Komunikat dot.zapobiegania rozprzestrzenianiu zakażeń wirusowych
02 marca 2020

Publikujemy komunikat prorektor ds. studentów i jakości kształcenia UW, prof. Jolanty Choińskiej-Miki w sprawie zaleceń dotyczących procedur zapobiegających rozprzestrzenianiu się zakażeń wirusowych.

„W związku z wprowadzaniem przez kierowników jednostek dydaktycznych UW procedur zapobiegających rozprzestrzenianiu się zakażeń wirusowych proszę o wzięcie pod uwagę dodatkowych zaleceń:

  • W przypadku, gdy wprowadza się wymóg kwarantanny dla studenta, który w okresie po 16 lutego br. przyjechał z obszarów objętych koronawirusem, wykładowca prowadzący zajęcia z przedmiotu, na który student jest zapisany, ma obowiązek umożliwienia wyżej wymienionemu studentowi korzystania z materiałów przerobionych na zajęciach oraz konsultacji e-mailowych lub przez Skype’a w okresie wymuszonej nieobecności na zajęciach.
  • Student, który przebywa na kwarantannie oraz student, który jest nieobecny na zajęciach z powodu objawów przeziębienia (katar, kaszel, itp.), po poinformowaniu wykładowcy lub kierowników jednostek dydaktycznych o swoim stanie zdrowia będzie miał usprawiedliwione nieobecności przez okres do 2 tygodni. Przy dłuższej nieobecności obowiązuje przesłanie zwolnienia lekarskiego.”

Jolanta Choińska-Mika
prorektor ds. studentów i jakości kształcenia UW


Głosowanie indykacyjne

3 marca odbędzie się pierwsze posiedzenie Kolegium Elektorów UW. W wyniku głosowania indykacyjnego wyłonieni zostaną kandydaci na rektora. O tym, kto będzie kierował uczelnią do 2024 roku dowiemy się 22 kwietnia.

Kolegium Elektorów to, obok Rady Uczelni, jeden z organów upoważnionych do wskazania kandydatów na rektora UW. Zgodnie z uchwałą Uczelnianej Komisji Wyborczej liczy 389 członków. W jego skład wchodzą przedstawiciele wszystkich grup społeczności Uniwersytetu: nauczycieli akademickich oraz pracowników nieakademickich (łącznie 311 osób), studentów (73 osoby) i doktorantów (5 osób).

Pierwsze posiedzenie Kolegium Elektorów UW odbędzie się 3 marca. W głosowaniu indykacyjnym zostaną wyłonieni kandydaci na rektora uczelni. Każdy z elektorów może wpisać na karcie do głosowania nazwiska maksymalnie dwóch kandydatów.

By móc oficjalnie zostać kandydatem na rektora i brać udział w zasadniczym głosowaniu, 3 marca trzeba uzyskać minimum 10% głosów elektorskich. Osoby, które przekroczą ten próg, muszą złożyć pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie i objęcie stanowiska rektora, gdyby zostały wybrane i pozytywnie zaopiniowane przez Senat uczelni.

Wybór rektora

Drugim z organów upoważnionych do wskazywania kandydatów na rektora UW jest Rada Uczelni. Zgodnie ze Statutem UW, uchwalonym 26 czerwca 2019 roku, wskazuje ona dwóch kandydatów, którzy podlegają zaopiniowaniu przez Senat. Rada Uczelni ma czas do 11 marca na zgłoszenie Senatowi swoich kandydatów na rektora.

Posiedzenie Senatu w sprawie opiniowania kandydatów na rektora odbędzie się 18 marca. 30 marca z inicjatywy Uczelnianej Komisji Wyborczej zostanie zorganizowane spotkanie przedwyborcze z kandydatami na rektora. W debacie będzie mógł wziąć udział każdy członek społeczności akademickiej UW.

Głosowanie zasadnicze na rektora UW w kadencji 2020-2024 odbędzie się 22 kwietnia.

Rektorem UW może zostać osoba spełniająca warunki określone w art. 24. ust. 1. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, mająca co najmniej stopień doktora habilitowanego i zatrudniona na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy na stanowisku profesora lub profesora uczelni.

Szczegółowy tryb dokonywania wyboru i powoływania rektora UW określa Ordynacja Wyborcza UW stanowiąca załącznik do Statutu UW z czerwca 2019 roku >>

Aktualne informacje, odniesienia do aktów prawnych, zasady wyboru rektora i członków Senatu UW w kadencji 2020-2024, jak również listę osób, które wyraziły zainteresowanie kandydowaniem na rektora UW znaleźć można w zakładce „Wybory 2020” na stronie UW >>

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Kursy Uniwersytetu Otwartego w III trymestrze 2019/2020

5 maja rozpocznie się rejestracja na zajęcia Uniwersytetu Otwartego UW, oferowane w trzecim trymestrze roku akademickiego 2019/2020. Wśród 243 kursów są 64 nowości. Oferta UO obejmuje zajęcia z sześciu obszarów tematycznych: 1) kultury i idee, 2) języki świata, 3) człowiek i społeczeństwo, 4) prawo, biznes i IT, 5) nauka i środowisko, 6) rekreacja i hobby.

Do zupełnie nowych propozycji należą: „Kurs pięknego pisania, czyli kaligrafia dla początkujących”, „Biomimikra w architekturze – czego możemy nauczyć się od natury?”, „Jak samemu robić filmy do Internetu?”, „Balkan Express. Intensywny kurs języka serbskiego z elementami kultury”, „Ninasema Kiswahili – czyli język suahili od podstaw (poziom A1)”.

Kontynuowany będzie cykl wykładów „Ucz się od najlepszych”, czyli zajęcia prowadzone każdorazowo przez innego eksperta z danej dziedziny wiedzy. W tym trymestrze Uniwersytet Otwarty proponuje dwa takie kursy: „Bestiariusz UOUW, uniwersyteckie spotkania ze zwierzętami” oraz „Być szczęśliwym i nie dać się zwariować”. Pierwszy z nich przybliży tajniki życia zwierząt, a drugi dotyczy zagadnień z zakresu psychologii pozytywnej.

Oferta jest skierowana do osób od 16 roku życia. Opłaty za kursy 30-godzinnne wynoszą od 275 zł.

Uniwersytet Otwarty oferuje też intensywne kursy letnie. W tym roku zaplanowano 68 przedmiotów, realizowanych latem.

Pełna oferta kursów zostanie opublikowana na stronie Uniwersytetu Otwartego 3 marca, a zapisy na zajęcia rozpoczną się 5 marca o godz. 10.00. Rejestracja odbywa się przez stronę UO. Do rejestracji potrzebne jest konto słuchacza w systemie UOUW.

 

Źródło: www.uw.edu.pl