Rozstrzygnięcie konkursu na stypendia studenckie SONATA 14 NCN

Rozstrzygnięcie konkursu na stypendia studenckie w projekcie badawczym SONATA 14 finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki „Silnie ukierunkowane fotoprzełączanie w układach molekularnych: pochodzenie, kontrola i zastosowania zjawiska”.

W dniu 28.02.2020 Komisja Stypendialna po rozpatrzeniu nadesłanych wniosków przyznała jedno stypendium, które otrzyma lic. Michał Michalski.

Serdecznie gratulujemy!


Data publikacji: 10 marca 2020

Data ostatniej modyfikacji: 10 marca 2020