Planista i System Rezerwacji Sal to usługi umożliwiające sprawne i efektywne zarządzanie procesami układania tygodniowych siatek zajęciowych oraz rezerwowania pomieszczeń uniwersyteckich. Cykl skierowanych do pracowników UW szkoleń dotyczących sposobów korzystania z tych systemów rozpocznie się w połowie marca.

Z Uniwersyteckim Systemem Obsługi Studiów (USOS) związanych jest kilka serwisów skierowanych do społeczności akademickiej UW. Wśród tych przeznaczonych dla pracowników znajdują się m.in. Planista i System Rezerwacji Sal (SRS). Pierwszy jest aplikacją wspomagającą układanie tygodniowych planów zajęć. Dzięki SRS zaś można np. wyszukać miejsce odbywania się konkretnych zajęć czy zarezerwować wolne pomieszczenie dydaktyczne.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobów korzystania z tych usług zostaną zaprezentowane podczas cyklu szkoleń dla pracowników UW, który jest organizowany przez Biuro Ewidencji Nieruchomości. Szkolenia są skierowane m.in. do osób:

  • układających siatki zajęciowe;
  • administrujących budynkami lub przestrzeniami uniwersyteckimi;
  • rezerwujących sale/budynki na dodatkowe spotkania/konferencje lub zajęcia dydaktyczne w ramach jednostki dydaktycznej;
  • rezerwujących sale na spotkania/komisje/zebrania itp. (np. w ramach działalności biur administracji centralnej).

Szkolenia będą prowadzone w grupach 12-osobowych, w budynku dawnego CIUW na kampusie przy Krakowskim Przedmieściu (s. 0.13, poziom -1). Rozpoczną się w drugiej połowie marca i potrwają do początku kwietnia. Poprowadzą je Natalia Furman/Mateusz Matyjasek (SRS) i Kamil Olszewski (Planista).

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o wypełnienie formularza rejestracyjnego >>

Niezbędnym warunkiem uczestnictwa w szkoleniach jest posiadanie uprawnień do danego systemu bądź – w przypadku ich braku – wypełnienie formularza nadającego uprawnienia do systemu Planista lub SRS.

Więcej informacji >>