Rozstrzygnięcie konkursu o stypendium NCN dla doktoranta

Komisja rekrutacyjna do przeprowadzenia konkursu o stypendium NCN dla doktoranta pracującego przy realizacji grantu OPUS 16 pt. „Selektywny transport anionów o znaczeniu biologicznym przez dwuwarstwy lipidowe” ogłasza, że w wyniku naboru zakończonego 18 grudnia 2019 wyłoniła kandydaturę Pani mgr Krystyny Maslowskiej-Jarzyny.

Serdecznie gratulujemy!

dr hab. Michał Chmielewski (kierownik projektu)
dr hab. Paulina Dominiak
dr hab. Bartosz Trzaskowski


Data publikacji: 20 grudnia 2019

Data ostatniej modyfikacji: 20 grudnia 2019