Oferta pracy – umowa o dzieło w projekcie First Team FNP

Oferta pracy – umowa o dzieło. Konstrukcja urządzeń optoelektronicznych w oparciu o mezogeniczne nanocząstki InP/ZnS. Wydatek finansowany ze środków przyznanych przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej na założenie grupy badawczej w ramach projektu First Team „REconfIgurable Nanostructures For OptoelectRoniC tEchnologies (REINFORCE)”. Umowa nr First TEAM/2016-2/15 z dnia 18.05.2017. Termin odpowiedzi: do 15.12.2019. Termin wykonania: do 06.2020. Więcej informacji >> pdf


Data publikacji: 28 listopada 2019

Data ostatniej modyfikacji: 15 grudnia 2019