Komunikat dot. rozprzestrzeniania się koronawirusa 2019-nCoV
31 stycznia 2020

Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization) ogłosiła 30 stycznia 2020 r. stan zagrożenia zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym w związku z wybuchem epidemii 2019-nCoV.

W związku z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych Uniwersytet Warszawski rekomenduje:

 • odwołanie wyjazdów indywidualnych i grupowych pracowników, doktorantów i studentów do Chin;
 • wystąpienie do chińskich partnerów UW z sugestią przełożenia wizyt delegacji z chińskich instytucji do czasu odwołania przez Światową Organizację Zdrowia stanu zagrożenia zdrowia publicznego.

Jednocześnie przypominamy o rekomendacjach Światowej Organizacji Zdrowia dotyczących profilaktyki zakażeń koronawirusem. Eksperci WHO zalecają w szczególności:

 • częste mycie rąk wodą z mydłem lub płynami na bazie alkoholu;
 • zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką podczas kichania i kaszlu, a następnie wyrzucenie chusteczki i umycie rąk;
 • unikanie dotykania oczu, ust i nosa;
 • zaszczepienie się przeciwko grypie;
 • unikanie podróżowania podczas choroby;
 • unikanie bliskiego kontaktu z osobami, które mają gorączkę lub kaszlą;
 • unikanie kontaktu z żywymi zwierzętami i powierzchniami, na których te zwierzęta przebywały, a także z osobami chorymi podczas przebywania w miejscach, gdzie odnotowano przypadki zarażenia nowym koronawirusem;
 • unikanie spożywania surowego lub niedogotowanego mięsa oraz mleka, a także dbanie o higienę miejsc, w których przygotowywane jest surowe mięso lub podroby.

Więcej informacji na temat zasad prawidłowego postępowania wobec ryzyka rozwoju epidemii znajduje się na stronie WHO: www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public.

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia osoby, które w ostatnim czasie były w Chinach lub miały kontakt z osobami, które były w Chinach, a jednocześnie mają niepokojące objawy (temperatura powyżej 38 st. C, kaszel, duszności) powinny zgłosić się do szpitalnego oddziału chorób zakaźnych. Szczegółowe informacje na temat objawów oraz lista oddziałów dostępna jest na stronie: www.gov.pl/web/zdrowie/byles-w-chinach-i-zle-sie-czujesz-sprawdz-co-robic.

Jednostki administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego są w bezpośrednim kontakcie z uczelniami chińskimi i monitorują rozwój sytuacji.

Członkom naszej społeczności, którzy chcieliby skorzystać ze wsparcia psychologicznego w związku z epidemią koronawirusa, przypominamy, że na UW funkcjonuje Centrum Pomocy Psychologicznej. Pomoc można uzyskać w ramach usługi „Walk-in clinic”: http://cpp.uw.edu.pl/walk-in-clinic.

Bieżące doniesienia na temat sytuacji związanej z zagrożeniem koronawirusem 2019-nCoV można znaleźć na stronach:

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Finał X edycji międzynarodowego konkursu INST 7-11.02.2020

W tym roku finał X edycji międzynarodowego konkursu INST (International Natural Sciences Tournament) współorganizowany jest przez Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Ostatnia runda i Wielki Finał konkursu odbywać się będą od 7 do 11 lutego 2020 w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW.

INST jest corocznym konkursem drużyn studenckich dającym możliwość zastosowania zdobytej podczas studiów wiedzy teoretycznej do rozwiązywania praktycznych problemów naukowych i przemysłowych. Do rozwiązania zagadnień, studenci muszą wykorzystać wiedzę i umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych, a wszystko to w języku angielskim. Konkurs jest także świetną okazją do nawiązania nowych znajomości, jak również współpracy naukowej.

Program szczegółowy

Więcej informacji o konkursie na stronie: http://www.scitourn.com/news.


Laureaci IV Konkursu na pracę dyplomową-gala konkursowa
30 stycznia 2020

Już od 2016 roku Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii wraz z kancelarią rzeczników patentowych AOMB Polska Sp. z o.o. oraz spółką celową Uniwersytetu Warszawskiego UWRC Sp. z o.o. ma zaszczyt i ogromną przyjemność współorganizować, cieszący się znacznym zainteresowaniem, Konkurs na pracę dyplomową posiadającą najwyższy potencjał komercjalizacyjny lub wdrożeniowy, w trzech kategoriach, dla prac inżynierskich/licencjackich, magisterskich i doktorskich.

