Komunikat Rektora UW dot. rozprzestrzeniania się koronawirusa
04 marca 2020

Publikujemy komunikat rektora UW w sprawie rekomendacji związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

W związku z rozszerzaniem się obszarów występowania koronawirusa SARS-Cov-2 na świecie, w tym w Europie władze rektorskie Uniwersytetu Warszawskiego rekomendują podejmowanie następujących działań:

 • Przesunięcie na późniejszy termin lub w wyjątkowych sytuacjach odwołanie wszelkich wydarzeń, w których miały wziąć udział osoby pochodzące z następujących krajów: Chiny, Hongkong, Korea Południowa, Włochy, Iran i Japonia (Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego dla podróżujących nr 39 Warszawa, 3 marca 2020 r.). Dotyczy to także osób, które przebywały w tych krajach w ostatnich 14 dniach.
 • Decyzje dotyczące przesunięcia lub odwołania innych wydarzeń niż wskazanych w pkt. 1 powinno następować na podstawie analizy potencjalnych decyzji uczestników oraz prelegentów. Ze względu na ograniczenia w zakresie mobilności mogą zachodzić sytuacje, w których osoby, które deklarowały uczestnictwo w danym wydarzeniu będą decydowały się na rezygnację.
 • Ograniczenie do niezbędnego minimum imprez o charakterze wewnętrznym (ogólnouczelnianych, wydziałowych, sportowych itp.) organizowanych przez poszczególne jednostki Uniwersytetu Warszawskiego. Dotyczy to w szczególności wydarzeń gromadzących liczne grono uczestników.
 • Ograniczenie mobilności zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Dotyczy to wszystkich grup pracowników Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Zaleca się śledzenie komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego.

Zalecenia wskazane w poprzednich komunikatach dotyczących koronawirusa oraz w liście prorektor Jolanty Choińskiej-Miki pozostają w mocy.

Władze Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, pozostają w bezpośrednim kontakcie z członkami specjalnego zespołu ekspertów w zakresie wirusologii, jaki został powołany przez rektora Mirosława Wielgosia. Jego zdaniem jest stałe monitorowanie ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa.

Jeżeli będzie to konieczne, w kolejnych dniach będą wydawane oddzielne komunikaty dotyczące koronawirusa.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Wyniki głosowania indykacyjnego

3 marca odbyło się pierwsze posiedzenie Kolegium Elektorów UW. Jego członkowie wskazali trzech kandydatów na rektora Uniwersytetu w kadencji 2020-2024.

We wtorek 3 marca odbyło się pierwsze posiedzenie Kolegium Elektorów UW. W głosowaniu indykacyjnym zostali wyłonieni kandydaci na stanowisko rektora uczelni w kadencji 2020-2024. W dalszej rywalizacji mogą liczyć się trzy osoby. Każda z nich przekroczyła wymagany próg – uzyskała minimum 10% głosów elektorskich.

Kandydaci na rektora UW wskazani przez Kolegium Elektorów:
– prof. Alojzy Nowak – 221 głosów
– prof. Andrzej Tarlecki – 146 głosów
– prof. Paweł Strzelecki – 96 głosów

Protokół głosowania nr 1 dotyczący wyboru kandydatów na Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2020-2024 >>

Do udziału w głosowaniu zasadniczym wymagane jest złożenie przez kandydata oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie i objęcie stanowiska rektora, gdyby został wybrany. Termin złożenia takiego oświadczenia to trzy dni od ogłoszenia wyników głosowania indykacyjnego.

Kolegium Elektorów UW

Kolegium Elektorów to, obok Rady Uczelni, jeden z organów upoważnionych do wskazania kandydatów na rektora UW. Zgodnie z uchwałą Uczelnianej Komisji Wyborczej liczy 389 członków. W jego skład wchodzą przedstawiciele wszystkich grup społeczności Uniwersytetu: nauczycieli akademickich oraz pracowników nieakademickich (łącznie 311 osób), studentów (73 osoby) i doktorantów (5 osób).

