Prof. Adam Hulanicki (1929-2019)
06 grudnia 2019

Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że 4 grudnia br. zmarł prof. dr hab. Adam Hulanicki, Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1981-1984, wieloletni Kierownik Pracowni Teoretycznych Podstaw Chemii Analitycznej. Wieloletni przewodniczący Komitetu Chemii Analitycznej PAN, członek korespondent PAN, członek Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC).

Odszedł wybitny chemik, niekwestionowany autorytet w dziedzinie chemii analitycznej, twórca znanej w świecie szkoły naukowej, nauczyciel akademicki, wychowawca i przyjaciel kilku pokoleń chemików.

 

Kolegium Dziekańskie
Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego


 

 

 

 

 


Graduacja Absolwentów rocznika 2018/2019 [RELACJA]

W piątek 29 listopada 2019 roku na Wydziale Chemii odbyła się Graduacja Absolwentów rocznika 2018/2019.

Na uroczystość przybyli: Dziekan – dr hab. Andrzej Kudelski, prof. ucz.; Prodziekan ds. studenckich – dr hab. Beata Krasnodębska-Ostręga, Prodziekan ds. naukowych i współpracy z zagranicą – prof. dr hab. Rafał Siciński i Prodziekan ds. finansów i rozwoju – dr hab. Zbigniew Rogulski, Prowadzący prace magisterskie i licencjackie, Absolwenci i ich rodziny oraz Pracownicy Wydziału.

Uroczystość uświetnił Chór Warszawski przy Fundacji Nowa Orkiestra Kameralna prowadzony przez Richarda Berkeleya. Po odśpiewaniu hymnu narodowego głos zabrali: Prodziekan ds. studenckich dr hab. Beata Krasnodębska-Ostręga i Dziekan dr. hab. Andrzej Kudelski, prof. ucz. Po przemówieniach władz Wydziału Chemii wręczono medal im. Piotra Wrony i Nagrodę Dziekana za wyróżniające się prace magisterskie, znaczące osiągnięcia naukowe i bardzo dobre wyniki studiów. Laureatami zostali odpowiednio, mgr Piotr Dzwoniarek i mgr Izabela Lewińska. Następnie każdy z obecnych dyplomantów mógł odebrać dyplom licencjacki i magisterski z rąk Pani Prodziekan i Pana Dziekana. Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie dyplomów za aktywną działalność na rzecz społeczności akademickiej Wydziału Chemii UW studentom zaangażowanym w działalność społeczną, a byli to: mgr Marcin Guza, mgr Paweł Przybylski, lic. Rafał Chojnacki, lic. Patrycja Żukowska. W tym roku po raz pierwszy nagrody za wyróżniające prezentacje na Sesji Plakatowej Magistrantów wręczono na Graduacji, wyróżniono 9 prezentacji ustnych i 4 prezentacje plakatowe. Okolicznościowe przemówienie reprezentanta Absolwentów – mgra Marcina Guzy i wykonanie pieśni „Gaudeamus Igitur” zakończyło część oficjalną.

Po części oficjalnej każdy mógł zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z dziekanami lub porozmawiać z nauczycielami akademickimi i kolegami (o tym, co było i o tym, co w planach) podczas poczęstunku.

 

Galeria zdjęć ze ścianki fotoreporterskiej 2019

 

Zdjęcia: Bartosz Kamiński


Nowi członkowie krajowi PAN wybrani

Wyłoniło ich 5 grudnia Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk podczas 140. sesji w Warszawie. Obradom przewodniczył prezes PAN prof. Jerzy Duszyński.

Zgromadzenia Ogólne to najważniejszy organ Akademii i zarazem prestiżowa korporacja uczonych. W jego skład wchodzą wszyscy członkowie krajowi PAN – wybitni naukowcy, którzy określają kierunki rozwoju i działalności Akademii.

Na grudniowej sesji Zgromadzenie Ogólne wybrało nowych członków krajowych PAN:

  • 38 członków rzeczywistych;
  • 51 członków korespondentów.