Komisja Konkursowa, przy ocenie zgłoszonych prac, brała przede wszystkim pod uwagę:

 • istotność podjętego zagadnienia, korzyści ekonomiczne z tego wynikające,
 • jak bardzo rozwiązanie opisane w pracy zmienia dotychczasowy stan techniki i wiedzy?
 • czy wynik pracy poprawia dotychczasową efektywność rozwiązań czy też proponuje nowe rozwiązanie, które do tej pory nie było zastosowane?
 • jakie będą korzyści ekonomiczne i/lub społeczne z przyszłego wdrożenia?
 • poziom zaawansowania rozwiązania opisanego w pracy i możliwość zastosowania wyników w praktyce,
 • czy do wdrożenia trzeba przeprowadzić wiele badań i analiz, czy też wyniki pracy są gotowe do zastosowania w praktyce?
 • uzyskane patenty lub dokonane zgłoszenia patentowe, ewentualnie planowane zgłoszenia.

Komisja Konkursowa przyznała nagrody i wyróżnienia w następujących kategoriach:

Praca doktorska

NAGRODA GŁÓWNA (5000 zł brutto):

p. Maciejowi Ratyńskiemu (Wydział Chemii), pt. „Wyznaczenie parametrów elektrochemicznych nowych elektrod krzemowo-litowych”,

WYRÓŻNIENIE (1000 zł brutto):

p. Marcie Fiedoruk – Pogrebniak (Wydział Chemii), pt. „Przepływowe detektory optoelektroniczne do oznaczania jonów fosforanowych i ich zastosowania analityczne”,

WYRÓŻNIENIE (1000 zł brutto):

p. Pameli Krug (Wydział Chemii), pt. „Otrzymywanie, charakterystyka fizykochemiczna i ocena aktywności przeciwnowotworowej nanocząstek selenu i telluru modyfikowanych sulforafanem”,

WYRÓŻNIENIE (1000 zł brutto):

p. Grzegorzowi Szczepaniakowi (Wydział Chemii), pt. „Izocyjanki jako zmiatacze metali”,

Praca magisterska

NAGRODA GŁÓWNA (4000 zł brutto):

p. Izabeli Lewińskiej (Wydział Chemii), pt. „Oznaczanie kreatyniny metodami optycznymi w próbkach o znaczeniu klinicznym”,

WYRÓŻNIENIE (1000 zł brutto):

p. Agnieszce Jędrych (Wydział Chemii), pt. „Monometaliczne, bimetaliczne oraz domieszkowane nanocząstki metali szlachetnych jako biokompatybilne platformy do transportu substancji biologicznie aktywnych”,

WYRÓŻNIENIE (1000 zł brutto):

p. Karolinie Łempickiej (Wydział Fizyki), pt. „Rezonansowy efekt Faradaya w mikrownękach dielektrycznych z warstwami organicznymi aktywnymi magnetooptycznie”,

Praca inżynierska/licencjacka:

NAGRODA GŁÓWNA (3000 zł brutto):

p. Matyldzie Izert (Wydział Chemii), pt. „Charakteryzacja wiązania RNA przez białko IFIT5 dla rozwoju zastosowań biotechnologicznych”,

WYRÓŻNIENIE (1000 zł brutto):

p. Jakubowi Piątkowskiemu (Wydział Chemii), pt. „Wymiana ligandów jodkowych w rutenowych kompleksach metatezy alkenów zawierających czwartorzędowe ugrupowanie amoniowe”,

Komisja Konkursowa postanowiła nie przyznawać nagrody specjalnej w postaci roku darmowej preinkubacji w UWRC Sp. z o.o.


Fundatorem nagród głównych jest Kancelaria rzeczników patentowych AOMB Polska Sp. z o.o., fundatorem wyróżnień jest Prorektor ds. kadrowych i polityki finansowej Uniwersytetu Warszawskiego Pan prof. dr hab. Andrzej Tarlecki, fundatorem nagrody specjalnej jest UWRC Sp. z o.o.  Nagrody i wyróżnienia pieniężne zostaną wypłacone zwycięzcom zgodnie z regulaminem Konkursu.


W dniu 28 stycznia 2020 r. w budynku Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się uroczysta gala konkursowa – wręczenie nagród laureatom i wyróżnionym.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć!

 

Źródło: www.uott.uw.edu.pl


Naukowcy UW i PW angażują się w ratowanie klimatu
28 stycznia 2020

Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej, którzy założyli spółki spin-off, przedstawiali rozwiązania wspierające ochronę środowiska. Potencjał prezentowanych innowacji rozwiązań jest ogromny, jednak do pełnego sukcesu potrzeba większego zaangażowania ze strony przemysłu, biznesu i administracji państwowej.