We wtorkowym głosowaniu indykacyjnym wzięło udział 368 elektorów. Głosy ważne oddało 368 elektorów.

Każdy z elektorów mógł wpisać na karcie do głosowania nazwiska maksymalnie dwóch kandydatów.

Kolejne etapy wyborów rektora UW

Drugim z organów upoważnionych do wskazywania kandydatów na rektora UW jest Rada Uczelni. Zgodnie ze Statutem UW, uchwalonym 26 czerwca 2019 roku, wskazuje ona dwóch kandydatów. Rada Uczelni ma czas do 11 marca na zgłoszenie Senatowi swoich kandydatów na rektora.

Kandydaci na rektora, wskazani przez Kolegium Elektorów i Radę Uczelni, podlegają zaopiniowaniu przez Senat UW. Posiedzenie Senatu w tej sprawie odbędzie się 18 marca. 30 marca z inicjatywy Uczelnianej Komisji Wyborczej zostanie zorganizowane spotkanie przedwyborcze z kandydatami na rektora. W debacie będzie mógł wziąć udział każdy członek społeczności akademickiej UW.

Głosowanie zasadnicze na rektora UW w kadencji 2020-2024 odbędzie się 22 kwietnia.

Za organizację wyborów na UW odpowiada Uczelniana Komisja Wyborcza.

Rektorem UW może zostać osoba spełniająca warunki określone w art. 24. ust. 1. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, mająca co najmniej stopień doktora habilitowanego i zatrudniona na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy na stanowisku profesora lub profesora uczelni.

Szczegółowy tryb dokonywania wyboru i powoływania rektora UW określa Ordynacja Wyborcza UW stanowiąca załącznik do Statutu UW z czerwca 2019 roku >>

Aktualne informacje, odniesienia do aktów prawnych, zasady wyboru rektora i członków Senatu UW w kadencji 2020-2024, jak również listę osób, które wyraziły zainteresowanie kandydowaniem na rektora UW znaleźć można w zakładce „Wybory 2020” na stronie UW >>

 

Źródło: www.uw.edu.pl


UW w QS World University Rankings by Subject

19 programów studiów prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim zostało sklasyfikowanych w najnowszej edycji zestawienia QS World University Rankings by Subject 2020. To o dwa kierunki więcej niż w zeszłym roku.

Quacquarelli Symmonds World University Ranking (QS) należy do najbardziej prestiżowych międzynarodowych rankingów. Konstruując zestawienie autorzy wzięli pod uwagę m.in. opinie na temat uczelni w świecie akademickim oraz wśród pracodawców, cytowalność i wpływ badań.

Przeanalizowano ponad 13 tys. programów studiów z 1368 uczelni na świecie. Ostatecznie w rankingu znalazło się 48 dyscyplin naukowych zgromadzonych w pięciu obszarach: „Arts & Humanities”; „Engineering & Technology”; „Life Sciences & Medicine”; „Natural Sciences”; „Social Sciences & Management”.

Poniżej uniwersyteckie programy, które zostały uwzględnione w rankingu QS World University Rankings by Subject 2020:

w przedziale 101-150:

 • archeologia,
 • neofilologia,
 • filozofia.

w przedziale 151-200:

 • geografia,
 • historia,
 • lingwistyka,
 • studia medioznawcze,
 • prawo,
 • fizyka i astronomia,
 • nauki polityczne i stosunki międzynarodowe.

w przedziale 201-250:

 • filologia angielska,
 • matematyka,
 • socjologia.

w przedziale 251-300:

 • informatyka,
 • ekonomia i ekonometria,
 • psychologia.

w przedziale 301-350:

 • chemia,
 • nauki biologiczne.

w przedziale 401-450:

 • zarządzanie

Szczegółowe wyniki rankingu dostępne są na stronie QS Top Universities >>

 

Źródło: www.uw.edu.pl