Trwa głosowanie na Słowo Roku 2019
02 grudnia 2019

Do 31 grudnia można oddać głos w plebiscycie internetowym na Słowo Roku 2019 organizowanym przez Uniwersytet Warszawski. Każdy może zgłosić własną propozycję lub wybrać spośród słów i wyrażeń zaproponowanych przez organizatorów plebiscytu na stronie sloworoku.uw.edu.pl. W poprzedniej edycji wygrało słowo „konstytucja”. W tym roku wśród propozycji znajdują się m.in. „klimat” i „hulajnoga”.

Konkurs na najważniejsze słowo ostatnich dwunastu miesięcy organizowany jest przez Uniwersytet Warszawski już po raz dziewiąty.

Głosowanie odbywa się poprzez formularz na stronie http://sloworoku.uw.edu.pl/.

Uczestnicy plebiscytu mogą oddać swój głos na dwa sposoby – wybierając słowo albo wyrażenie z listy udostępnionej przez organizatorów lub poprzez zgłoszenie własnej propozycji.

Proponować można rzeczowniki, przymiotniki, czasowniki lub inne części mowy, a także krótkie zwroty i wyrażenia. Organizatorzy konkursu nie będą brali pod uwagę nazwisk, a także nazw własnych osób, miejsc i organizacji.

Katalog słów do wyboru powstaje na podstawie najbardziej kluczowych wyrazów z polskich dzienników, które są monitorowane w ramach projektów Słowa dniaSłowa na czasie. Lista jest co miesiąc aktualizowana. Do tej pory pojawiły się na niej takie słowa jak „hulajnoga”, „strajk”, „inflacja”, „alimenty” czy „klimat”.

Zagłosować może każdy, obowiązuje jednak dzienny limit pięciu głosów przypadających na jeden adres IP. Zwycięży słowo z największą liczbą zgłoszeń. Niezależnie od głosowania internetowego, wyboru Słowa Roku dokonuje także kapituła konkursu. W zeszłym roku najważniejszym słowem wybranym zarówno przez internautów, jak i kapitułę okazała się „konstytucja”.

Podobne plebiscyty na słowo roku odbywają się także w innych krajach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji i w Czechach. Słowo mijającego roku zostało już wybrane przez redaktorów „Oxford English Dictionary”, którzy wskazali na wyrażenie climate emergency (zagrożenie klimatyczne). Według słowników Collinsa natomiast słowem roku jest strajk klimatyczny (ang. climate strike).

Organizatorem plebiscytu Słowo Roku jest zespół projektu UW „Słowa na czasie”, który monitoruje częstość pojawiania się słów w mediach. W skład kapituły plebiscytu wchodzą: prof. Jerzy Bartmiński (UMCS, Lublin), prof. Jerzy Bralczyk (UW), dr hab. Katarzyna Kłosińska (UW), prof. Ewa Kołodziejek (Uniwersytet Szczeciński), prof. Marek Łaziński (UW), prof. Andrzej Markowski (UW), prof. Jan Miodek (UWr), prof. Renata Przybylska (UJ) oraz prof. Halina Zgółkowa (UAM).

Głos w internetowym plebiscycie na Słowo Roku 2019 można oddać do 31 grudnia. Jego rozstrzygnięcie odbędzie się na początku 2020 roku. Więcej informacji oraz regulamin głosowania znajduje się na stronach: http://sloworoku.uw.edu.pl/ oraz http://www.slowanaczasie.uw.edu.pl/

Zestawienie najpopularniejszych słów danego dnia dostępne jest pod adresem: http://slowadnia.clarin-pl.eu/

Książka „Słowa roku, słowa miesiąca, słowa dnia”

Rezultaty badań prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim nad kluczowością słów polskiego dyskursu publicznego podsumowuje współwydana przez Wydział Polonistyki UW książka „Słowa roku, słowa miesiąca, słowa dnia” pod red. M. Kwiecień i M. Łazińskiego. Książka zawiera m.in. zbiór słów roku i miesiąca od 2011 roku. Publikacja dostępna będzie na początku stycznia 2020 roku.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Seminarium Naukowe-Narodowy Instytut Leków 5.12.2019

W imieniu Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych NIL, dr hab. Arkadiusza Szterka, prof. NIL, serdecznie zapraszamy na seminarium naukowe, które odbędzie się w najbliższy czwartek, dnia 5 grudnia br. o godz. 10:00, w siedzibie Instytutu przy ul. Chełmskiej 30/34 w Warszawie, w sali konferencyjnej na III piętrze (pok. 364).

Seminarium pt.: „Neutralizacja toksyny cholery przez ekstrakty roślinne” wygłosi: dr Magdalena Komiażyk-Mikulska, reprezentująca Zakład Biotechnologii Leków i Bioinformatyki NIL.


Oferta pracy dla doktoranta stypendysty w projekcie NCN

Oferta pracy dla doktoranta stypendysty na stanowisko doktoranta stypendysty w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki: „Modelowanie lokalnej struktury krystalicznej i magnetycznej w potencjalnym QSL (quantum spin liquid) alpha-RuCl3”. Kierownik projektu: dr Wojciech Sławiński. Termin przesyłania dokumentów upływa 15 grudnia 2019. Więcej informacji >> pdf

Position of PhD student in the project entitled „Modelling of crystal and magnetic local structure in potential quantum spin liquid (QSL) alpha-RuCl3” financed by National Science Centre (NCN) is open for application. Project leader: dr Wojciech Sławiński. Deadline for applications: 15 December 2019. For more info see >> eng


Profesor Zbigniew Galus doktorem honoris causa UŁ

Profesor Zbigniew Galus otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego. 29 listopada z tej okazji w Pałacu Biedermanna Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu UŁ.

Profesor Zbigniew Galus jest uważany za twórcę warszawskiej szkoły elektrochemii. Studiował na Uniwersytecie Łódzkim. Tam też rozpoczął pracę naukową. Kilka lat po obronie pracy magisterskiej miejscem jego pracy został Uniwersytet Warszawski.

W polu zainteresowań prof. Galusa leży m.in. adsorpcja i jej wpływ na kinetykę procesów elektrodowych, kinetyka reakcji elektrodowych w roztworach wodnych i rozpuszczalnikach czy woltamperometria. W 1968 r. profesor utworzył Pracownię Elektroanalizy Chemicznej na Wydziale Chemii UW, którą kierował do 2004 roku.

Opublikował ponad 200 prac oryginalnych i kilkadziesiąt artykułów przeglądowych, a także monografie, podręczniki i rozdziały w opracowaniach zbiorowych. Prof. Zbigniew Galus jest członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk. Uzyskał wiele wyróżnień naukowych, a także odznaczenia państwowe – Krzyż Kawalerski i Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.

Senat UŁ podjął uchwałę o nadaniu prof. Galusowi tytułu doktora honoris causa 13 maja 2019 r. Promotorem w przewodzie nadania tytułu była Dziekan Wydziału Chemii UŁ, prof. Sławomira Skrzypek, która podczas uroczystości wygłosiła laudację.

Biogram Profesora Zbigniewa Galusa

Fotorelacja – Doktorat honoris causa dla prof. Zbigniewa Galusa

 

Źródło: www.uw.edu.pl