Laureaci stypendium Ministra na rok akademicki 2019/2020
21 grudnia 2019

Prawie 500 osób otrzyma wyróżnienia finansowe za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

Rektorzy uczelni nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki przedstawili ministrowi 1 106 wniosków o przyznanie stypendium ministra za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2019/2020.

Wnioski oceniane były przez Zespół doradczy do oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców. Członkowie Zespołu zostali wyłonieni spośród kandydatów zgłaszanych Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komisję Ewaluacji Nauki oraz Radę Młodych Naukowców. Wnioski o przyznanie stypendium zostały ocenione przez Zespół metodą punktową, w ramach poszczególnych dziedzin nauki i sztuki.

Na podstawie indywidualnych protokołów oceny eksperci sporządzili listę rankingową wniosków uszeregowanych według liczby punktów. Na tej podstawie Minister w dniu 19 grudnia 2019 r. podjął decyzję o przyznaniu studentom 488 stypendiów. Osoby, które otrzymały stypendium, uzyskały co najmniej 9 pkt.

W tym roku akademickim wysokość stypendium ministra dla studentów została zwiększona do 17 000 zł.

Nagrodzeni studenci z kierunku chemia:

  • Jakub Grzegorz Brześkiewicz
  • Natalia Maria Kołsut
  • Aleksandra Michałowska
  • Jakub Piątkowski

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Źródło i więcej informacji: www.gov.pl