W ramach spotkania Klubu Innowacji Uniwersytetu Warszawskiego przy współpracy Politechniki Warszawskiej, w Centrum Współpracy i Dialogu UW odbyło się spotkanie naukowców z biznesem. Przedsiębiorcy i inwestorzy mogli zapoznać się z akademickimi spółkami spin-off, które oferują usługi i rozwiązania wspomagające ochronę środowiska. W ratowanie klimatu angażują się naukowcy z niemal wszystkich dyscyplin naukowych. Ich pomysły, wynalazki i usługi są komercjalizowane m.in. poprzez uniwersyteckie start-upy.

Spółki te, wchodzą na rynek oferując wyspecjalizowane usługi i produkty, a jednocześnie przy wsparciu Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii szukają różnych źródeł finansowania dalszego rozwoju.

O potrzebie zaangażowania w ratowanie klimatu zarówno świata nauki jak i biznesu mówił podczas spotkania Kamil Wyszkowski, przedstawiciel i Dyrektor Generalny Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce (United Nations Global Compact – UNGC), koordynującej z ramienia ONZ współpracę z biznesem, miastami, uczelniami wyższymi i organizacjami pozarządowymi:

„Człowiek należy do gromady ssaków, co oznacza, że jesteśmy stałocieplni. Jeśli zmiany klimatyczne na Ziemi nadal będą postępowały w obecnym tempie, wzrost temperatury po prostu wyeliminuje ludzkość. Planeta przetrwa, natura sobie poradzi, ale nas nie będzie. W ciągu kilkudziesięciu lat musi dokonać się jakiś przełom, rewolucja w sposobie wykorzystywania energii, która obecnie produkowana jest głównie z paliw kopalnych” – przekonywał Kamil Wyszkowski.

Kamil Wyszkowski – United Nations Global Compact – UNGC

Pieniądze na rozwój są. Potrzeba tylko zaangażowania biznesu we współpracę z naukowcami

Prezentujący swoje rozwiązania naukowcy dowodzą, że potencjał do poprawy jakości życia i ochrony środowiska są w zasięgu ręki. Czego trzeba, by te i wiele innych pomysłów zastosować na wielką skalę? Z jednej strony środków na rozwój wynalazków i skalowanie już istniejących rozwiązań. Z drugiej strony niemniej ważne jest zaangażowanie biznesu i samorządów, bez czego trudno mówić o realnych wdrożeniach technologii z pożytkiem dla społeczeństw i środowiska.

Środki finansowe są, czego dowodziło wystąpienie Kamila Szydłowskiego, Government Relations, Public & Regulatory Affairs w KIC InnoEnergy CE, który przedstawił zasady działania największego na świecie akceleratora w sektorze Cleantech (czystych technologii). Fundusz InnoEnergy został powołany z inicjatywy UE do realizacji strategicznych celów: rozwoju czystej energii odnawialnej produkowanej w dużych i przewidywalnych ilościach. Akcelerator jest reprezentowany przez sieć najważniejszych branż, ośrodków badawczych i uniwersytetów. Zapewnia środki finansowe i wsparcie zarządcze na etapach od edukacji, przez akcelerację, aż do wdrożenia projektów w skali przemysłowej. Obecnie w portfolio EIT InnoEnergy jest ponad 300 projektów związanych z ochroną i ratowaniem środowiska naturalnego (w tym również z Polski).

Kamil Szydłowski – KIC InnoEnergy CE (obejrzyj i posłuchaj na LinkedIn)

„Obecnie mamy taką sytuację, że środki finansowe na rozwój technologii oraz spółek spin-off są stosunkowo łatwo dostępne jednakże barierą w ich wykorzystaniu jest wymóg posiadania przez spin-offy wkładu własnego, którym powstające spółki nie dysponują. Aby wykorzystać w pełni potencjał i możliwości tkwiące w rozwiązaniach opracowywanych na uczelniach, potrzebny jest przełom po stronie dużych przedsiębiorców. Szczególnie ważne jest podejście największych firm, które poprzez wzorce i dobre praktyki mogą pokazać innym, że nadrzędną wartością jest wdrażanie innowacji pozwalających wspólnymi siłami chronić to, co wspólne, czyli klimat i zasoby naturalne. My pokazujemy, że te innowacje są w zasięgu ręki biznesu, tu – na polskich uczelniach” – powiedział Robert Dwiliński, Dyrektor Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii UW.

