Prof. Adam Hulanicki (1929-2019)
06 grudnia 2019

Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że 4 grudnia br. zmarł prof. dr hab. Adam Hulanicki, Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1981-1984, wieloletni Kierownik Pracowni Teoretycznych Podstaw Chemii Analitycznej. Wieloletni przewodniczący Komitetu Chemii Analitycznej PAN, członek korespondent PAN, członek Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC).

Odszedł wybitny chemik, niekwestionowany autorytet w dziedzinie chemii analitycznej, twórca znanej w świecie szkoły naukowej, nauczyciel akademicki, wychowawca i przyjaciel kilku pokoleń chemików.

 

Kolegium Dziekańskie
Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego


Uroczystości pogrzebowe prof. dr hab. Adama Hulanickiego rozpoczną się 12 grudnia 2019 roku (czwartek) o godzinie 13.00 od mszy w Kościele pw. Św. Karola Boromeusza w Warszawie (ul. Powązkowska 14).


Nowi członkowie krajowi PAN wybrani

Wyłoniło ich 5 grudnia Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk podczas 140. sesji w Warszawie. Obradom przewodniczył prezes PAN prof. Jerzy Duszyński.

Zgromadzenia Ogólne to najważniejszy organ Akademii i zarazem prestiżowa korporacja uczonych. W jego skład wchodzą wszyscy członkowie krajowi PAN – wybitni naukowcy, którzy określają kierunki rozwoju i działalności Akademii.

Na grudniowej sesji Zgromadzenie Ogólne wybrało nowych członków krajowych PAN:

  • 38 członków rzeczywistych;
  • 51 członków korespondentów.

Z Wydziału Chemii członkiem rzeczywistym został prof. dr hab. Paweł Kulesza, a członkiem korespondentem prof. dr hab. Renata Bilewicz.

Lista nowych członków krajowych Polskiej Akademii Nauk

Kandydatów zgłaszano prezesowi PAN do 31 lipca. Następnie swoje rekomendacje sformułowały wydziały PAN, reprezentujące różne dziedziny nauki. Ostateczną listę nominowanych przedstawiło Prezydium PAN, a decydujący głos należał do Zgromadzenia Ogólnego.

Wybory przeprowadzono po raz pierwszy wg nowej ordynacji wyborczej.

 

Wybory w liczbach

Średnia wieku nowych członków korespondentów to 59 lat. W tej grupie 24% to kobiety. Wybrani badacze reprezentują 9 ośrodków naukowych w Polsce.

 

Źródło: www.informacje.pan.plUroczystości pogrzebowe prof. Adama Hulanickiego 12.12.2019

Uroczystości pogrzebowe prof. dr hab. Adama Hulanickiego rozpoczną się 12 grudnia 2019 roku (czwartek) o godzinie 13.00 od mszy w Kościele pw. Św. Karola Boromeusza w Warszawie (ul. Powązkowska 14).


„Biol.-Chem. wsparcie dla badań archeologicznych” 12.12.2019

Prezes Oddziału Polskiego the Explorers Club – Prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski oraz Dyrektor Instytutu Archeologii UW – Dr hab. Krzysztof Jakubiak zapraszają na dziesiąty Doroczny Wykład Antropologiczny pamięci Profesora Andrzeja Wiercińskiego „Biologiczno-Chemiczne wsparcie dla badań archeologicznych”.

Wykład odbędzie się w ramach konferencji:
„Przeszłość ma przyszłość!/The Past Has a Future! Konferencja na 100-lecie archeologii w Instytucie Archeologii UW/A Conference to Mark the Centenary of Archaeology at the Institute of Archaeology UW”

Kiedy? 12.12.2019 r., godz. 12.00
Gdzie? Instytut Archeologii UW
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa, sala 210

Zaproszenie

 

Źródło: www.cnbch.uw.edu.pl


IX edycja Złotego Medalu Chemii rozstrzygnięta!

W tym roku Złoty Medal Chemii powędrował do Macieja Piejko z Wydziału Chemii, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zwycięzca poza symbolicznym odznaczeniem otrzymał nagrodę w wysokości 10 tys. złotych. Konkurs jest organizowany przez Instytut Chemii Fizycznej PAN we współpracy z firmą DuPont, która jest również fundatorem nagród.

