30 grudnia 2019

Mijający rok był niezwykle ważny dla uniwersytetu, ponieważ rozwijały się inicjatywy strategiczne UW: Sojusz 4EU+, Inicjatywa doskonałości i program wieloletni. Naukowcy dostarczyli światu przełomowych odkryć, a absolwentka UW niezapomnianych emocji. Prezentujemy 10 faktów i wydarzeń z roku 2019, które na długo zapadną w pamięć.

1. Uniwersytet Europejski

Sojusz 4EU+, do którego należy UW, otrzymał grant w pilotażowym konkursie Komisji Europejskiej „European Universities” finansowanym z programu Erasmus+. Sojusz przeznaczy środki na rozwój wewnętrznej współpracy m.in. w dziedzinie kształcenia, badań, transferu technologii oraz mobilności. Sojusz powstał w marcu 2018 r. W jego skład weszły uniwersytety: Warszawski, Sorboński, w Heidelbergu i Karola w Pradze. W styczniu 2019 r. dołączyły do nich Uniwersytet Kopenhaski i Uniwersytet w Mediolanie, tworząc 4EU+ Alliance. Wniosek w konkursie „Uniwersytety Europejskie” w imieniu Sojuszu złożył w lutym Uniwersytet Sorboński. 17 nagrodzonych sojuszy poznaliśmy w czerwcu, a realizacja grantów rozpoczęła się w listopadzie, wraz z oficjalną inauguracją inicjatywy „European Universities” w Paryżu. 5 grudnia odbyło się spotkanie informacyjne dla członków społeczności UW na temat działań Sojuszu 4EU+.

Więcej informacji

2. Uczelnia badawcza – inicjatywa doskonałości

Uniwersytet Warszawski i 9 innych uczelni uzyskało status uczelni badawczych w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa doskonałości”. W latach 2020-2026 będą one otrzymywać zwiększoną o 10% kwotę subwencji, która zastąpiła dotychczasowe formy finansowania polskich uczelni. UW został oceniony najwyżej, a recenzenci wniosku wskazywali m.in. na wysoki poziom badań naukowych prowadzonych na UW, zgodność tematyki badawczej z globalnymi wyzwaniami, umiędzynarodowienie czy programy wspierania młodych naukowców. Mocną stroną UW jest też federalizacja z WUM.

Więcej informacji

3. Ukończone inwestycje programu wieloletniego

W roku 2019 zostały zakończone pierwsze inwestycje programu wieloletniego. 30 października została uroczyście otwarta przestrzeń sportowa w podziemiach Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Dobrej. Z sal do ćwiczeń skorzystają pracownicy i studenci UW. Druga zakończona inwestycja programu to przebudowa wschodniej części budynku przy Al. Ujazdowskich 4. Będą się tam mieściły biura nowej jednostki UW, czyli Centrum Współpracy i Dialogu, platformy współpracy i komunikacji uniwersytetu z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Więcej informacji

4. Galaktyka jak naleśnik

2 sierpnia w czasopiśmie „Science” ukazał się artykuł naukowców z Obserwatorium Astronomicznego UW, prezentujący trójwymiarową mapę naszej galaktyki. Mapa ukazuje Drogę Mleczną jako pofalowany, a nie płaski dysk, podobny do podrzucanego naleśnika. Naukowcy stworzyli mapę na podstawie pomiarów odległości do cefeid – stosunkowo młodych pulsujących gwiazd naszej galaktyki. Publikacja w „Science” dostarcza też nowych informacji o historii Drogi Mlecznej. Prace badawcze były prowadzone w obserwatorium w Chile w ramach projektu „The Optical Gravitational Lensing Experiment” (OGLE).