Nad czym pracują naukowcy?

Powstające na UW i PW spółki i zespoły naukowe zaangażowane w ochronę środowiska mają szerokie spectrum. Firmy koncentrują się m.in. na recyklingu odpadów, oczyszczaniu ścieków, oferują wydajne i ekologiczne akumulatory, pracują nad rozwiązaniami z zastosowaniem sztucznej inteligencji – np. do zabezpieczenia aglomeracji miejskich przed niedoborem energii elektrycznej czy do wydłużania cyklu życia baterii w pojazdach elektrycznych. A to tylko nieliczne przykłady.

Akumulator po 4 latach spoczynku wciąż uruchamia samochód

Jednym z przedstawionych rozwiązań była technologia wytwarzania akumulatorów kwasowo-ołowiowych opracowana na Wydziale Chemii UW pod kierownictwem prof. Andrzeja Czerwińskiego.

Polski akumulator w porównaniu do tych obecnie stosowanych np. w samochodach ma o połowę większą pojemność, a do jego produkcji potrzeba 20% mniej ołowiu. Co więcej, akumulator wykazuje wielokrotnie większą trwałość i nie rozładowuje się tak szybko, jak będące obecnie w użyciu baterie. Testy wykazały, że polski akumulator nawet po 4 latach spoczynku ma dość mocy, by uruchomić silnik samochodu.

„Opracowana na UW technologia pozwala produkować znacznie efektywniejsze akumulatory za niższą cenę. Choć dziś wiele mówi się o przyszłości baterii litowo-jonowych, akumulatory kwasowo-ołowiowe jeszcze przez długie lata będą miały znaczny udział w magazynowaniu energii. Nasze rozwiązania mogłyby znaleźć zastosowanie nie tylko w motoryzacji, ale też w przemyśle, gospodarstwach domowych, u wytwórców energii odnawialnej, jak również w firmach zajmujących się przesyłem energii” – mówił Piotr Podsadni z Wydziału Chemii UW.

Piotr Podsadni – Wydział Chemii UW

Dodał przy tym, ze w Polsce zlokalizowane są firmy z polskim kapitałem, specjalizujące się w recyklingu ołowiu. Potencjalnie cała linia produkcyjna oraz wszelkie operacje związane z utylizacją akumulatorów, mogłyby zostać utrzymane w kraju z pożytkiem dla polskiej gospodarki.

Remedium na przepuszczalne szamba i zanieczyszczenie wód gruntowych

W Polsce aż 45% wiejskich gospodarstw domowych nie jest podłączonych do kanalizacji. Ścieki trafiające do przydomowych szamb powinny być odbierane do utylizacji w lokalnych oczyszczalniach. Wiadomo, że proces ten nie działa w Polsce dobrze, a skażenie wód gruntowych jest coraz częstszym problemem – z ubiegłorocznego badania NIK wynika, że aż 83% „bezodpływowych szamb” wykazuje nieprawidłowości.

Uniwersytecka spółka RDLS ma uniwersalną technologię typu Constructed Wetlands opartą na pasywnym systemie oczyszczania ścieków. System skutecznie radzi sobie z różnego rodzaju ściekami i jest efektywny ekonomicznie już dla populacji 100 mieszkańców, co oznacza, że może być stosowany lokalnie nie tylko w poszczególnych gminach, ale też np. przez właścicieli większych ośrodków turystycznych, szkół czy innych obiektów. Oczyszczanie pasywne naśladują warunki hydrauliczne i siedliskowe naturalnych ekosystemów bagiennych, w których gleba jest w stanie nasycenia wodą. Taka naturalna oczyszczalnia pracuje w oparciu o proces biologiczny z udziałem różnorodnych mikroorganizmów, zasiedlonych w rozwiniętym systemie korzeni i kłączy roślin wodnych i wodolubnych (hydrofitów) zachodzący na odpowiednich systemach filtrów gruntowych lub stawach.

„Nasz system oczyszczania ma wiele zalet – jest w pełni naturalny, nie wydziela przykrych odorów, a jego budowa i eksploatacja jest znacznie tańsza w porównaniu do instalacji oczyszczania tradycyjnymi mechaniczno-biologicznymi metodami. Poza tym nie wymaga zakupu komplikowanych urządzeń, wykorzystuje minimalną liczbę pomp, nie bazuje na środkach chemicznych, a oczyszczona woda może być ponownie wykorzystana. Co ważne, jest też odporny na duże wahania ilości dostarczanych do systemu ścieków” – powiedział Krzysztof Poszytek ze spółki RDLS.

