Wybory kadencji 2020-2024
25 stycznia 2020

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Chemii UW
uprzejmie informuje, że

wybory do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Warszawskiego

z grupy profesorów i profesorów uczelni

odbędą się w dn. 3 lutego 2020 r. (poniedziałek), o godz. 12:00 
w sali Rady Wydziału im. Marii Skłodowskiej-Curie,
w budynku WCh UW przy ul. Pasteura 1.


Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Chemii UW
uprzejmie informuje, że

wybory do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Warszawskiego,
Kolegium Elektorów Wydziału Chemii
oraz Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

z grupy pozostałych nauczycieli akademickich,
czyli nieposiadających stopnia dr hab. lub tytułu profesora

odbędą się w dn. 4 lutego 2020 r. (wtorek), o godz. 12:00
w sali Starej Biblioteki,
w budynku WCh UW przy ul. Pasteura 1.


Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Chemii UW
uprzejmie informuje, że

wybory do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Warszawskiego,
Kolegium Elektorów Wydziału Chemii
oraz Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

odbędą się w dn. 5 lutego 2020 r. (środa), o godz. 11:00
w sali Starej Biblioteki,
w budynku WCh UW przy ul. Pasteura 1.


Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Chemii UW
uprzejmie informuje, że

wybory do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Warszawskiego

z grupy doktorów habilitowanych niebędących profesorami

odbędą się w dn. 6 lutego 2020 r. (czwartek), o godz. 12:00 
w sali Rady Wydziału im. Marii Skłodowskiej-Curie,
w budynku WCh UW przy ul. Pasteura 1.


Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Chemii UW
uprzejmie informuje, że

wybory do Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

z grupy profesorów, profesorów uczelni i doktorów habilitowanych

odbędą się w dn. 7 lutego 2020 r. (piątek), o godz. 12:00
w sali Starej Biblioteki,
w budynku WCh UW przy ul. Pasteura 1.