Rozstrzygnięcie konkursu na doktorantów-stypendystów NCN OPUS 17
12 lutego 2020

Rozstrzygnięcie konkursu na stypendia doktoranckie w projekcie badawczym OPUS 17 finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki „Bioanalityczny wgląd w życie populacji bakteryjnych – alternatywne podejście do monitorowania wzrostu mikrobiologicznego”.

W dniu 12.02.2020 Komisja Stypendialna po rozpatrzeniu nadesłanych wniosków przyznała trzy stypendia. Stypendia otrzymają: mgr Justyna Bzura, mgr Justyna Głowacka oraz mgr Justyna Skoczek.

Serdecznie gratulujemy!


Wykłady otwarte w UCBŚ w semestrze letnim 2019/2020

Serdecznie zapraszamy na tegoroczny cykl otwartych wykładów pt. Zrównoważony rozwój w teorii i praktyce w 2020 r. poświęcony tematowi „Sto lat ochrony środowiska w Polsce. Osiągnięcia – wyzwania – trendy”.

Jak co roku wykłady w semestrze letnim organizuje Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem – inicjator i koordynator Warszawskiego Metropolitalnego Centrum Eksperckiego Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju (RCE Warsaw Metropolitan).

Wykład inauguracyjny z udziałem prof. Macieja Nowickiego „Polityka ochrony środowiska w Polsce w minionym półwieczu” odbędzie się 20.02.2020 i towarzyszyć mu będzie skromna uroczystość, którą nazwano „URodziny UCBŚ”, bowiem w lutym 2020 obchodzona jest 31 rocznica utworzenia UCBŚ.

Harmonogram wykładów

Spotykamy się jak zawsze w czwartki o godz. 16.00 w Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów, ul. Pasteura 5a, na Kampusie Ochota UW.

Zaczynamy w „czwartek o czwartej” 20.02.2020.


Spotkania Biura Karier UW 25.02.2020 i 5.03.2020