Złoty Medal Chemii to konkurs, którego celem jest wyłonienie najlepszych prac licencjackich lub inżynierskich z zakresu chemii oraz jej pogranicza z fizyką i biologią. W tym roku zgłoszono 40 prac z 9 miast i 18 uczelni w Polsce. Spośród nich autorzy 15 z nich zostali zakwalifikowani do II etapu. Tam ich zadaniem było przedstawienie krótkiej prezentacji ustnej przed Jury Konkursu. Wszyscy Finaliści mieli możliwość udziału w dyskusji po każdym wystąpieniu oraz wzajemnej oceny swoich prac. Prezentacje finalistów były podstawą wyboru laureatów konkursu.

Najlepszy okazał się Maciej Piejko, absolwent Wydziału Chemii, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Otrzymał on Złoty Medal Chemii oraz 10 tys. złotych na dalszy rozwój kariery naukowej. Nagrodzoną pracę pod tytułem „Opracowanie koncepcji mechanizmu zwijania białek z głębokimi węzłami” przygotował pod kierownictwem dr hab. Joanny Sułkowskiej, prof. UW i prof. dr hab. Andrzeja Kolińskiego. Otrzymał on również nagrodę przyznawaną przez Finalistów.

W tym roku wyłoniliśmy zwycięzcę Złotego Medalu Chemii już po raz dziewiąty. Wieloletnie doświadczenie pokazuje, że konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem w środowiskach studenckich i wysokim prestiżem wśród pracowników naukowych. Jesteśmy przekonani, że przyznawane przez nas nagrody to nie tylko uhonorowanie dotychczasowej pracy tych młodych ludzi, ale przede wszystkim motywacja do ich dalszego rozwoju. Liczymy na to, że za kilka lat spotkamy się z laureatami naszego konkursu w ośrodkach naukowo-badawczych w instytutach PAN i na wyższych uczelniach – powiedział prof. dr hab. Marcin Opałło, dyrektor IChF PAN.

Srebrny Medal Chemii i 5 tys. złotych otrzymał Wojciech Stawski z Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Nagrodzona praca przygotowana pod kierownictwem dr hab. Miłosza Pawlickiego nosi tytuł „Hybrydy tetrafiryny(1.1.1.1) i trifiryny(2.1.1)- synteza i charakterystyka”. Brązowy Medal Chemii i 2,5 tys. złotych powędrowało do Sebastiana Gołojucha, absolwenta Wydziału Chemii, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jego praca nosi tytuł „Synteza i badanie właściwości nowych amidofosforanowych i amidotiofosforanowych analogów kapu – potencjalnych pronukleotydowych inhibitorów translacji” i została przygotowana pod kierownictwem dr hab. Jacka Jemielity, prof. UW.

W konkursie przyznano również cztery wyróżnienia – zdobyli je Karolina Dzięciołowska, Igor Kaczmarczyk, Adam Koza i Marta Zaborowska. Ponadto jak co roku ogłoszono również wyróżnienia DuPont dla prac zakwalifikowanych do jednej z dwóch kategorii: biotechnologii przemysłowej oraz materiałów zaawansowanych. Otrzymali je: Jakub Durka, Anna Kuziel i Marta Zaborowska. Wszyscy finaliści zyskali także możliwość odbycia stażu naukowego w IChF PAN i zrealizowania projektów badawczych w laboratoriach instytutu Chemii Fizycznej PAN.

– Każda z wyróżnionych osób otrzymała ufundowane przez nas nagrody finansowe. To dla nas zaszczyt, że możemy w ten sposób dołożyć swoją cegiełkę do wsparcia tych młodych badaczy. Wierzymy, że to dopiero początek ich kariery naukowej, a w przyszłości staną się fundamentem rozwoju polskiego przemysłu w zakresie chemii – powiedział Andrzej Pałka, Dyrektor Generalny Specialty Products DuPont.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Polskie Towarzystwo Chemiczne, Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk oraz prof. dr hab. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

– Cieszymy się, że po raz kolejny mogliśmy uhonorować młodych naukowców. Po poziomie zgłaszanych prac badawczych i umiejętności prezentacji ich rezultatów nie martwimy się o przyszłość chemii jako dyscypliny naukowej. Tym samym serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy zgłosili swoje prace i życzymy im dalszych sukcesów naukowych. Jednocześnie już teraz wybiegamy w przyszłość i czekamy na kolejną edycję Konkursu – w przyszłym roku X, jubileuszową – powiedział prof. dr hab. inż. Robert Nowakowski, koordynator konkursu.