Z Wydziału Chemii członkiem rzeczywistym został prof. dr hab. Paweł Kulesza, a członkiem korespondentem prof. dr hab. Renata Bilewicz.

Lista nowych członków krajowych Polskiej Akademii Nauk

Kandydatów zgłaszano prezesowi PAN do 31 lipca. Następnie swoje rekomendacje sformułowały wydziały PAN, reprezentujące różne dziedziny nauki. Ostateczną listę nominowanych przedstawiło Prezydium PAN, a decydujący głos należał do Zgromadzenia Ogólnego.

Wybory przeprowadzono po raz pierwszy wg nowej ordynacji wyborczej.

 

Wybory w liczbach

Średnia wieku nowych członków korespondentów to 59 lat. W tej grupie 24% to kobiety. Wybrani badacze reprezentują 9 ośrodków naukowych w Polsce.

 

Źródło: www.informacje.pan.pl„Biol.-Chem. wsparcie dla badań archeologicznych” 12.12.2019

Prezes Oddziału Polskiego the Explorers Club – Prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski oraz Dyrektor Instytutu Archeologii UW – Dr hab. Krzysztof Jakubiak zapraszają na dziesiąty Doroczny Wykład Antropologiczny pamięci Profesora Andrzeja Wiercińskiego „Biologiczno-Chemiczne wsparcie dla badań archeologicznych”.

Wykład odbędzie się w ramach konferencji:
„Przeszłość ma przyszłość!/The Past Has a Future! Konferencja na 100-lecie archeologii w Instytucie Archeologii UW/A Conference to Mark the Centenary of Archaeology at the Institute of Archaeology UW”

Kiedy? 12.12.2019 r., godz. 12.00
Gdzie? Instytut Archeologii UW
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa, sala 210

Zaproszenie

 

Źródło: www.cnbch.uw.edu.pl


Koncert Muzyki Filmowej-Sport Celebration 15.12.2019 COS Torwar

15 grudnia w Hali Torwar w Warszawie Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Orkiestra Polskiego Radia wykonają utwory z filmów sportowych (Rocky, Rydwany Ognia, Wyścig) oraz Hymn Ligi Mistrzów i muzykę napisaną na uroczystości otwarcia Igrzysk Olimpijskich.

Koncert jest realizowany z okazji 100-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz 50-lecia Centralnego Ośrodka Sportu (Torwar).

Muzyka i sport mają wspólną i długą historię – niewiele osób wie, że obok różnych konkurencji antycznej olimpiady jedną z dyscyplin była Muzyka – a dokładniej: zawody trębaczy. Zarówno dla muzyka i sportowca są wspólne pojęcia takie jak: kondycja, forma, trening, ćwiczenia, stres, rywalizacja, gra zespołowa i dążenie do celu.

Uroczystości otwarcia i zamknięcia olimpiad to jedne z największych spektakli naszych czasów, realizowane z udziałem setek statystów, chórów i orkiestr symfonicznych, oglądane przez dziesiątki tysięcy widzów zgromadzonych na stadionach oraz przez miliony telewidzów na całym świecie. Na koncercie 15 grudnia będzie można usłyszeć po raz pierwszy w Polsce trzy utwory Johna Williamsa napisane na otwarcie Olimpiad.

Więcej informacji o wydarzeniu: www.koncertfilmowy.pl

 


IX edycja Złotego Medalu Chemii rozstrzygnięta!

W tym roku Złoty Medal Chemii powędrował do Macieja Piejko z Wydziału Chemii, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zwycięzca poza symbolicznym odznaczeniem otrzymał nagrodę w wysokości 10 tys. złotych. Konkurs jest organizowany przez Instytut Chemii Fizycznej PAN we współpracy z firmą DuPont, która jest również fundatorem nagród.

Złoty Medal Chemii to konkurs, którego celem jest wyłonienie najlepszych prac licencjackich lub inżynierskich z zakresu chemii oraz jej pogranicza z fizyką i biologią. W tym roku zgłoszono 40 prac z 9 miast i 18 uczelni w Polsce. Spośród nich autorzy 15 z nich zostali zakwalifikowani do II etapu. Tam ich zadaniem było przedstawienie krótkiej prezentacji ustnej przed Jury Konkursu. Wszyscy Finaliści mieli możliwość udziału w dyskusji po każdym wystąpieniu oraz wzajemnej oceny swoich prac. Prezentacje finalistów były podstawą wyboru laureatów konkursu.