Więcej informacji

5. Zmiany w organizacji uczelni

W związku ze zmianami w Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce na UW zostały przyjęte nowe dokumenty i powstały nowe organy. W czerwcu Senat UW przyjął nowy Statut uczelni oraz nowy Regulamin studiów. 1 października rozpoczęło się kształcenie w szkołach doktorskich. Nowym organem ogólnouniwersyteckim jest siedmioosobowa Rada Uczelni. Powstały też rady naukowe dyscyplin, które zajmować się będą m.in. nadawaniem stopni naukowych oraz Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia, której pełny skład poznaliśmy pod koniec listopada. Utworzone zostaną też rady dydaktyczne dla kierunku lub kierunków studiów. Ich członków poznamy po Nowym Roku.

Więcej informacji

6. Nobel dla Olgi Tokarczuk

Olga Tokarczuk, absolwentka psychologii na UW, otrzymała Nobla w dziedzinie literatury. Laureatka dołączyła do grona noblistów związanych z UW, jako szósta osoba i pierwsza kobieta. Z tej okazji społeczność UW wyraziła swoją wdzięczność i gratulacje Noblistce w akcji „UW gratuluje Tokarczuk”. Na początku grudnia każdy mógł zrobić sobie zdjęcie w okolicznościowej ramce i w ten sposób osobiście pogratulować Oldze Tokarczuk.

Więcej informacji

7. UW dla klimatu

1 października rektor powołał zespół doradczy ds. kryzysu klimatyczno-ekologicznego „UW dla klimatu”. Wśród członków są osoby zajmujące się klimatem z różnych perspektyw naukowych. Celem grupy będzie m.in. prowadzenie i koordynacja działań na UW zapobiegających kryzysowi klimatycznemu. W listopadzie Senat sformułował oficjalne stanowisko uczelni w sprawie kryzysu. Wcześniej wydziały Psychologii, Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Nauk Ekonomicznych oraz Biologii opublikowały deklaracje dotyczące zmian klimatu.

Więcej informacji

8. 20 lat BUW na Powiślu

W grudniu minęło 20 lat, odkąd Biblioteka Uniwersytecka funkcjonuje w siedzibie przy ul. Dobrej na Powiślu. Z tej okazji odbył się cykl imprez: dyktando, prezentacja pierwszego wydania „Słownika Języka Polskiego” autorstwa S.B. Lindego, spotkanie pracowników, czytelników i przyjaciół BUWu oraz otwarcie wystawy pt. „Reminiscencje II”, upamiętniającej ważne wydarzenia i wizyty znanych osób w Bibliotece. Dwudziestoletni gmach słynie z oryginalnej architektury i ogrodu na dachu. Wcześniej Biblioteka Uniwersytecka mieściła się na kampusie przy Krakowskim Przedmieściu.

Więcej informacji

9. Nagrody dla pracowników

Prof. Paweł Stępień, dr hab. Agata Dziewulska oraz dr hab. Andrzej Dragan to laureaci czwartej edycji nagrody dydaktycznej rektora UW. Nagroda została przyznana w listopadzie w trzech dziedzinach (nauk humanistycznych, społecznych oraz ścisłych i przyrodniczych) za wybitne osiągnięcia dydaktyczne i wprowadzanie nowatorskich metod kształcenia.

Więcej informacji

W marcu 134 pracowników z wybitnymi osiągnięciami naukowymi i dydaktycznymi otrzymało zwiększone wynagrodzenie. To wyróżnienie rektora za ich wkład w rozwój nauki i transferu wiedzy.

Więcej informacji

10. Sukcesy studentów

Sukcesy są udziałem nie tylko naukowców, ale i studentów z UW. Wielu z nich zdobyło nagrody i wyróżnienia w konkursach programistycznych, sportowych, naukowych, kulturalnych czy z dziedziny przedsiębiorczości. Na uczelni mamy m.in. mistrzów Europy Środkowej w programowaniu zespołowym, laureata Konkursu Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców, uhonorowanych nagrodami chórzystów oraz zwycięzców klasyfikacji generalnej Akademickich Mistrzostw Polski.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Stypendyści Programu im. Bekkera

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła wyniki Programu stypendialnego im. Bekkera, w ramach którego agencja wspiera rozwój kariery naukowej polskich badaczy poprzez finansowanie staży podoktorskich lub projektów naukowych w ośrodkach zagranicznych. Wśród 126 laureatów jest 13 osób z Uniwersytetu Warszawskiego.