Nabór zgłoszeń do kolejnej edycji Złotego Medalu Chemii rozpocznie się w czerwcu przyszłego roku. Szczegóły dotyczące konkursu, w tym jego harmonogram i regulamin są dostępne na stronie internetowej www.zlotymedalchemii.pl.

Opisy prac laureatów:

I Nagroda:

Maciej Piejko, Wydział Chemii, Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski

Opracowanie koncepcji mechanizmu zwijania białek z głębokimi węzłami

Kierujący pracą: dr hab. Joanna Sułkowska, prof. UW i prof. dr hab. Andrzej Koliński

Niesamowite właściwości białek – cząsteczek centralnych dla życia – zawdzięczają one specyficznemu, trójwymiarowemu ułożeniu w przestrzeni. Niedawno odkryto nową klasę białek o egzotycznej strukturze – białka zawęźlone, których zwijanie nie jest dobrze poznane, a istniejące koncepcje tego procesu – kontrowersyjne. W pracy przetestowano za pomocą symulacji numerycznych najważniejsze proponowane koncepcje powstawania głębokich węzłów w białkach, a także nową koncepcję, w której białko zawęźla się już podczas swojej biosyntezy. Mechanizm ten tłumaczy, najlepiej spośród istniejących koncepcji, jak nawet głębokie węzły są w stanie utworzyć się w białkach.

II Nagroda:

Wojciech Stawski, Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski

Hybrydy tetrafiryny(1.1.1.1) i trifiryny(2.1.1)- synteza i charakterystyka

Kierujący pracą: dr hab. Miłosz Pawlicki

W ramach pracy licencjackiej otrzymano nowe hybrydy dwóch związków makrocyklicznych, porfiryny i trifiryny, które połączone są ze sobą krawędziami. W otrzymanych hybrydach obecne są dwie wnęki, które zdolne są do wiązania zarówno metalu przejściowego (niklu) jak i metaloidu (boru). Zarówno wiązanie atomu boru przez otrzymane związki, jak i ich deprotonacja za pomocą zasady, powodują „komunikację” między elektronami z tychże dwóch makrocyklicznych części, co prowadzi do drastycznych zmian we właściwościach optycznych.

III Nagroda

Sebastian Gołojuch, Wydział Chemii, Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski

Synteza i badanie właściwości nowych amidofosforanowych i amidotiofosforanowych analogów kapu – potencjalnych pronukleotydowych inhibitorów translacji

Kierujący pracą: dr hab. Jacek Jemielity, prof. UW

W ramach pracy licencjackiej otrzymano w wyniku syntezy chemicznej nowe, pronukleotydowe i nukleotydowe analogi końca 5′ mRNA (kapu), które następnie przebadano z wykorzystaniem metod biochemicznych i biofizycznych w celu częściowej weryfikacji ich potencjału terapeutycznego. Trzy z otrzymanych pronukleotydowych analogów okazały się wysoce odporne na degradację w warunkach fizjologicznych, wykazując jednocześnie podatność na aktywację przez enzymy obecne w ekstraktach komórkowych, z wytworzeniem związków wykazujących wysokie powinowactwo do białka eIF4E, które jest celem terapeutycznym w chorobach nowotworowych. Rezultaty badań pozwoliły na wyłonienie związków, które będą użyte w badaniach biologicznych z udziałem nowotworowych linii komórkowych, ale też stanowią wkład w rozwój metodologii dostarczania leków pozwalającej wykorzystać potencjał terapeutyczny analogów kapu poprzez zwiększenie ich przenikalności przez błonę komórkową.

Wyróżnienia

Karolina Dzięciołowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Badania zdolności penetracji do wnętrza komórek i wizualizacja struktur komórkowych nowych sensorów fluorescencyjnych (opieka naukowa: dr inż. Joanna Ortyl)

Igor Kaczmarczyk, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Rekonstytucja kompleksu Elongatora w komórkach owadzich z zastosowaniem systemu biGBac (opieka naukowa: prof. dr hab. Jan Potempa i dr Sebastian Glatt)

Adam Koza, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski Quantum mixture of ultracold, polar and paramagnetic NaLi molecules and Na atoms (opieka naukowa: dr Michał Tomza i dr hab. Tatiana Korona)

