz udział w konferencjach krajowych pracowników, doktorantów i studentów
– odwołano do 30 kwietnia 2020 r. wydarzenia o charakterze otwartym (konferencje, sympozja, wykłady otwarte, imprezy artystyczne i inne)

Zachęcamy do zapoznania się z całością komunikatu: https://www.uw.edu.pl/zarzadzenie-rektora-uw-z-10-marca-2020-r-w-sprawie-zapobiegania-rozprzestrzenianiu-sie-wirusa-covid-19-wsrod-spolecznosci-uw/


Data publikacji: 10 marca 2020

Data ostatniej modyfikacji: 07 kwietnia 2020