Laureaci IV Konkursu na pracę dyplomową-gala konkursowa
30 stycznia 2020

Już od 2016 roku Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii wraz z kancelarią rzeczników patentowych AOMB Polska Sp. z o.o. oraz spółką celową Uniwersytetu Warszawskiego UWRC Sp. z o.o. ma zaszczyt i ogromną przyjemność współorganizować, cieszący się znacznym zainteresowaniem, Konkurs na pracę dyplomową posiadającą najwyższy potencjał komercjalizacyjny lub wdrożeniowy, w trzech kategoriach, dla prac inżynierskich/licencjackich, magisterskich i doktorskich.

Komisja Konkursowa, przy ocenie zgłoszonych prac, brała przede wszystkim pod uwagę:

  • istotność podjętego zagadnienia, korzyści ekonomiczne z tego wynikające,
  • jak bardzo rozwiązanie opisane w pracy zmienia dotychczasowy stan techniki i wiedzy?
  • czy wynik pracy poprawia dotychczasową efektywność rozwiązań czy też proponuje nowe rozwiązanie, które do tej pory nie było zastosowane?
  • jakie będą korzyści ekonomiczne i/lub społeczne z przyszłego wdrożenia?
  • poziom zaawansowania rozwiązania opisanego w pracy i możliwość zastosowania wyników w praktyce,
  • czy do wdrożenia trzeba przeprowadzić wiele badań i analiz, czy też wyniki pracy są gotowe do zastosowania w praktyce?
  • uzyskane patenty lub dokonane zgłoszenia patentowe, ewentualnie planowane zgłoszenia.

Komisja Konkursowa przyznała nagrody i wyróżnienia w następujących kategoriach:

Praca doktorska

NAGRODA GŁÓWNA (5000 zł brutto):

p. Maciejowi Ratyńskiemu (Wydział Chemii), pt. „Wyznaczenie parametrów elektrochemicznych nowych elektrod krzemowo-litowych”,

WYRÓŻNIENIE (1000 zł brutto):

p. Marcie Fiedoruk – Pogrebniak (Wydział Chemii), pt. „Przepływowe detektory optoelektroniczne do oznaczania jonów fosforanowych i ich zastosowania analityczne”,

WYRÓŻNIENIE (1000 zł brutto):

p. Pameli Krug (Wydział Chemii), pt. „Otrzymywanie, charakterystyka fizykochemiczna i ocena aktywności przeciwnowotworowej nanocząstek selenu i telluru modyfikowanych sulforafanem”,

WYRÓŻNIENIE (1000 zł brutto):

p. Grzegorzowi Szczepaniakowi (Wydział Chemii), pt. „Izocyjanki jako zmiatacze metali”,

Praca magisterska

NAGRODA GŁÓWNA (4000 zł brutto):

p. Izabeli Lewińskiej (Wydział Chemii), pt. „Oznaczanie kreatyniny metodami optycznymi w próbkach o znaczeniu klinicznym”,

WYRÓŻNIENIE (1000 zł brutto):

p. Agnieszce Jędrych (Wydział Chemii), pt. „Monometaliczne, bimetaliczne oraz domieszkowane nanocząstki metali szlachetnych jako biokompatybilne platformy do transportu substancji biologicznie aktywnych”,

WYRÓŻNIENIE (1000 zł brutto):

p. Karolinie Łempickiej (Wydział Fizyki), pt. „Rezonansowy efekt Faradaya w mikrownękach dielektrycznych z warstwami organicznymi aktywnymi magnetooptycznie”,

Praca inżynierska/licencjacka:

NAGRODA GŁÓWNA (3000 zł brutto):

p. Matyldzie Izert (Wydział Chemii), pt. „Charakteryzacja wiązania RNA przez białko IFIT5 dla rozwoju zastosowań biotechnologicznych”,

WYRÓŻNIENIE (1000 zł brutto):

p. Jakubowi Piątkowskiemu (Wydział Chemii), pt. „Wymiana ligandów jodkowych w rutenowych kompleksach metatezy alkenów zawierających czwartorzędowe ugrupowanie amoniowe”,

Komisja Konkursowa postanowiła nie przyznawać nagrody specjalnej w postaci roku darmowej preinkubacji w UWRC Sp. z o.o.


Fundatorem nagród głównych jest Kancelaria rzeczników patentowych AOMB Polska Sp. z o.o., fundatorem wyróżnień jest Prorektor ds. kadrowych i polityki finansowej Uniwersytetu Warszawskiego Pan prof. dr hab. Andrzej Tarlecki, fundatorem nagrody specjalnej jest UWRC Sp. z o.o.  Nagrody i wyróżnienia pieniężne zostaną wypłacone zwycięzcom zgodnie z regulaminem Konkursu.


W dniu 28 stycznia 2020 r. w budynku Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się uroczysta gala konkursowa – wręczenie nagród laureatom i wyróżnionym.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć!

 

Źródło: www.uott.uw.edu.pl