Marta Zaborowska, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Politechnika Śląska Wytwarzanie hybrydowych nanodrutów ZnO/ZnO-NPs w procesie elektroprzędzenia (opieka naukowa: dr hab. inż. Tomasz Tański)

Wyróżnienia specjalne DuPont

Jakub Durka, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska Indukowane światłem alkilowanie związków heteroaromatycznych diazoestrami (opieka naukowa: dr inż. Paweł Borowiecki)

Anna Kuziel, Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska Pokrycia dachowe ze zintegrowaną powłoką grzewczą opartą na strukturach nanowęglowych – projekt eksperymentalny (opieka naukowa: dr inż. Rafał Jędrysiak i dr hab. inż. Sławomir Boncel)

Marta Zaborowska, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Politechnika Śląska Wytwarzanie hybrydowych nanodrutów ZnO/ZnO-NPs w procesie elektroprzędzenia (opieka naukowa: dr hab. inż. Tomasz Tański)

Nagroda Finalistów

Maciej Piejko, Wydział Chemii, Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski
Opracowanie koncepcji mechanizmu zwijania białek z głębokimi węzłami (opieka naukowa: dr hab. Joanna Sułkowska, prof. UW i prof. dr hab. Andrzej Koliński)

***

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk (http://www.ichf.edu.pl/) został powołany w 1955 roku jako jeden z pierwszych instytutów chemicznych PAN. Profil naukowy Instytutu jest silnie powiązany z najnowszymi światowymi kierunkami rozwoju chemii fizycznej i fizyki chemicznej. Badania naukowe są prowadzone w dziewięciu zakładach naukowych. Działający w ramach Instytutu Zakład Doświadczalny CHEMIPAN wdraża, produkuje i komercjalizuje specjalistyczne związki chemiczne do zastosowań m.in. w rolnictwie i farmacji. Instytut publikuje około 200 oryginalnych prac badawczych rocznie.

DuPont (NYSE: DD) od 1802 roku dostarcza na globalny rynek światowej klasy rozwiązania naukowe i inżynieryjne, w postaci innowacyjnych produktów, materiałów i usług. Firma wierzy, że poprzez współpracę z klientami, rządami, organizacjami pozarządowymi i liderami, można pomóc w znalezieniu rozwiązań dla takich globalnych wyzwań, jak zapewnienie wystarczającej ilości zdrowej żywności dla ludzi na całym świecie, zmniejszenie zależności od paliw kopalnych, a także ochrona życia i środowiska. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat firmy DuPont i jej zaangażowania w innowacyjność, odwiedź www.dupont.com.

KONTAKT:

Prof. dr hab. inż. Robert Nowakowski
koordynator konkursu Złoty Medal Chemii
Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
tel. +48 22 3433075
email: zlotymedalchemii@ichf.edu.pl

Włodzimierz Soboń
DuPont Poland Sp. z o.o.
tel. +48 606 802591
email: Wlodzimierz.Sobon@dupont.com

POWIĄZANE STRONY WWW:

Strona konkursu Złoty Medal Chemii: http://www.zlotymedalchemii.pl/
Strona firmy DuPont Poland: http://www.dupont.com.pl/
Strona Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk: http://www.ichf.edu.pl/
Serwis prasowy Instytutu Chemii Fizycznej PAN: http://www.ichf.edu.pl/press/

 

 


Wykład z ciekawej chemii 12.12.2019

Dnia 12 grudnia 2019 r. o godzinie 15.45 w Auli Wydziału Chemii UW, ul. Pasteura 1 odbędzie się wykład z ciekawej chemii dla uczniów szkół średnich dra hab. Piotra Garbacza pt.: „Tajemnice spinów jądrowych”.

Serdecznie zapraszamy!


Konferencja „Analiza Chemiczna w Ochronie Zabytków” 5-6.12.2019
05 grudnia 2019

Uprzejmie informujemy, że 5-6 grudnia 2019 roku, w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego, w auli C, odbywać się będzie dziewiętnasta edycja konferencji Analiza Chemiczna w Ochronie Zabytków.