Najlepszy okazał się Maciej Piejko, absolwent Wydziału Chemii, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Otrzymał on Złoty Medal Chemii oraz 10 tys. złotych na dalszy rozwój kariery naukowej. Nagrodzoną pracę pod tytułem „Opracowanie koncepcji mechanizmu zwijania białek z głębokimi węzłami” przygotował pod kierownictwem dr hab. Joanny Sułkowskiej, prof. UW i prof. dr hab. Andrzeja Kolińskiego. Otrzymał on również nagrodę przyznawaną przez Finalistów.

W tym roku wyłoniliśmy zwycięzcę Złotego Medalu Chemii już po raz dziewiąty. Wieloletnie doświadczenie pokazuje, że konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem w środowiskach studenckich i wysokim prestiżem wśród pracowników naukowych. Jesteśmy przekonani, że przyznawane przez nas nagrody to nie tylko uhonorowanie dotychczasowej pracy tych młodych ludzi, ale przede wszystkim motywacja do ich dalszego rozwoju. Liczymy na to, że za kilka lat spotkamy się z laureatami naszego konkursu w ośrodkach naukowo-badawczych w instytutach PAN i na wyższych uczelniach – powiedział prof. dr hab. Marcin Opałło, dyrektor IChF PAN.

Srebrny Medal Chemii i 5 tys. złotych otrzymał Wojciech Stawski z Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Nagrodzona praca przygotowana pod kierownictwem dr hab. Miłosza Pawlickiego nosi tytuł „Hybrydy tetrafiryny(1.1.1.1) i trifiryny(2.1.1)- synteza i charakterystyka”. Brązowy Medal Chemii i 2,5 tys. złotych powędrowało do Sebastiana Gołojucha, absolwenta Wydziału Chemii, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jego praca nosi tytuł „Synteza i badanie właściwości nowych amidofosforanowych i amidotiofosforanowych analogów kapu – potencjalnych pronukleotydowych inhibitorów translacji” i została przygotowana pod kierownictwem dr hab. Jacka Jemielity, prof. UW.

W konkursie przyznano również cztery wyróżnienia – zdobyli je Karolina Dzięciołowska, Igor Kaczmarczyk, Adam Koza i Marta Zaborowska. Ponadto jak co roku ogłoszono również wyróżnienia DuPont dla prac zakwalifikowanych do jednej z dwóch kategorii: biotechnologii przemysłowej oraz materiałów zaawansowanych. Otrzymali je: Jakub Durka, Anna Kuziel i Marta Zaborowska. Wszyscy finaliści zyskali także możliwość odbycia stażu naukowego w IChF PAN i zrealizowania projektów badawczych w laboratoriach instytutu Chemii Fizycznej PAN.

– Każda z wyróżnionych osób otrzymała ufundowane przez nas nagrody finansowe. To dla nas zaszczyt, że możemy w ten sposób dołożyć swoją cegiełkę do wsparcia tych młodych badaczy. Wierzymy, że to dopiero początek ich kariery naukowej, a w przyszłości staną się fundamentem rozwoju polskiego przemysłu w zakresie chemii – powiedział Andrzej Pałka, Dyrektor Generalny Specialty Products DuPont.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Polskie Towarzystwo Chemiczne, Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk oraz prof. dr hab. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

– Cieszymy się, że po raz kolejny mogliśmy uhonorować młodych naukowców. Po poziomie zgłaszanych prac badawczych i umiejętności prezentacji ich rezultatów nie martwimy się o przyszłość chemii jako dyscypliny naukowej. Tym samym serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy zgłosili swoje prace i życzymy im dalszych sukcesów naukowych. Jednocześnie już teraz wybiegamy w przyszłość i czekamy na kolejną edycję Konkursu – w przyszłym roku X, jubileuszową – powiedział prof. dr hab. inż. Robert Nowakowski, koordynator konkursu.