Krzysztof Poszytek – RDLS (spin-off UW)

Rozwiązanie nie ma charakteru czysto teoretycznego – spółka właśnie realizuje kontrakt na budowę największej tego typu oczyszczalni w Europie, w gminie Dębowa Kłoda w woj. Lubelskim.

Ciepło z kawowych fusów

Każdego dnia na świecie ludzie wypijają 2,25 mld filiżanek kawy. W Polsce co roku powstaje ok. 120 tys. ton surowca w postaci fusów kawy, przy czym liczba ta systematycznie rośnie w tempie ponad 5%. Okazuje się, że fusy można wykorzystać – nie tylko jako nawóz, ale też jako źródło energii. Specjalizuje się w tym spin-off powołany przy Politechnice Warszawskiej, firma EcoBean. Produkowane przez EcoBean brykiety z fusów kawy mają wyższą kaloryczność od brykietów drzewnych. Co więcej, w niedalekiej przyszłości możliwa będzie produkcja na dużą skalę jednorazowych, w pełni biodegradowalnych naczyń i sztućców – wszystko z kawowych fusów.

„Naszym celem jest przetworzenie 20 tys. ton fusów rocznie. Według szacunków, pozwoliłoby to zredukować emisję dwutlenku węgla na poziomie 9 tys. ton. Potencjał rynku jest duży. Spożycie kawy w Europie jest ogromne i systematycznie rośnie” – mówił Marcin Koziorowski, prezes zarządu EcoBean.

Marcin Koziorowski – EcoBean (spin-off PW)

Firma ma w planach budowę zeroemisyjnej i zeroodpadowej fabryki przetwarzającej fusy. Sukces przedsięwzięcia w dużej mierze zależy od logistyki, a dokładniej zdolności do pozyskiwania w sposób efektywny surowca. Nie wydaje się to jednak problemem. W Wielkiej Brytanii na podobnych zasadach działa firma założona przed 4 laty. Obecnie zatrudnia ona 50 pracowników i rocznie przetwarza kilkadziesiąt tys. ton fusów.

Innowacyjne, ekologiczne powłoki metalu zamiast szkodliwego chromu

Spin-off Inelco z UW wprowadza na rynek technologie powlekania metali stopami wolframu, miedzi i niklu. Autorski wynalazek dr Pawła Bącala z Wydziału Chemii UW pozwala pokryć metal trwałą, antykorozyjną i odporną powłoką, przy czym cały proces jest znacznie bardziej ekologiczny – wymaga zużycia mniejszych ilości wody i energii elektrycznej. Najważniejsze jednak, że właściwości fizyczne i chemiczne powłok ze względu na wysokie walory estetyczne, umożliwiają zastąpienie nimi powłok chromowych, które są szkodliwe dla zdrowia i środowiska.

Paweł Bącal – Inelco (spin-off UW)

Czyste powietrze dzięki mobilnym laboratoriom badania ilości pyłów

Zdrochem także należy do spółek założonych na UW. Jedną ze specjalizacji firmy jest budowa mobilnych stacji badania jakości powietrza, jak również montaż bezprzewodowych miejskich czujników stacjonarnych (czujniki nie wymagają zewnętrznego zasilania, a dane przesyłają w sieci GSM) oraz dostarczanie wspomagających rozwiązań informatycznych.

W trakcie Klubu Innowacji Arkadiusz Kurek z firmy Zdrochem przedstawił mobilną stację badania jakości powietrza przeznaczone dla straży miejskiej. Jest to przyczepa, w której zlokalizowany jest podwójny zestaw czujników, w tym czujniki laserowe pyłu zawieszonego, dodatkowe czujniki fizykochemiczne wykrywające formaldehyd, cyjanowodór; amoniak, chlorowodór i cząstki organiczne. Stacja wyposażona jest w lokalizowanie GPS, oświetlenie, kamerę rejestrującą przebieg zdarzenia i samego pomiaru, system do bezpośredniego odczyt danych, zasilanie i agregat prądotwórczy oraz dron wspomagający pomiar na wysokości. Infrastruktura niezbędna do skutecznych interwencji i wykrywania nielegalnych emisji pyłów.