 • dr hab. Michał Głowacki z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii otrzyma 151 tys. zł na projekt „Media i kultury kreatywne w sąsiedztwie”, który będzie realizowany na Vrije Universiteit Brussel w Belgii;
 • dr hab. Dominik Gront z Wydziału Chemii uzyskał 67 tys. zł na projekt „Zastosowanie dedykowanych bibliotek fragmentów oraz metod gruboziarnistych do modelowania”, będzie go realizował na Johns Hopkins University w Stanach Zjednoczonych;
 • dr inż. Piotr Hańczyc z Wydziału Fizyki będzie prowadził badania zatytułowane „Generacja białego światła laserowego w układach blaszek amyloidu domieszkowanych barwnikami luminescecyjnymi” na szwedzkim Linköpings Universitet, otrzymał 295 tys. zł dofinansowania;
 • dr Michał Hapka z Wydziału Chemii wyjedzie na Uniwersytet Południowej Danii, gdzie zrealizuje projekt „CAS-w-GVB: nowa metoda obliczeniowa do opisu układów silnie skorelowanych”, przyznano mu 187 tys. zł;
 • dr Kamil Kowalski z Centrum Nowych Technologii uzyskał 397 tys. zł na badania „Heterogenność jąder komórkowych w pojedynczych włóknach mięśniowych jako potencjalny mechanizm sarkopenii”, projekt będzie prowadzony w Niemczech w Fritz Lipmann Institute;
 • dr Michał Lesiuk z Wydziału Chemii otrzymał stypendium w Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ETH Zurich) w Szwajcarii, uzyskał 151 tys. zł na badania „Metoda jawnie skorelowanych funkcji Gaussa z zastosowaniem przybliżenia zamrożonego rdzenia”;
 • dr Anna Nicińska z Wydziału Nauk Ekonomicznych uzyskała 93 tys. zł na badania „Edukacja komunistyczna i zdrowie w późniejszym życiu”, będzie je realizować w Wielkiej Brytanii w London School of Economics and Political Science;
 • dr Maria Nowak z Wydziału Prawa i Administracji to autorka projektu „Sieci prawne w regionie tebańskim”, otrzymała 165 tys. zł  na odbycie stypendium na Universiteit Leiden w Holandii;
 • dr hab. Zbigniew Remin z Wydziału Geologii otrzyma 91 tys. zł i będzie realizował projekt „Dwie półkule, dwa światy belemnitowe – synchroniczne zmiany faunistyczno-ewolucyjne na przełomie kampanu i mastrychtu (górna kreda) w poszukiwaniu globalnej przyczyny” w Institute of Geological and Nuclear Sciences w Nowej Zelandii;
 • dr Konrad Werner z Wydziału Filozofii i Socjologii wyjedzie do Stanów Zjednoczonych na University of Pittsburgh, przyznano mu 172 tys. zł na projekt „Zjawisko izolacji poznawczej. Ucieleśniona niewiedza a problem konstrukcji niszy poznawczej”;
 • dr Michał Wilczewski z Wydziału Lingwistyki Stosowanej na włoskim University of Bologna zrealizuje projekt „Badania nad doświadczeniami studentów międzynarodowych w kontekstach europejskich i pozaeuropejskich”, otrzymał 205 tys. zł;
 • dr hab. Bartosz Wilczyński z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki będzie zajmował się „Matematycznym modelowaniem regulacji genów przez czynniki Rbf1 i Rbf2 na podstawie danych z sekwencjonowania RNA z pojedynczych komórek” na Michigan State University w Stanach Zjednoczonych, zyskał stypendium w wysokości 139 tys. zł;
 • dr Ewa Zawojska z Wydziału Nauk Ekonomicznych otrzymała 228 tys. zł na projekt „Ujawnianie preferencji w ekonomicznych badaniach wyceny”, który zrealizuje na amerykańskim Cornell University.