Nabór zgłoszeń do kolejnej edycji Złotego Medalu Chemii rozpocznie się w czerwcu przyszłego roku. Szczegóły dotyczące konkursu, w tym jego harmonogram i regulamin są dostępne na stronie internetowej www.zlotymedalchemii.pl.

Opisy prac laureatów:

I Nagroda:

Maciej Piejko, Wydział Chemii, Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski

Opracowanie koncepcji mechanizmu zwijania białek z głębokimi węzłami

Kierujący pracą: dr hab. Joanna Sułkowska, prof. UW i prof. dr hab. Andrzej Koliński

Niesamowite właściwości białek – cząsteczek centralnych dla życia – zawdzięczają one specyficznemu, trójwymiarowemu ułożeniu w przestrzeni. Niedawno odkryto nową klasę białek o egzotycznej strukturze – białka zawęźlone, których zwijanie nie jest dobrze poznane, a istniejące koncepcje tego procesu – kontrowersyjne. W pracy przetestowano za pomocą symulacji numerycznych najważniejsze proponowane koncepcje powstawania głębokich węzłów w białkach, a także nową koncepcję, w której białko zawęźla się już podczas swojej biosyntezy. Mechanizm ten tłumaczy, najlepiej spośród istniejących koncepcji, jak nawet głębokie węzły są w stanie utworzyć się w białkach.

II Nagroda:

Wojciech Stawski, Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski

Hybrydy tetrafiryny(1.1.1.1) i trifiryny(2.1.1)- synteza i charakterystyka

Kierujący pracą: dr hab. Miłosz Pawlicki

W ramach pracy licencjackiej otrzymano nowe hybrydy dwóch związków makrocyklicznych, porfiryny i trifiryny, które połączone są ze sobą krawędziami. W otrzymanych hybrydach obecne są dwie wnęki, które zdolne są do wiązania zarówno metalu przejściowego (niklu) jak i metaloidu (boru). Zarówno wiązanie atomu boru przez otrzymane związki, jak i ich deprotonacja za pomocą zasady, powodują „komunikację” między elektronami z tychże dwóch makrocyklicznych części, co prowadzi do drastycznych zmian we właściwościach optycznych.

III Nagroda

Sebastian Gołojuch, Wydział Chemii, Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski

Synteza i badanie właściwości nowych amidofosforanowych i amidotiofosforanowych analogów kapu – potencjalnych pronukleotydowych inhibitorów translacji

Kierujący pracą: dr hab. Jacek Jemielity, prof. UW

W ramach pracy licencjackiej otrzymano w wyniku syntezy chemicznej nowe, pronukleotydowe i nukleotydowe analogi końca 5′ mRNA (kapu), które następnie przebadano z wykorzystaniem metod biochemicznych i biofizycznych w celu częściowej weryfikacji ich potencjału terapeutycznego. Trzy z otrzymanych pronukleotydowych analogów okazały się wysoce odporne na degradację w warunkach fizjologicznych, wykazując jednocześnie podatność na aktywację przez enzymy obecne w ekstraktach komórkowych, z wytworzeniem związków wykazujących wysokie powinowactwo do białka eIF4E, które jest celem terapeutycznym w chorobach nowotworowych. Rezultaty badań pozwoliły na wyłonienie związków, które będą użyte w badaniach biologicznych z udziałem nowotworowych linii komórkowych, ale też stanowią wkład w rozwój metodologii dostarczania leków pozwalającej wykorzystać potencjał terapeutyczny analogów kapu poprzez zwiększenie ich przenikalności przez błonę komórkową.