Arkadiusz Kurek – Zdrochem (spin-out UW)

Sztuczna inteligencja powstrzyma blackout i wydłuży życie baterii w samochodzie

Project42 to uniwersytecki spin-off założony w 2019 r. specjalizujący się w przetwarzaniu dużych ilości danych. Podczas Klubu Innowacji założyciel Project42, Kamil Mieszkowski z Wydziału Zarządzania UW przedstawił koncepcję systemu eRoute opartego na sztucznej inteligencji. Jego zadaniem jest wsparcie zarządzania procesem ładowania baterii w samochodach elektrycznych. W zamyśle system ma pełnić kilka ważnych funkcji. Po pierwsze będzie informował dostawców energii o możliwych wahaniach w zakresie dobowego i lokalnego zapotrzebowania na energię w związku z ruchem pojazdów elektrycznych. Po drugie, system ma wspomagać właścicieli pojazdów w procesie ładowania, tak aby cykl życia baterii zainstalowanych w pojazdach był jak najdłuższy. Project42 przedstawił także pomysł na wykorzystanie dwukierunkowych ładowarek samochodów elektrycznych. W sytuacji kryzysowej niedoboru energii w mieście, akumulatory pojazdów mogłyby służyć jako krótkotrwałe magazyny energii w miejscach najbardziej potrzebujących prądu.

Maciej Ciemny i Kamil Mieszkowski – Project 42 (spin-off UW)

 

PARTNER WYDARZENIA


O Klubie Innowacji UW

Klub Innowacji UW to uniwersytecka inicjatywa łączenia wynalazców, naukowców i założycieli spółek spin-off z inwestorami i firmami zainteresowanymi wykorzystaniem powstających na UW technologii. W ramach działalności Klubu Innowacji organizowane są cykliczne spotkania poświęcone wybranej tematom przewodnim lub wybranemu sektorowi gospodarki. Ostatnie spotkanie – „Energia dla klimatu” odbyło się w ramach rozszerzonej formuły – Klubu Innowacji PLUS, tym razem we współpracy z PW.

Więcej informacji pod adresem: http://uott.uw.edu.pl/klub/

 

Źródło: www.oferta.uw.edu.pl


Warsztaty równościowe dla dydaktyków
27 stycznia 2020

Nauczyciele akademiccy z UW będą mogli wziąć udział w warsztatach równościowych. Jednodniowe szkolenie jest organizowane w ramach kampanii „Równoważni”, a środki na jego realizację pochodzą z Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego.

Osoby uczestniczące będą mogły poszerzyć wiedzę dotyczącą stereotypów, uprzedzeń, dyskryminacji, ich źródeł oraz psychologicznych, społecznych i prawnych konsekwencji. Warsztaty pomogą zdobyć nowe umiejętności w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania dyskryminacji w pracy na uczelni oraz komunikowania się ze studentami i studentkami. Podczas zajęć zostanie poruszona kwestia równościowego języka, będą też zaprezentowane narzędzia reagowania na dyskryminację, a uczestnicy przygotują plany działań do wykorzystania w pracy dydaktycznej.

Szkolenie odbędzie się 6 lutego w godz. 9.00-17.00 w sali 200 w Gmachu przy Małym Dziedzińcu (kampus przy Krakowskim Przedmieściu).

 

Warunki uczestnictwa

 • zatrudnienie na UW w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych lub dydaktycznych na podstawie umowy o pracę lub aktu mianowania w dniu warsztatu i przez co najmniej sześć kolejnych miesięcy,
 • realizacja zajęć dydaktycznych dla studentów UW w semestrze rozpoczynającym się bezpośrednio po dacie zakończenia warsztatów

 

Rejestracja

W celu rejestracji na warsztaty należy:

 1. wejść na platformę szkoleniową http://www.szkolenia-rozwoj.uw.edu.pl/ i zalogować się (prosimy o zapoznanie się z instrukcją logowania http://ckc.uw.edu.pl/instrukcja-logowania-na-platformie-dla-nauczycieli-akademickich.pdf),
 2. wybrać kategorię „Szkolenia dla nauczycieli akademickich”, a następnie „Szkolenia z kompetencji miękkich”,
 3. wybrać kurs „Warsztat rozwijający postawy równościowe w dydaktyce akademickiej Uniwersytetu Warszawskiego” i dokonać zapisu;

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 03.02.2020.

Więcej informacji na stronie ZIP, a także pod adresem: szkolenia.dydaktyczne@uw.edu.pl lub numerem telefonu: 22 55 24 242.

 

Równość na UW

Na Uniwersytecie Warszawskim podejmowane są działania, których celem jest zapewnienie równego traktowania wszystkim osobom tutaj pracującym i uczącym się. Poniżej kilka z inicjatyw.

