Nowi członkowie krajowi PAN wybrani

Wyłoniło ich 5 grudnia Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk podczas 140. sesji w Warszawie. Obradom przewodniczył prezes PAN prof. Jerzy Duszyński.

Zgromadzenia Ogólne to najważniejszy organ Akademii i zarazem prestiżowa korporacja uczonych. W jego skład wchodzą wszyscy członkowie krajowi PAN – wybitni naukowcy, którzy określają kierunki rozwoju i działalności Akademii.

Na grudniowej sesji Zgromadzenie Ogólne wybrało nowych członków krajowych PAN:

  • 38 członków rzeczywistych;
  • 51 członków korespondentów.

Z Wydziału Chemii członkiem rzeczywistym został prof. dr hab. Paweł Kulesza, a członkiem korespondentem prof. dr hab. Renata Bilewicz.

Lista nowych członków krajowych Polskiej Akademii Nauk

Kandydatów zgłaszano prezesowi PAN do 31 lipca. Następnie swoje rekomendacje sformułowały wydziały PAN, reprezentujące różne dziedziny nauki. Ostateczną listę nominowanych przedstawiło Prezydium PAN, a decydujący głos należał do Zgromadzenia Ogólnego.

Wybory przeprowadzono po raz pierwszy wg nowej ordynacji wyborczej.

 

Wybory w liczbach

Średnia wieku nowych członków korespondentów to 59 lat. W tej grupie 24% to kobiety. Wybrani badacze reprezentują 9 ośrodków naukowych w Polsce.

 

Źródło: www.informacje.pan.pl


Data publikacji: 06 grudnia 2019

Data ostatniej modyfikacji: 30 grudnia 2019