Materiały ze spotkań dot. spraw kadrowych

3 grudnia na kampusie na Ochocie oraz 10 grudnia na kampusie przy Krakowskim Przedmieściu odbyły się spotkania otwarte dla społeczności UW dotyczące zmian w sprawach kadrowych. Dostępny jest zapis video obydwu spotkań, a także pokazywana w ich trakcie prezentacja prof. Andrzeja Tarleckiego, prorektora ds. kadrowych i polityki finansowej. Prezentacja dotyczy m.in. konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich, procedury awansu wewnętrznego oraz oceny okresowej.

 

Prezentacja prorektora ds. kadrowych i polityki finansowej prof. Andrzeja Tarleckiego

 

Nagranie video ze spotkania 3 grudnia 2019 r.

 

Nagranie video ze spotkania 10 grudnia 2019 r.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Data publikacji: 11 grudnia 2019

Data ostatniej modyfikacji: 11 grudnia 2019