Stypendia Komisji Fulbrighta na UW

Uniwersytet Warszawski podpisał z Polsko-Amerykańską Komisją Fulbrighta umowy dotyczące współpracy w zakresie programów stypendialnych, które będą realizowane w SEW UW oraz OSA UW. W ramach tej współpracy w kolejnych latach wykłady na UW będą prowadzić uznani amerykańscy naukowcy.

Uniwersytet Warszawski oraz Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta podpisali 5 marca umowy dotyczące współpracy w zakresie realizacji programów stypendialnych: „Distinguished Chair in Humanities and Social Sciences at the American Studies Center” realizowanego w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW oraz „Distinguished Chair in East European and Eurasian Studies” realizowanego w Studium Europy Wschodniej UW.

Programy stypendialne skierowane są do amerykańskich naukowców i nauczycieli akademickich posiadających m.in. co najmniej stopień doktora. Stypendium realizowane będzie w okresie: 4, 5 lub 9 miesięcy w przypadku programu „Distinguished Chair in Humanities and Social Sciences at the American Studies Center”, a także 5 lub 10 miesięcy (jeden lub dwa semestry akademickie) w przypadku studiów wschodnich.

Naukowcy prowadzić będą w ramach stypendium kursy, konsultacje oraz wykłady otwarte. Pierwszym rokiem, na który zostanie ogłoszony nabór wniosków do programów stypendialnych będzie rok akademicki 2021/22.

Realizacja programów stypendialnych Komisji Fulbrighta na UW przyczyni się do większego umiędzynarodowienia Uniwersytetu Warszawskiego. Umowy są kontynuacją długoletniej współpracy uczelni z Komisją Fulbrighta.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Data publikacji: 05 marca 2020

Data ostatniej modyfikacji: 07 marca 2020