Rozstrzygnięcie konkursu na doktorantów-stypendystów NCN OPUS 17

Rozstrzygnięcie konkursu na stypendia doktoranckie w projekcie badawczym OPUS 17 finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki „Bioanalityczny wgląd w życie populacji bakteryjnych – alternatywne podejście do monitorowania wzrostu mikrobiologicznego”.

W dniu 12.02.2020 Komisja Stypendialna po rozpatrzeniu nadesłanych wniosków przyznała trzy stypendia. Stypendia otrzymają: mgr Justyna Bzura, mgr Justyna Głowacka oraz mgr Justyna Skoczek.

Serdecznie gratulujemy!


Data publikacji: 12 lutego 2020

Data ostatniej modyfikacji: 12 lutego 2020