Równościowa strona. To baza wiedzy o równym traktowaniu i przeciwnej mu dyskryminacji. Na stronie można znaleźć m.in. poradnik antydyskryminacyjny dla osób studiujących i zatrudnionych na Uniwersytecie Warszawskim. Dostępne są tu również dane kontaktowe jednostek i osób, do których można się zgłosić w przypadku zaobserwowania niepokojących praktyk.

Kampania „Równoważni”. W październiku ruszyła kampania promująca równość na uczelni, ale i przypominająca o tym, że można korzystać z narzędzi radzenia sobie z dyskryminacją, które już zostały wypracowane na UW.

Poradnik językowy. Wrażliwość językowa może sprawić, że ktoś nie poczuje się gorszy ze względu na którąś ze swoich cech: płeć, wiek, miejsce urodzenia, wyznanie, kolor skóry czy orientację seksualną. O tym, jak nie dyskryminować poprzez słowa, piszą językoznawcy z UW.

Szkolenia. Nikt nie rodzi się z wiedzą o dobrych praktykach w zakresie równego traktowania. UW organizuje warsztaty dla pracowników administracyjnych i naukowych oraz studentów i studentek, rozwijające wiedzę i umiejętności równościowe.

Działania równościowe oparte o dane – ankieta. Niecały rok temu zostało przeprowadzone badanie ankietowe, którego wyniki pomagają w opracowaniu obecnych i przyszłych działań na rzecz równości na UW.

Specjalne instytucje. Na UW działa kilka instytucji odpowiadających za równe traktowanie wszystkich członków społeczności, np. Ombudsman, który zajmuje się nie tylko sprawami równości, ale służy też pomocą w sporach wewnątrzuczelnianych.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Wybory kadencji 2020-2024
25 stycznia 2020

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Chemii UW
uprzejmie informuje, że

wybory do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Warszawskiego

z grupy profesorów i profesorów uczelni

odbędą się w dn. 3 lutego 2020 r. (poniedziałek), o godz. 12:00 
w sali Rady Wydziału im. Marii Skłodowskiej-Curie,
w budynku WCh UW przy ul. Pasteura 1.


Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Chemii UW
uprzejmie informuje, że

wybory do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Warszawskiego,
Kolegium Elektorów Wydziału Chemii
oraz Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

z grupy pozostałych nauczycieli akademickich,
czyli nieposiadających stopnia dr hab. lub tytułu profesora

odbędą się w dn. 4 lutego 2020 r. (wtorek), o godz. 12:00
w sali Starej Biblioteki,
w budynku WCh UW przy ul. Pasteura 1.


Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Chemii UW
uprzejmie informuje, że

wybory do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Warszawskiego,
Kolegium Elektorów Wydziału Chemii
oraz Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

odbędą się w dn. 5 lutego 2020 r. (środa), o godz. 11:00
w sali Starej Biblioteki,
w budynku WCh UW przy ul. Pasteura 1.


Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Chemii UW
uprzejmie informuje, że

wybory do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Warszawskiego

z grupy doktorów habilitowanych niebędących profesorami

odbędą się w dn. 6 lutego 2020 r. (czwartek), o godz. 12:00 
w sali Rady Wydziału im. Marii Skłodowskiej-Curie,
w budynku WCh UW przy ul. Pasteura 1.


Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Chemii UW
uprzejmie informuje, że

wybory do Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

z grupy profesorów, profesorów uczelni i doktorów habilitowanych

odbędą się w dn. 7 lutego 2020 r. (piątek), o godz. 12:00
w sali Starej Biblioteki,
w budynku WCh UW przy ul. Pasteura 1.


Wyjazdy zagraniczne doktorantów
24 stycznia 2020

Rusza druga tura konkursu na finansowe wsparcie wyjazdów zagranicznych doktorantów i doktorantek UW w celach naukowych lub dydaktycznych. Wyjazdy trwające od 2 do 4 tygodni są możliwe dzięki środkom z Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP).

W konkursie mogą wziąć udział studenci stacjonarnych oraz niestacjonarnych studiów III stopnia, a także osoby kształcące się w szkołach doktorskich.

Z przyznanych środków będzie można sfinansować pobyt w zagranicznym ośrodku naukowym, w którym doktoranci poprowadzą zajęcia lub będą rozwijać swoje kompetencje badawcze. Wizyta powinna odbyć się między 23 kwietnia a 31 grudnia 2020 r.