Wyróżnienia

Karolina Dzięciołowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Badania zdolności penetracji do wnętrza komórek i wizualizacja struktur komórkowych nowych sensorów fluorescencyjnych (opieka naukowa: dr inż. Joanna Ortyl)

Igor Kaczmarczyk, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Rekonstytucja kompleksu Elongatora w komórkach owadzich z zastosowaniem systemu biGBac (opieka naukowa: prof. dr hab. Jan Potempa i dr Sebastian Glatt)

Adam Koza, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski Quantum mixture of ultracold, polar and paramagnetic NaLi molecules and Na atoms (opieka naukowa: dr Michał Tomza i dr hab. Tatiana Korona)

Marta Zaborowska, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Politechnika Śląska Wytwarzanie hybrydowych nanodrutów ZnO/ZnO-NPs w procesie elektroprzędzenia (opieka naukowa: dr hab. inż. Tomasz Tański)

Wyróżnienia specjalne DuPont

Jakub Durka, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska Indukowane światłem alkilowanie związków heteroaromatycznych diazoestrami (opieka naukowa: dr inż. Paweł Borowiecki)

Anna Kuziel, Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska Pokrycia dachowe ze zintegrowaną powłoką grzewczą opartą na strukturach nanowęglowych – projekt eksperymentalny (opieka naukowa: dr inż. Rafał Jędrysiak i dr hab. inż. Sławomir Boncel)

Marta Zaborowska, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Politechnika Śląska Wytwarzanie hybrydowych nanodrutów ZnO/ZnO-NPs w procesie elektroprzędzenia (opieka naukowa: dr hab. inż. Tomasz Tański)

Nagroda Finalistów

Maciej Piejko, Wydział Chemii, Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski
Opracowanie koncepcji mechanizmu zwijania białek z głębokimi węzłami (opieka naukowa: dr hab. Joanna Sułkowska, prof. UW i prof. dr hab. Andrzej Koliński)

***

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk (http://www.ichf.edu.pl/) został powołany w 1955 roku jako jeden z pierwszych instytutów chemicznych PAN. Profil naukowy Instytutu jest silnie powiązany z najnowszymi światowymi kierunkami rozwoju chemii fizycznej i fizyki chemicznej. Badania naukowe są prowadzone w dziewięciu zakładach naukowych. Działający w ramach Instytutu Zakład Doświadczalny CHEMIPAN wdraża, produkuje i komercjalizuje specjalistyczne związki chemiczne do zastosowań m.in. w rolnictwie i farmacji. Instytut publikuje około 200 oryginalnych prac badawczych rocznie.

DuPont (NYSE: DD) od 1802 roku dostarcza na globalny rynek światowej klasy rozwiązania naukowe i inżynieryjne, w postaci innowacyjnych produktów, materiałów i usług. Firma wierzy, że poprzez współpracę z klientami, rządami, organizacjami pozarządowymi i liderami, można pomóc w znalezieniu rozwiązań dla takich globalnych wyzwań, jak zapewnienie wystarczającej ilości zdrowej żywności dla ludzi na całym świecie, zmniejszenie zależności od paliw kopalnych, a także ochrona życia i środowiska. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat firmy DuPont i jej zaangażowania w innowacyjność, odwiedź www.dupont.com.

KONTAKT:

Prof. dr hab. inż. Robert Nowakowski
koordynator konkursu Złoty Medal Chemii
Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
tel. +48 22 3433075
email: zlotymedalchemii@ichf.edu.pl

Włodzimierz Soboń
DuPont Poland Sp. z o.o.
tel. +48 606 802591
email: Wlodzimierz.Sobon@dupont.com

POWIĄZANE STRONY WWW:

Strona konkursu Złoty Medal Chemii: http://www.zlotymedalchemii.pl/
Strona firmy DuPont Poland: http://www.dupont.com.pl/
Strona Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk: http://www.ichf.edu.pl/
Serwis prasowy Instytutu Chemii Fizycznej PAN: http://www.ichf.edu.pl/press/

 

 


Wykład z ciekawej chemii 12.12.2019

Dnia 12 grudnia 2019 r. o godzinie 15.45 w Auli Wydziału Chemii UW, ul. Pasteura 1 odbędzie się wykład z ciekawej chemii dla uczniów szkół średnich dra hab. Piotra Garbacza pt.: „Tajemnice spinów jądrowych”.

Serdecznie zapraszamy!