Relacja ze spotkania 4EU+ na UW

5 grudnia studenci, doktoranci i pracownicy UW wzięli udział w spotkaniu poświęconym Sojuszowi 4EU+, który ma status uniwersytetu europejskiego i łączy sześć uczelni badawczych: Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Karola w Pradze, Uniwersytet w Heidelbergu, Uniwersytet Sorboński, Uniwersytet Kopenhaski i Uniwersytet w Mediolanie. Wydarzenie na UW było transmitowane online.

4EU+ to sojusz sześciu europejskich uniwersytetów, które chcą wspólnie prowadzić badania i kształcić studentów, tworzyć inicjatywy związane z innowacyjnością, transferem technologii i społeczną odpowiedzialnością uczelni. W czerwcu Komisja Europejska przyznała sojuszowi grant w pilotażowym konkursie „European Universities” finansowanym z programu Erasmus+. Więcej informacji >> Inauguracja wybranych w jego ramach projektów odbyła się 7 listopada w Brukseli.

W spotkaniu informacyjnym dotyczącym 4EU+ wzięli udział studenci, doktoranci i pracownicy uniwersytetu.

Kształcenie oparte na badaniach

Dr hab. Maciej Duszczyk, prorektor UW ds. naukowych, który jest też członkiem Komitetu Sterującego Sojuszu 4EU+, przedstawił misję i główne cele 4EU+ oraz o szanse, jakie ma Uniwersytet Warszawski jako uczelnia tworząca konsorcjum. O wspólnych działaniach edukacyjnych Sojuszu 4EU+ opowiedziała prof. Jolanta Choińska-Mika, prorektor ds. studentów i jakości kształcenia.

Następnie głos zabrały dr Catherine Suski-Grabowski, koordynator pierwszego programu flagowego na UW, dr hab. Agata Bareja-Starzyńska, członkini komitetu programowego drugiego flagshipu, prof. Agnieszka Świerczewska-Gwiazda, koordynator trzeciego programu flagowego na UW oraz dr Julia Pawłowska, koordynator czwartego programu flagowego na UW, wyjaśniając jak można włączyć się we wspólne przedsięwzięcia sześciu uczelni partnerskich.

Programy flagowe 4EU+:

Inicjatywy dla studentów i doktorantów

W dalszej części spotkania była mowa o udziale studentów w Sojuszu 4EU+. Marta Burzyńska, wiceprzewodnicząca Samorządu Studentów UW, Tymoteusz Ogłaza, przewodniczący Erasmus Student Network UW, opowiedzieli o tym, jak dotychczas wyglądała współpraca z innymi studentami Sojuszu (wymienione zostało m.in. spotkanie studentów 4EU+ w Kopenhadze) oraz o planach na przyszłość.

Gościem specjalnym był przedstawiciel Uniwersytetu Karola w Pradze, Josef Fontana, który w swoim przemówieniu zachęcił studentów i doktorantów UW do aktywności i przedstawiania własnych pomysłów na współpracę dotyczącą kształcenia i badań.

O finansowaniu, mobilności i komunikacji

Uczestnicy spotkania mogli również dowiedzieć się jak ubiegać się o dofinansowanie na udział w działaniach Sojuszu. Mówiła o tym kierownik Biura Międzynarodowych Programów Badawczych, Diana Pustuła.

Zwiększenie mobilności jest jednym z głównych celów projektu „Europejskie uniwersytety”. O możliwościach stypendialnych dla studentów, doktorantów i pracowników opowiedziała kierownik Biura Współpracy z Zagranicą, koordynator uczelniany programu Erasmus+, Sylwia Salamon.

Istotną kwestię dotyczącą komunikacji Sojuszu 4EU+ i promocji inicjatyw poruszyły również rzeczniczka prasowa UW, Anna Korzekwa-Józefowicz oraz Marta Brelih-Wąsowska z Biura Międzynarodowych Programów Badawczych koordynującego działania UW w 4EU+.

Zapis transmisji

Link do materiałów ze spotkania, dane kontaktowe oraz dodatkowe informacje i dokumenty, w tym szablon fiszki projektowej oraz wniosku o dotację na pokrycie kosztów podróży lub organizacji spotkań projektowych 4EU+ na UW znajdują się też na stronie Biura Międzynarodowych Programów Badawczych: http://bmpb.uw.edu.pl/4euplus/.

W sprawach dotyczących propozycji nowych wspólnych projektów sojuszu 4EU+ oraz działań edukacyjnych prosimy o kontakt z dr Martą Jaworską-Oknińską (marta.jaworska-okninska@adm.uw.edu.pl).

Koordynatorami obszarów flagowych 4EU+ (4EU+ Flagships) na UW są:

Flagship 1: Zdrowie i zmiany demograficzne w środowisku miejskim
dr Catherine Suski-Grabowski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
c.suski-grabowski@icm.edu.pl

Flagship 2: Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie społeczeństw, gospodarek, kultur i języków
dr hab. Anna Wojtyś, Wydział Neofilologii
a.wojtys@uw.edu.pl

Flagship 3: Transformacja nauki i społeczeństwa poprzez rozwijanie zaawansowanych technologii informacyjnych, obliczeniowych i komunikacyjnych
prof. Agnieszka Świerczewska-Gwiazda, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
a.swierczewska@mimuw.edu.pl

Flagship 4: Bioróżnorodność i zrównoważony rozwój
dr Julia Pawłowska, Wydział Biologii
julia.pawlowska@biol.uw.edu.pl

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Data publikacji: 05 grudnia 2019

Data ostatniej modyfikacji: 20 grudnia 2019