Laureaci spędzą w zagranicznych ośrodkach od 3 miesięcy do 2 lat.

Pełna lista laureatów dostępna jest na stronie NAWA >>

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Otwarty nabór kandydatów na rektora UW

Rada uczelni Uniwersytetu Warszawskiego pełni funkcję doradczą wobec rektora oraz Senatu Uniwersytetu Warszawskiego oraz wskazuje kandydatów na rektora. By zapewnić transparentność procesu oraz najlepsze praktyki zarządcze, Rada uczelni ogłasza nabór dla kandydatów zainteresowanych pełnieniem funkcji rektora oraz spełniających stawiane wobec kandydatów wymagania.

Ogłoszenie o otwartym naborze kandydatów na rektora Uniwersytetu Warszawskiego (pdf) >>

Termin przesyłania zgłoszeń mija 31 stycznia 2020 roku.

Zgodnie z przepisami prawa oraz Statutu UW, kandydaci na rektora zgłoszeni przez Radę uczelni oraz przez Kolegium Elektorów, zostaną zaopiniowani przez Senat UW. Następnie Kolegium Elektorów dokona wyboru rektora spośród w/w kandydatów.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Uniwersytet charytatywnie

Na pięciu uniwersyteckich aukcjach na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy można wylicytować m.in. warsztaty matematyczne dla osób od lat 5 do 105, poprowadzenie audycji w Radiu Kampus oraz weekend w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach. Aukcje trwają do 9 stycznia. Dochód z nich wesprze 28. finał WOŚP.

 • Audycja w Radiu Kampus
  Na aukcji można wylicytować poprowadzenie muzycznej audycji „Alternator” na antenie Radia Kampus 97,1fm.
  Przejdź do aukcji >>
 • Zwiedzanie Gabinetów Zbiorów Specjalnych
  Zwycięzca aukcji będzie mógł z przewodnikiem zwiedzić Gabinet Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej, w którym znajdują się m.in. stare druki, rękopisy, ryciny, zbiory muzyczne i kartograficzne.
  Przejdź do aukcji >>
 • Warsztaty matematyczne
  Przedmiotem aukcji są warsztaty z prof. Jerzym Tyszkiewiczem z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Warsztaty mogą być przeprowadzone dla jednej, kilku lub kilkunastu osób w dowolnym wieku.
  Przejdź do aukcji >>
 • Sesja fotograficzna
  Na aukcji wylicytować można sesję fotograficzną we wnętrzach i plenerach uniwersytetu, m.in. w Sali Złotej Pałacu Kazimierzowskiego, Sali Kolumnowej oraz Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich.
  Przejdź do aukcji >>
 • Pobyt w Chęcinach
  Zwycięzca aukcji będzie mógł spędzić weekend w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej UW w Chęcinach położonym w Górach Świętokrzyskich.
  Przejdź do aukcji >>

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Noc Biologów 2020

Globalne zmiany środowiska to temat przewodni kolejnej Nocy Biologów na Uniwersytecie Warszawskim. Wydarzenie organizowane jest przez Wydział Biologii oraz Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych. Wykłady, warsztaty, pokazy i inne atrakcje przygotowane dla miłośników przyrody odbędą się 10 stycznia.

Noc Biologów to cykliczne wydarzenie popularnonaukowe skierowane do wszystkich pasjonatów przyrody – dorosłych, młodzieży i dzieci. Pomysł na jego organizację pojawił się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie odbywa się w trzydziestu czterech ośrodkach naukowych na terenie całego kraju.

