Profesor Zbigniew Galus doktorem honoris causa UŁ

Profesor Zbigniew Galus otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego. 29 listopada z tej okazji w Pałacu Biedermanna Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu UŁ.

Profesor Zbigniew Galus jest uważany za twórcę warszawskiej szkoły elektrochemii. Studiował na Uniwersytecie Łódzkim. Tam też rozpoczął pracę naukową. Kilka lat po obronie pracy magisterskiej miejscem jego pracy został Uniwersytet Warszawski.

W polu zainteresowań prof. Galusa leży m.in. adsorpcja i jej wpływ na kinetykę procesów elektrodowych, kinetyka reakcji elektrodowych w roztworach wodnych i rozpuszczalnikach czy woltamperometria. W 1968 r. profesor utworzył Pracownię Elektroanalizy Chemicznej na Wydziale Chemii UW, którą kierował do 2004 roku.

Opublikował ponad 200 prac oryginalnych i kilkadziesiąt artykułów przeglądowych, a także monografie, podręczniki i rozdziały w opracowaniach zbiorowych. Prof. Zbigniew Galus jest członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk. Uzyskał wiele wyróżnień naukowych, a także odznaczenia państwowe – Krzyż Kawalerski i Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.

Senat UŁ podjął uchwałę o nadaniu prof. Galusowi tytułu doktora honoris causa 13 maja 2019 r. Promotorem w przewodzie nadania tytułu była Dziekan Wydziału Chemii UŁ, prof. Sławomira Skrzypek, która podczas uroczystości wygłosiła laudację.

Biogram Profesora Zbigniewa Galusa

Fotorelacja – Doktorat honoris causa dla prof. Zbigniewa Galusa

 

Źródło: www.uw.edu.pl

 


Data publikacji: 02 grudnia 2019

Data ostatniej modyfikacji: 23 grudnia 2019