Nowy Regulamin Wydziału Chemii UW

Od 2 stycznia 2020 r. na Wydziale Chemii UW obowiązuje nowy regulamin:

ZARZĄDZENIE NR 2 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie Regulaminu Wydziału Chemii

Regulamin dostępny jest też w zakładce: Pracownicy > Regulacje prawne > Regulaminy/ustawy
http://www.chem.uw.edu.pl/pracownicy/regulacje-prawne/regulaminyustawy/


Data publikacji: 03 stycznia 2020

Data ostatniej modyfikacji: 03 stycznia 2020