Noc Biologów na Uniwersytecie Warszawskim przygotowywana jest przez Wydział Biologii oraz Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych. Dziewiąta edycja odbędzie się 10 stycznia w godz. 17.00-23.30. W programie przewidziano wiele wykładów, warsztatów, pokazów i innych atrakcji, które połączy jeden temat przewodni: globalne zmiany środowiska. Wśród nich znajdą się m.in.:

 • stoisko „Instrukcja obsługi środowiska”;
 • warsztaty „Dokąd wyprowadzą się niedźwiedzie polarne?”, „Co zmiata herbata? Czyli o wolnych rodnikach i właściwościach antyoksydacyjnych”, „Naturalne kosmetyki: zrób to sam”;
 • wykłady „Plastik opanowuje oceany. Co robić?”, „2 kg szczęścia: mikrobiom człowieka”, „Trucizny w Grze o tron”.

Wykłady i zajęcia poprowadzą nie tylko pracownicy Wydziału Biologii, ale także naukowcy z pokrewnych instytucji, popularyzatorzy nauki oraz osoby zaangażowane w ochronę środowiska.

Wstęp na wydarzenie jest wolny. Obowiązuje jednak system zapisów na warsztaty. System rezerwacji dla osób indywidualnych będzie otwarty od 2 stycznia (godz. 18.00) do 3 stycznia (godz. 24.00). Linki do rejestracji dostępne będą na stronach: fanpage Nocy Biologów na FB oraz www.nocbiologow.home.pl. Na stronie Nocy Biologów można się również zapoznać z harmonogramem wykładów i warsztatów.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Oferta pracy dla studenta-stypendysty w projekcie OPUS 13 NCN

Oferta pracy dla studenta-stypendysty w projekcie badawczym OPUS 13 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt.: „Nanorezonatory elektromagnetyczne o silnych właściwościach magnetycznych: nowe materiały do prowadzenia analiz powierzchni przy wykorzystaniu spektroskopii Ramana”. Kierownik projektu: dr hab. Andrzej Kudelski, prof. ucz. Termin przesyłania dokumentów upływa 10 lutego 2019. Więcej informacji >> pdf


Konkurs na stanowisko badawczo – dydaktyczne Profesora uczelni
24 grudnia 2019

Dziekan i Rada Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego ogłaszają KONKURS na stanowisko badawczo – dydaktyczne PROFESORA UCZELNI. Liczba dostępnych etatów: 4. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 27 stycznia 2020 roku. Więcej informacji >> pdf


23 grudnia 2019


Raport podsumowujący projekt „Rodzice na Uniwersytecie”

W ramach projektu „Rodzice na Uniwersytecie” zrealizowanego w I edycji Budżetu Partycypacyjnego UW w roku akademickim 2017/2018 powstał raport podsumowujący ww. projekt.
Jego wyniki zainteresują rodziców, jak i osoby planujące powiększenie rodziny.

Raport dostępny jest tu: http://rodzice.partycypacyjny.uw.edu.pl/.


Wigilia Wydziałowa 2019 [RELACJA]
22 grudnia 2019

20 grudnia 2019 r. (piątek) o godzinie 13.00 w holu głównym Wydziału Chemii odbyła się Wigilia.

Pracownicy, Doktoranci i Studenci zgromadzili się przy pięknie ustrojonej choince. Na początku głos zabrał Dziekan dr hab. Andrzej Kudelski, prof. ucz., który złożył wszystkim życzenia świąteczne. Potem nastąpił ważny moment dla całej społeczności Wydziału – inauguracja książki „Warszawska Chemia Uniwersytecka” pod redakcją prof. dr. hab. Rafała Sicińskiego i mgr Karoliny Dudzińskiej.

Ciekawym punktem uroczystości było wystąpienie Kierownika studiów doktoranckich – prof. dr. hab. Michała Ksawerego Cyrańskiego, który złożył obecnym życzenia po góralsku.

Później wszyscy tradycyjnie podzielili się opłatkiem, życząc sobie wszystkiego najlepszego. Na zakończenie uroczystości Dziekan zaprosił zebranych na smaczny poczęstunek złożony z wigilijnych potraw.

Natomiast 17 grudnia (wtorek) o godzinie 18.00 w Strefie Studenckiej odbyła się Wigilia Chemików – spotkanie podsumowujące działalność Zarządu Samorządu Studentów Wydziału Chemii UW.