Laureat konkursu Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego

Dr Marcin Stachowicz absolwent i doktorant Wydziału Chemii UW, został laureatem w konkursie na najlepszą pracę doktorską w dziedzinie nauk mineralogicznych w roku 2018-tym organizowanym przez Polskie Towarzystwo Mineralogiczne. Nagrodzona rozprawa nosi tytuł: „X-ray studies of structure and quantitative distribution of electron density of model minerals” i jej promotorami byli: Prof. Krzysztof Woźniak oraz Prof. Jan Parafiniuk z Wydziału Geologii UW.

Wręczenie nagrody i dyplomu dla Laureata oraz dyplomów dla promotorów pracy, odbędzie się w dniu 11-tego grudnia 2019 r. podczas Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

 

Serdecznie gratulujemy!


Data publikacji: 04 grudnia 2019

Data ostatniej modyfikacji: 11 grudnia 2019