Nagranie i prezentacje ze spotkania dot. IDUB

Dostępne jest nagranie ze spotkania dla społeczności UW dot. realizacji programu „Inicjatywa doskonałości”, które odbyło się 24 lutego w dawnej Bibliotece Uniwersyteckiej. Można również zapoznać się z pokazywanymi podczas spotkania prezentacjami.

24 lutego w dawnej Bibliotece Uniwersyteckiej odbyło się spotkanie informacyjne dot. realizacji programu „Inicjatywa doskonałości”, otwarte dla wszystkich członków społeczności akademickiej. W trakcie zaprezentowane zostały zasady realizacji programu „Inicjatywa doskonałości” na UW, a także działania planowane w ramach 5 priorytetowych obszarów badawczych oraz o charakterze ogólnouniwersyteckim.

 

Prezentacje

Prezentacja prof. Marcina Pałysa, rektora UW

Prezentacja dr. hab. Macieja Duszczyka, prorektora ds. naukowych

Prezentacja prof. Magdaleny Popowskiej – POB Badania dla Ziemi

Prezentacja prof. Zygmunta Lalaka – POB U podstaw mikro- i makroświata

Prezentacja prof. Agnieszki Świerczewskiej-Gwiazdy – POB Wyzwanie petabajtów

Prezentacja dr. hab. Łukasza Niesiołowskiego-Spano – POB Poszerzanie granic humanistyki

Prezentacja dr. hab. Pawła Kaczmarczyka – POB W poszukiwaniu regionalnych wyzwań dla globalnych rozwiązań

 

Nagranie ze spotkania 24 lutego

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Data publikacji: 25 lutego 2020

Data ostatniej modyfikacji: 25 lutego 2020