Wnioski można składać do 24 lutego. Dodatkowe informacje, zasady przyznawania dofinansowań oraz wzory dokumentów aplikacyjnych są dostępne na stronie ZIP.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Regulamin wynagradzania na UW
23 stycznia 2020

Rektor UW wydał zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania na Uniwersytecie Warszawskim. Uzgodniony z działającymi na uczelni związkami zawodowymi dokument określa zasady wypłacania świadczeń za pracę osobom zatrudnionym na UW.

Regulamin wynagradzania na UW to dokument określający zasady wypłacania świadczeń za pracę osobom zatrudnionym na uczelni. Znaleźć tu można informacje dotyczące takich kwestii jak wynagrodzenie zasadnicze, uzupełniające, dodatki, bonusy i odprawy. W regulaminie zawarte są reguły wynagradzania zarówno nauczycieli akademickich, jak i pracowników nimi niebędących.

Dokument określa ponadto:

 • miesięczne minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego nauczycieli akademickich, a także stawki za ich pracę w godzinach ponadwymiarowych;
 • listę czynności objętych wynagrodzeniem dodatkowym;
 • zasady przyznawania dodatków;
 • listę stanowisk pracowników niebędących nauczycielami akademickimi i kategorie ich zaszeregowania;
 • miesięczne minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, a także zasady przyznawania im premii.

Regulamin został uzgodniony z działającymi na UW związkami zawodowymi: Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność”, Radą Zakładową Związku Nauczycielstwa Polskiego, Warszawską Organizacją Międzyzakładową Związku Zawodowego Bibliotekarzy i Pracowników Bibliotek „Bibliotekarze Polscy” (Organizacja Międzyzakładowa Warszawa) oraz Komisją Zakładową Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza na UW.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Oferta pracy (umowa zlecenie) dla Studenta/Studentki
22 stycznia 2020

Oferta pracy (umowa zlecenie) dla Studenta/Studentki studiów II stopnia na kierunku Chemia, Inżynieria Nanostruktur w ramach projektu „Nanocząstki metali do zastosowań medycznych”. Wydatek finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Granty na badania i rozwój”. Kierownik projektu: dr hab. Elżbieta Megiel. Termin przesyłania dokumentów upływa 31 stycznia 2020 roku. Więcej informacji >> pdf


Wybory członków Rady Konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu Nauk.
18 stycznia 2020

W dniu 31 stycznia 2020 roku odbędzie się Zgromadzenie Przedstawicieli Organizacji Studenckich Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas Zgromadzenia przeprowadzone zostaną wybory pięciu nowych członków Rady ds. Studenckiego Ruchu Naukowego Uniwersytetu Warszawskiego.

Rada jest ciałem doradczym rektora w sprawach związanych ze studenckim ruchem naukowym, a w szczególności z podziałem środków przeznaczonych przez rektora na realizację przedsięwzięć naukowych lub artystycznych przez organizacje studenckie.

Kandydatem na członka Rady Konsultacyjnej może być każdy student lub doktorant. Kandydaturę zgłasza na piśmie prezes zarejestrowanego przed 31 lipca 2019 r. koła naukowego (organizacji studenckiej). Kandydatury należy zgłaszać do 24 stycznia 2020 r.  w sekretariacie Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia w Pałacu Kazimierzowskim przy Krakowskim Przedmieściu 26/28.

Kandydat ma obowiązek do tego dnia złożyć:
– pisemną zgodę na kandydowanie,
– podpisaną przez siebie pisemną deklarację programową, której długość nie powinna przekraczać 3000 znaków, oraz jej kopię utrwaloną przy pomocy elektronicznego nośnika danych,
– pisemne deklaracje poparcia kandydatury podpisane przez prezesów co najmniej dwóch organizacji studenckich innych niż organizacja studencka zgłaszająca kandydaturę,
– opinię o kandydacie podpisaną przez opiekuna naukowego organizacji zgłaszającej kandydaturę opatrzoną pieczątką jednostki organizacyjnej Uniwersytetu zatrudniającej opiekuna naukowego.
Kandydat zobowiązany jest do przekazania w tym samym terminie kopii w wersji elektronicznej wszystkich składanych dokumentów.
Do oddania głosu w imieniu koła naukowego (uczelnianej organizacji studenckiej) uprawniony jest jej prezes lub osoba przez niego upoważniona. Wzór upoważnienia (pdf).
Procedurę wyborczą określa Regulamin Rady Konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu Naukowego (pdf).

Zgromadzenie Przedstawicieli Organizacji Studenckich odbędzie się 31 stycznia o godzinie 17:00 w budynku Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Żwirki i Wigury 101 (Kampus Ochota) w Auli B.

 

Źródło: www.uw.edu.pl