Organizatorami konferencji są:
– Zespół Analizy Spektralnej Komitetu Chemii Analitycznej PAN
– Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
– Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego
– Państwowe Muzeum Archeologiczne
– Wydawnictwo Malamut

Więcej informacji o konferencji, można znaleźć na stronie: http://analizazabytkow.pl/


Relacja ze spotkania 4EU+ na UW

5 grudnia studenci, doktoranci i pracownicy UW wzięli udział w spotkaniu poświęconym Sojuszowi 4EU+, który ma status uniwersytetu europejskiego i łączy sześć uczelni badawczych: Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Karola w Pradze, Uniwersytet w Heidelbergu, Uniwersytet Sorboński, Uniwersytet Kopenhaski i Uniwersytet w Mediolanie. Wydarzenie na UW było transmitowane online.

4EU+ to sojusz sześciu europejskich uniwersytetów, które chcą wspólnie prowadzić badania i kształcić studentów, tworzyć inicjatywy związane z innowacyjnością, transferem technologii i społeczną odpowiedzialnością uczelni. W czerwcu Komisja Europejska przyznała sojuszowi grant w pilotażowym konkursie „European Universities” finansowanym z programu Erasmus+. Więcej informacji >> Inauguracja wybranych w jego ramach projektów odbyła się 7 listopada w Brukseli.

W spotkaniu informacyjnym dotyczącym 4EU+ wzięli udział studenci, doktoranci i pracownicy uniwersytetu.

Kształcenie oparte na badaniach

Dr hab. Maciej Duszczyk, prorektor UW ds. naukowych, który jest też członkiem Komitetu Sterującego Sojuszu 4EU+, przedstawił misję i główne cele 4EU+ oraz o szanse, jakie ma Uniwersytet Warszawski jako uczelnia tworząca konsorcjum. O wspólnych działaniach edukacyjnych Sojuszu 4EU+ opowiedziała prof. Jolanta Choińska-Mika, prorektor ds. studentów i jakości kształcenia.

Następnie głos zabrały dr Catherine Suski-Grabowski, koordynator pierwszego programu flagowego na UW, dr hab. Agata Bareja-Starzyńska, członkini komitetu programowego drugiego flagshipu, prof. Agnieszka Świerczewska-Gwiazda, koordynator trzeciego programu flagowego na UW oraz dr Julia Pawłowska, koordynator czwartego programu flagowego na UW, wyjaśniając jak można włączyć się we wspólne przedsięwzięcia sześciu uczelni partnerskich.

Programy flagowe 4EU+:

Inicjatywy dla studentów i doktorantów

W dalszej części spotkania była mowa o udziale studentów w Sojuszu 4EU+. Marta Burzyńska, wiceprzewodnicząca Samorządu Studentów UW, Tymoteusz Ogłaza, przewodniczący Erasmus Student Network UW, opowiedzieli o tym, jak dotychczas wyglądała współpraca z innymi studentami Sojuszu (wymienione zostało m.in. spotkanie studentów 4EU+ w Kopenhadze) oraz o planach na przyszłość.

Gościem specjalnym był przedstawiciel Uniwersytetu Karola w Pradze, Josef Fontana, który w swoim przemówieniu zachęcił studentów i doktorantów UW do aktywności i przedstawiania własnych pomysłów na współpracę dotyczącą kształcenia i badań.

O finansowaniu, mobilności i komunikacji

Uczestnicy spotkania mogli również dowiedzieć się jak ubiegać się o dofinansowanie na udział w działaniach Sojuszu. Mówiła o tym kierownik Biura Międzynarodowych Programów Badawczych, Diana Pustuła.

Zwiększenie mobilności jest jednym z głównych celów projektu „Europejskie uniwersytety”. O możliwościach stypendialnych dla studentów, doktorantów i pracowników opowiedziała kierownik Biura Współpracy z Zagranicą, koordynator uczelniany programu Erasmus+, Sylwia Salamon.

Istotną kwestię dotyczącą komunikacji Sojuszu 4EU+ i promocji inicjatyw poruszyły również rzeczniczka prasowa UW, Anna Korzekwa-Józefowicz oraz Marta Brelih-Wąsowska z Biura Międzynarodowych Programów Badawczych koordynującego działania UW w 4EU+.

Zapis transmisji

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Oferta stypendialna dla doktoranta w projekcie OPUS 16 NCN
04 grudnia 2019

Oferta stypendialna dla doktoranta w projekcie badawczym OPUS 16 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Selektywny transport anionów o znaczeniu biologicznym przez dwuwarstwy lipidowe”. Kierownik projektu: dr Michał Chmielewski. Termin przesyłania dokumentów upływa 18 grudnia 2019 roku. Więcej informacji >> pdf