Szkolenia z systemów Planista i SRS dla pracowników UW
28 lutego 2020

Planista i System Rezerwacji Sal to usługi umożliwiające sprawne i efektywne zarządzanie procesami układania tygodniowych siatek zajęciowych oraz rezerwowania pomieszczeń uniwersyteckich. Cykl skierowanych do pracowników UW szkoleń dotyczących sposobów korzystania z tych systemów rozpocznie się w połowie marca.

Z Uniwersyteckim Systemem Obsługi Studiów (USOS) związanych jest kilka serwisów skierowanych do społeczności akademickiej UW. Wśród tych przeznaczonych dla pracowników znajdują się m.in. Planista i System Rezerwacji Sal (SRS). Pierwszy jest aplikacją wspomagającą układanie tygodniowych planów zajęć. Dzięki SRS zaś można np. wyszukać miejsce odbywania się konkretnych zajęć czy zarezerwować wolne pomieszczenie dydaktyczne.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobów korzystania z tych usług zostaną zaprezentowane podczas cyklu szkoleń dla pracowników UW, który jest organizowany przez Biuro Ewidencji Nieruchomości. Szkolenia są skierowane m.in. do osób:

  • układających siatki zajęciowe;
  • administrujących budynkami lub przestrzeniami uniwersyteckimi;
  • rezerwujących sale/budynki na dodatkowe spotkania/konferencje lub zajęcia dydaktyczne w ramach jednostki dydaktycznej;
  • rezerwujących sale na spotkania/komisje/zebrania itp. (np. w ramach działalności biur administracji centralnej).

Szkolenia będą prowadzone w grupach 12-osobowych, w budynku dawnego CIUW na kampusie przy Krakowskim Przedmieściu (s. 0.13, poziom -1). Rozpoczną się w drugiej połowie marca i potrwają do początku kwietnia. Poprowadzą je Natalia Furman/Mateusz Matyjasek (SRS) i Kamil Olszewski (Planista).

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o wypełnienie formularza rejestracyjnego >>

Niezbędnym warunkiem uczestnictwa w szkoleniach jest posiadanie uprawnień do danego systemu bądź – w przypadku ich braku – wypełnienie formularza nadającego uprawnienia do systemu Planista lub SRS.

Więcej informacji >>

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Strona Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia

Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia zajmuje się m.in. koordynowaniem i monitorowaniem działań strategicznych w obszarze kształcenia. Jest nowym podmiotem kolegialnym Uniwersytetu powołanym na mocy Statutu UW z czerwca 2019 roku. URK uruchomiła swoją stronę internetową, na której można znaleźć aktualności związane z podejmowanymi uchwałami czy informacje dotyczące m.in. składu, kompetencji, terminów posiedzeń oraz danych kontaktowych.

Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia (URK) to nowy podmiot kolegialny Uniwersytetu Warszawskiego. Zgodnie z nowym Statutem, uchwalonym 26 czerwca 2019 roku, do jego kompetencji należy: koordynacja  i  monitorowanie  działań  strategicznych w obszarze kształcenia oraz czuwanie nad realizacją bieżącej polityki w zakresie kształcenia, rekrutacji i organizacji  studiów na Uniwersytecie. URK formułuje ponadto wytyczne skierowane do rad dydaktycznych oraz kierowników jednostek dydaktycznych w zakresie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim. Uchwały podjęte przez URK publikowane są w Dzienniku UW.

W skład URK wchodzi 20 osób:

  • prorektor ds. studentów i jakości kształcenia – przewodnicząca;
  • sześć osób wskazanych przez rektora;
  • sześć osób wskazanych przez samorząd studencki;
  • sześć osób wskazanych przez Senat;
  • przedstawiciel samorządu doktorantów.

Aktualny skład URK został ogłoszony obwieszczeniem nr 22 rektora UW z 27 listopada 2019 roku (z późniejszymi zmianami).

Na stronie internetowej URK – urk.uw.edu.pl – można znaleźć aktualności związane z podejmowanymi uchwałami czy informacje dotyczące m.in. składu, kompetencji, terminów posiedzeń oraz danych kontaktowych tego podmiotu.

 

Źródło: www.uw.edu.pl