Oferta stypendialna dla doktoranta w projekcie OPUS 16 NCN
04 grudnia 2019

Oferta stypendialna dla doktoranta w projekcie badawczym OPUS 16 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Selektywny transport anionów o znaczeniu biologicznym przez dwuwarstwy lipidowe”. Kierownik projektu: dr Michał Chmielewski. Termin przesyłania dokumentów upływa 18 grudnia 2019 roku. Więcej informacji >> pdf


Laureat konkursu Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego

Dr Marcin Stachowicz absolwent i doktorant Wydziału Chemii UW, został laureatem w konkursie na najlepszą pracę doktorską w dziedzinie nauk mineralogicznych w roku 2018-tym organizowanym przez Polskie Towarzystwo Mineralogiczne. Nagrodzona rozprawa nosi tytuł: „X-ray studies of structure and quantitative distribution of electron density of model minerals” i jej promotorami byli: Prof. Krzysztof Woźniak oraz Prof. Jan Parafiniuk z Wydziału Geologii UW.

Wręczenie nagrody i dyplomu dla Laureata oraz dyplomów dla promotorów pracy, odbędzie się w dniu 11-tego grudnia 2019 r. podczas Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

 

Serdecznie gratulujemy!


„Nie bądź obojętny!”

Szanowni Państwo, pozwolę sobie zwrócić się do Was z prośbą o wsparcie poniższej inicjatywy. Na Światowe Igrzyska dla Osób z Zespołem Downa (Trisome Games) wyjeżdża grupa zawodników i trenerów z Polski. Koszty takiego wyjazdu są duże, a finansowanie pochodzi wyłącznie z kieszeni zawodników (a raczej ich rodziców) i sponsorów. Nie ukrywam, że sprawa dotyczy mnie osobiście, bo w reprezentacji jest Agnieszka, moja Córka. A że nie odważę się jej puścić po raz pierwszy samej na taką wyprawę, to koszty rosną jeszcze bardziej.

Dlatego, jeżeli ktoś chciałby pomóc, można wesprzeć ten wyjazd choćby niewielką kwotą albo namówić zaprzyjaźnioną instytucję do sponsoringu. Wszyscy będziemy bardzo wdzięczni.

www.zrzutka.pl/turcja2020

prof. dr hab. Tomasz Bauer

 


Kawiarnia Naukowa „Czego genetycy nie wiedzą” 16.12.2019