Uroczystości pogrzebowe prof. Adama Hulanickiego 12.12.2019
11 grudnia 2019

Uroczystości pogrzebowe prof. dr hab. Adama Hulanickiego rozpoczną się 12 grudnia 2019 roku (czwartek) o godzinie 13.00 od mszy w Kościele pw. Św. Karola Boromeusza w Warszawie (ul. Powązkowska 14).


Materiały ze spotkań dot. spraw kadrowych

3 grudnia na kampusie na Ochocie oraz 10 grudnia na kampusie przy Krakowskim Przedmieściu odbyły się spotkania otwarte dla społeczności UW dotyczące zmian w sprawach kadrowych. Dostępny jest zapis video obydwu spotkań, a także pokazywana w ich trakcie prezentacja prof. Andrzeja Tarleckiego, prorektora ds. kadrowych i polityki finansowej. Prezentacja dotyczy m.in. konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich, procedury awansu wewnętrznego oraz oceny okresowej.

 

Prezentacja prorektora ds. kadrowych i polityki finansowej prof. Andrzeja Tarleckiego

 

Nagranie video ze spotkania 3 grudnia 2019 r.

 

Nagranie video ze spotkania 10 grudnia 2019 r.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Ankieta dla studentów pierwszego roku

Uniwersytet Warszawski prowadzi badanie ankietowe wśród osób, które rozpoczęły w tym roku nowe studia – I i II stopnia lub jednolite magisterskie. Ma ono na celu zebranie opinii na temat studiów oraz diagnozę problemów, z którymi spotykają się nowo przyjęci studenci. Badanie potrwa do 6 stycznia.

Studenci pierwszego roku studiów licencjackich, magisterskich i jednolitych są zaproszeni do udziału w badaniu, które pozwoli uczelni na lepsze zrozumienie ich problemów i podjęcie działań poprawiających warunki studiowania na UW.

Badanie prowadzone jest przy pomocy aplikacji zintegrowanej z USOSweb. Dostęp do ankiety wymaga zalogowania (tak samo, jak do USOSweb).

Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia UW, która odpowiada za badanie, gwarantuje poufność zebranych danych. Po zakończeniu badania wszystkie odpowiedzi zostaną całkowicie zanonimizowane, a dostęp do nich będzie miał wyłącznie wąski zespół badawczy PEJK UW. Wyniki będą prezentowane tylko w postaci zbiorczych zestawień statystycznych (tabel, wykresów), niepozwalających na identyfikację pojedynczych respondentów.

Ankieta jest dostępna do 6 stycznia.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Oferta pracy dla doktoranta w projekcie First Team FNP

Oferta pracy dla doktoranta w projekcie First Team finansowanym przez FNP: „Synteza innowacyjnych funkcjonalnych materiałów nanostrukturalnych w oparciu o samoorganizujące się kopolimery blokowe”. Kierownik projektu: dr Paweł W. Majewski. Termin przesyłania dokumentów upływa 24 grudnia 2019 roku. Więcej informacji >> pdf

Position of PhD student in the project entitled „Innovative Nanostructured Functional Materials by Combinatorial Methods of Directed Self-Assembly of Block Copolymers”. Project funded under the First Team program by the Foundation for Polish Science (FNP). Project leader: Dr. Paweł W. Majewski. Deadline for applications: 24 December 2019. For more info see >> eng